İçindekiler

İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİ 1.1 İşletmenin Tanıtımı 1.1.1 Giriş 1.1.2. Borusan Halkalı Fabrikası 1.1.3. Başlıca Üretilen Boru Çeşitleri 1.1.4. Kalite Kontrol 1.1.5. Kalite Belgeleri 1.1.6. Araştırma-Geliştirme 1.2 İlgili Sektör İçindeki Durumu 1.3 Pazar Payı 1.4 İşçi Sayısı 1.5 Cirosu 1.6. İşletmenin Seçiliş Nedeni 2. ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI BÖLÜM 2.1 Bölümün Tanıtımı 2.2 Çalışmanın Bu […]

T.c.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETMELERDE ENERJİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN: Tuğrul SUTAŞ MEN-9402 YÖNETEN :Öğr.Gör.Mustafa ATEŞ KOCAELİ- 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA GİRİŞ 1 1-ENERJİ KAVRAMI 2 1-1.Enerji Kaynakları 2 1-2.Enerji Türleri 2 1-2-1.Güneş Enerjisi 2 1-2-2.Jeotermal Enerji 3 1-2-3.Biyomastan enerji üretimi 3 1-2-4.Rüzgar Enerjisi 3 1-2-5.Dalga Enerjisi 4 1-2-5-1.Dalga […]

Endüstri Devrimi

ENDÜSTRİ DEVRİMİ Endüstri Devrimi ile, yani İngiltere ile başlayalım. İlk bakışta bu, kaprisli bir hareket noktası gibi görünmektedir; çünkü bu devrimin yansımaları, ele aldığımız dönemin sonlarına dek (İngiltere dışında) kendini açık ve yanılmaz bir biçimde hissettirmedi. Devrimin yansımaları, 1830-1840 civarlarında duyulmaya başlandi. Ancak 1830’larda yazin ve sanatlar, kapitalist toplumun yükselişiyle, (Carlyle’nin deyişiyle) para baginin, amansiz […]

Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ Mühendislik tarihinin medeniyet tarihi ile aynı olduğu söylenebilir. 19. Yüzyılda bilim ve mühendislikteki gelişmelerin yanı sıra buhar gücünden de yararlanmanın sonucunda endüstri devrimi gerçekleşmiştir. Endüstri devriminin başlangıcı buhar enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü 1776 yılı kabul edilir. Bu tarihte bir İskoç olan James Watt buharlı motoru bulmuştur. Bu yıla kadar üretim, usta ya […]

Endüstri Mühendisliği

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1.Endüstri Mühendisliğinin Tanımı 19. yy sonlarında, daha önce açıklanan niteliklere uygun bir meslek olarak oluşan Endüstri Mühendisliğinin farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımları yapılmaktadır. Ancak bu tanımlar içinde en fazla kabul göreni ve geçirdiği evrimsel süreç sonunda günümüzde geldiği noktayı en iyi belirleyen tanım Amerika Endüstri Mühendisleri Odası tarafından yapılan tanımdır. Bu tanım göre; […]

Sabun İmalatini Arastiriniz

Sabun imalatini arastiriniz Sabun : Bir alkalanin yagli bir madde üstüne etkisiyle elde edilen, çamasir yikamada ve temizlik islerininde kullanila ürün . SABUN SANAYISININ TARIHI Eski zamanlardan beri sabunlar, asagidaki bagantiya göre yag asidi ve gliserin esterleri olan dogal yagli maddeler üstüne alkali bir iletkenin etkisiyle üretilmislerdir . CH – COO – CH – CH […]

Büyük Enerji Sistemlerinde Optimum

BÜYÜK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OPTİMUM AKTİFGÜÇ-FREKANS KONTROLÜ Bir enerji sistemi,nominal frekans, gerilim ve yük akışı ile nitelendirilen, istenilen çalışma seviyesinde korunmalıdır. Bu durum,sistemdeki kontrol edilebilen kaynaklarda üretilen aktif ve reaktif güç kontrolü ile olur. Toplam aktif ve reaktif güç isteği, PD ve QD, 24 saat boyunca değişir. Saniye ya da dakika gibi zaman aralıklarında ölçülen değerler […]

Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi Malzeme yönetimi, bir malzemenin akışının planlanması, tedarik edilmesi, depolanması, miktar ve zaman yönlerinden kontrol edilmesidir. Hammadde ve diğer araç ve gereçlerin üretime hazır olduğu zaman ile bunlara ihtiyaç duyulan zamanın olabildiğince birbirine yakın olmasına çalışır. Malzeme taşımanın üretim üzerine etkisi büyüktür. Malzeme taşıma süreçleri tezgahların ve onları çalıştıran işçilerin verimine, tezgahlar arasında bulunması […]

Asit & Bazların Endüstride Ve Günlk Hayatta

ASİT & BAZLARIN ENDÜSTRİDE VE GÜNLK HAYATTA KULLANIMI Günlük hayatta kullandığımız sabun,çamaşır suyu,tuz ruhu,bazı ilaçlar,gazoz,sirke,tıraş köpüğü,cilt bakım kremi,ketçap gibi maddelerin yapısında asit yada baz bulunmaktadır. Bazı asit ve bazlar ise yediğimiz sebze ve meyvelerde doğal olarak vardır. Hatta bazı asit ve bazların eksikliğinde canlı vücudunda birtakım hastalıklar meydana gelir. Folik asit eksikliğinde aneminin oluşması gibi. […]

Plastik Yapı Malzemesi

PLASTİK YAPI MALZEMESİ TANIM Başta hidrojen,oksijen ve azot olmak üzere karbonun organik bileşimlerinden mineral,petrol,ahşap gibi doğal maddelerin ısı,basınç ve kimyasal etkilerle polimerizasyon ve kondansasyon şeklinde molekül ve amorf yapılarının değişimi ve yeni bağlar yaratılması sonucu,doğada bulunmayan türler olarak meydana gelmiş,makromoleküler,organik esaslı maddelere plastik reçine denir. Plastik adı Yunanca kökenli,biçimlendirilme,kalıp yapma anlamına gelen Plastikos sözcüğünden gelmektedir. […]