Rıse Of Bıg Busıness And Organızed Labor Henry Ford And Walter Reuther Are Two Of The

Kasım 6th, 2007

RISE OF BIG BUSINESS AND ORGANIZED LABOR Henry Ford and Walter Reuther are two of the biggest names in the world of automobile industries and organized labor. They were both activists in their own way. Also, they were completely different from each other, one could even argue that they were opposites. Their ideas were contradicting, […]

A1 ) Poka – Yoke Nedir? Kelime Anlamıyla Ne Demektir ?

Kasım 6th, 2007

a1 ) POKA – YOKE Nedir? Kelime Anlamıyla Ne Demektir ? Poka-Yoke kavramı Japonya’da geliştirilmiştir. İlk defa 1986 yılında Dr. Shigeo Shingo tarafından açıklanmıştır. Poka-Yoke şu anlama gelmektedir: Poka : Kaza ile herkesin yapabileceği hata (Görülmeyen tesadüfi hata) Yoke : Korumak (Azaltma) 2 ) Dr. Shigeo Shingo Kimdir ? Dr. Shingo Saga City de 1909 […]

Plastik Yapı Malzemesi

Kasım 6th, 2007

PLASTİK YAPI MALZEMESİ TANIM Başta hidrojen,oksijen ve azot olmak üzere karbonun organik bileşimlerinden mineral,petrol,ahşap gibi doğal maddelerin ısı,basınç ve kimyasal etkilerle polimerizasyon ve kondansasyon şeklinde molekül ve amorf yapılarının değişimi ve yeni bağlar yaratılması sonucu,doğada bulunmayan türler olarak meydana gelmiş,makromoleküler,organik esaslı maddelere plastik reçine denir. Plastik adı Yunanca kökenli,biçimlendirilme,kalıp yapma anlamına gelen Plastikos sözcüğünden gelmektedir. […]

Oyak – Renault

Kasım 6th, 2007

OYAK – RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. Oyak – Renault , Renault lisansı ile , Renault 12 binek otomobillerini üretmek üzere , 2 Eylül 1969 tarihinde , 6/12347 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Şirketin kuruluş sermayesi 50 milyon liradır. Kararnameye uygun olarak kuruluş iki adımda gerçekleştirilmiştir. 1.Dönem Yatırım İlk adımda , fabrika tesislerinin kurulması , […]

Endüstriyel Otomasyon Kavramı Ve İleri

Kasım 6th, 2007

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri, otomasyon olanaklarının daha geniş uygulanışı, otomatik işlem görücülerin ve sanayi robotlarının, çeşitli tipte yükleme gereçleri, yükleme gereçleri, transfer tezgahları ve otomatik kontrol sistemlerinin kullanımı demektir. Tüm bunlar için sürekli […]

Ö N S Ö Z

Kasım 6th, 2007

Ö N S Ö Z Teknik ve bilimsel buluşların ilerlemesi, tüketici ihtiyaçlarının artması, rakiplerin piyasaya hızla girmesi ve reklam gibi faaliyetlerin artması işletmeleri sürekli değişim yapmaya zorlamaktadır. Varlıklarını sürdürmek ve gelişmek isteyen işletmeler de, birtakım yenilik yapma çabası içerisine girmektedir. İşletmelerin bilgi merkezini oluşturan ofisler de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Çalışmamızda ; teknolojik gelişmelerin ofis, ofis […]

Fransız Devrımı Ve Etkılerı

Kasım 6th, 2007

FRANSIZ DEVRIMI VE ETKILERI İÇİNDEKİLER: Devrim öncesi Fransa Sınıflar Devrimin Öncüleri(Aydınlar) Fransız Devriminin Nedenleri Gelişen Olaylar Fransız Devriminin Sonuçları Kronoloji Kaynakça SINIFLAR -BURJUVAZİ -PROLETERYA -SOYLULAR VE RUHBAN -KIRSAL KESİM BURJUVAZİ 18.yüzyılda burjuvazinin yükselişi tekrar başlamıştır. Bunun nedeni yüzyılın ikinci ve sonuncu çeyreği arasında sanayi üretiminin değerinin, iç ve dış ticaretin, koloni ticaretinin artmasıdır. Kazanç hızlanmıştır […]

Nükleer Enerji Ve Önemi

Kasım 6th, 2007

NÜKLEER ENERJİ VE ÖNEMİ Halkımız her zaman nükleer enerji denilirken radyasyonu düşünmüş ve bilinçsizliğin etkisiyle haklı olarak Akkuyu projesine karşı çıkmıştır. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin hiçbir zaman vazgeçemediği nükleer enerji bize hala çok uzaktır. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, bazı İskandinav ülkeleri, Bulgaristan, Rusya, Ermenistan ve daha bir çok ülkenin vazgeçilmez enerji kaynağı olan nükleer enerjinin […]

Nükleer Reaktörler

Kasım 6th, 2007

NÜKLEER REAKTÖRLER Nükleer reaktörler, içerisinde nükleer reaksiyonların kontrollü bir şekilde yürütüldüğü ortamlardır. Çok büyük enerjiler açığa çıkaran iki tür nükleer reaksiyon vardır. Bunlar büyük atom çekirdeklerinin parçalanması (fizyon) veya küçük atom çekirdeklerinin birleşmesi (füzyon) reaksiyonlarıdır. Bu yüzden nükleer reaktörler, içerisinde gerçekleşen reaksiyon türüne göre iki gruba ayrılabilirler: 1. Fizyon reaktörleri 2. Füzyon reaktörleri Hâlihazırda füzyon […]

Nükleer Fiziğin Uygulamaları

Kasım 6th, 2007

NÜKLEER FİZİĞİN UYGULAMALARI Nükleer enerjinin dehşet verici as-kerf uygulamaları bilinmektedir. Bu uygulamalar, nükleer fiziğin 1940’h ve 1950’li yıllarda çok hızlı bir geliş-me göstermeline ve «ivU enerji üre*timine yo! açmıştır. Işınımı kolayca saptanabilir radyoaktif çekirdekle*rin işaret a»cı olarak kullanılması, öp, Unm, hidroloji gibi çok değişik alanlarda yaygın biçimde uygulan*maktadır. Ağır iyonlar fiziğinin ge*lişmeli, yüzey fiziğinde sınaî […]