Fordist Sistemin Tipik Bakış Açısı: Fordist Sistemde Üretim Bandı Kesinlikle, Üründe

FORDİST SİSTEMİN TİPİK BAKIŞ AÇISI: Fordist sistemde üretim bandı kesinlikle, üründe hata oluşsa dahi, durdurulmamaktadır. Meydana gelen hata bir sonraki aşamada düzeltilmektedir. Böyle olunca da düzeltilmek için bekleyen ürünler oluşmakta ve düzeltme için ayrıca vakit ve enerji harcanmaktadır. Batılı sistemde üretiminde büyük miktarlarda yapıldığını göz önüne alırsak bir sonraki aşamada düzeltilmesi gereken hatalı ürünlerin birikmesi […]

Birinci Bölüm

BİRİNCİ BÖLÜM KAPASİTENİN TANIMI VE GÖRÜNÜMLERİ 1.1. Genel :Yeni bir sistem dizaynında veya elde bulunan imkanların genişletilmesinde kapasite ihtiyaç kazançlarının saptanması anahtar bir problem değildir,fakat enkısa işlem periyotları için araç hacimlerinin değiştirilememesi durumu anahtar problemdir.Uzun ve kısa vadeli yönetsel planlama ve kontrol için uyuşmanın sağlanması açısından kapasite hakkındaki kararların alınması güçtür.[1] Herhangi bir üretim sisteminin […]

Ödev 1:

Ödev 1: Soru 1: program Biliyomu; uses wincrt; var bilgi1,bilgi2 : char ; durum : integer ; Begin durum := 1; While durum=1 do begin Write(‘Biliyor mu?[E/H]: ‘); Readln(Bilgi1); if Bilgi1=’E’ then begin Write(‘Bildigini Biliyor mu? [E/H]: ‘); Readln(Bilgi2); if Bilgi2=’E’ then Writeln(‘Onun peşinden gidin! ‘) else Writeln(‘Onu uyandirin!’); end; if Bilgi1=’H’ then Begin Write(‘Bilmedigini […]

Taguchi Deneysel Tasarım Metodunun Bir Dokuma

TAGUCHİ DENEYSEL TASARIM METODUNUN BİR DOKUMA İŞLETMESİNDE UYGULAMA DENEMESİ Feray Odman Çelikçapa Doç.Dr.Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı ABSTRACT In this article,the metodology of Taguchi experimental design method is explained.Then,the four factor-two level design factor combination trials for maximizing productivity of a process in a weaving firm is […]

1. company Profile

1.Company Profile SIEMENS Siemens 5 kıtada 190 ülkeye yayılmış 500 üretim tesisiyle 443.000 çalışanıyla elektronik ve elektrik gibi, teknolojiye yön veren en önemli alanlarda etkinlik göstermektedir. 150 yılı aşan bir deneyim ve bilgi birikiminin gücünü taşıyan Siemens, zamanla çalışma alanlarını genişletmiş, komple çözümler üreten ve müşterilerinin tüm gereksinimlerini tek kaynakta karşılayan bir kurum haline gelmiştir. […]

What Is Erp?

WHAT IS ERP? ERP is an acronym for Enterprise Resource Planning. ERP is package software solution that tries to address the enterprise needs for an organisation by tightly integrating the various functions of an organisation using a process view of an organisation. ERP understands the needs of any organisation belonging to any industry because the […]

Bölüm 1

BÖLÜM 1 – BAKIM PLANLAMASI TARİHSEL GELİŞİM Bakım, aletin ilk icat edildiği veya işletmeye konduğu andan itibaren var olan bir olgudur. Çalışan teçhizat veya makinanın bozulması, yıpranması mutlak olduğuna göre onun neticesinde bakımda var olmaktadır. Endüstri geliştikçe ve otomasyona gidildikçe yatırım giderleri artmakta, işçilik giderleri azalmaktadır. Yatırım giderlerine bağlı olarak bakım giderleri de artmaktadır. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG] […]

Giriş

GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere Reklam Yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır. Reklam yapmakla bir dizi eylemde bulunulur ve reklam (mesaj) Pazar birimlerine ulaştırılır. Böylece bir mala yada hizmete karşı olumlu davranışta bulunmaları için Pazar birimleri etkilenir. Reklam […]

Yayın Konuları

Yayın Konuları Başarılı B2B uygulamalarının arkasındaki güç – 28 Mayıs 2002 Internet üzerine taşınan iş modelleri Tedarik Zinciri Yönetimi dediğimiz kavramı kökten değiştirdi. Artık birbiriyle ardışık zincir ve halkaları yerine birbirinin içine girmiş, birbirine rakip ve aynı zamanda işbirliği halinde olan, bilgi birikimini birbirine aktaran yapılar söz konusu. Bu durumada TYZ de global tedarik yönetim […]

Metot Etüdü

Metot Etüdü Bilindiği gibi üretim yönetiminin amacı, ihtiyaçları karşılayacak elverişli mal ve hizmetler üretmek için, üretim faaliyetlerinin optimum bileşimini sağlamaktır. Üretim faaliyetleri ise sahip olunan üretim faktörlerine yönelik “5NK”(ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim tarafından) sorgulamasıyla ortaya konan iş gruplarından oluşur. Dolayısıyla üretim, işe dayanır. Burada metot(yöntem) etüdü açısından bu işin yapılış biçimi […]