İçindekiler

İÇİNDEKİLER 1. YALIN ÜRETİM NEDİR?. 2 1.1.Yalın Üretim İçin Yalın Değişimin Gerçekleştirilmesinde Kullanılabilecek Araçlar :3 1.2. Üretimde Temel İsraflar3 1.2.1. İsrafların Nedenleri4 1.2.3. İsraflar4 2. YALIN ÜRETİM MODELİNİN UNSURLARI5 2.1. Yalın Üretim Teknikleri5 2.1.1. Jıt-Tam Zamanında Üretim.. 6 2.1.2. Kanban. 6 2.1.2.1. Tam Zamanında Üretim Ortamında Çizelgeleme. 7 2.1.2.1.1. Push Systems. 7 2.1.2.1.2. Pull Systems. […]

Yönetici Özeti

Yönetici Özeti Bilgisayar sistemleri, verilerin saklanması, işlenmesi, iletilmesinde çok büyük kolaylıklar sağlayan mükemmel sistemlerdir.Fakat bilgisayar kullanıcıları arasındaki kötü niyetli kişilerin bilgisayarların açıklarından yararlanarak geliştirmiş oldukları zarar verici programları ile altüst olabilmektedirler. Bu nedenle özellikle bilgisayar kullanan büyük işletmeler bilgisayar güvenlik sistemlerine ihtiyaç duymuşlardır. Bu sistemler zararlı programların gelişmesi ve çoğalmasıyla paralel bir gelişme göstermiştir. Her […]

Yönetici Özeti

Yönetici Özeti Bilgisayar sistemleri, verilerin saklanması, işlenmesi, iletilmesinde çok büyük kolaylıklar sağlayan mükemmel sistemlerdir.Fakat bilgisayar kullanıcıları arasındaki kötü niyetli kişilerin bilgisayarların açıklarından yararlanarak geliştirmiş oldukları zarar verici programları ile altüst olabilmektedirler. Bu nedenle özellikle bilgisayar kullanan büyük işletmeler bilgisayar güvenlik sistemlerine ihtiyaç duymuşlardır. Bu sistemler zararlı programların gelişmesi ve çoğalmasıyla paralel bir gelişme göstermiştir. Her […]

Şifalı Bitkileri Doğadan

Şifalı bitkileri doğadan kendisi toplamak isteyen kişinin en azından, temel botanik bilgilerine sahip olması gerekir. Bu bilgilere sahip olup olmadığını kişinin kendisi de saptayabilir. Bunun için kendine şu soruları sormalıdır: ·Aradığım bitkiyi doğada, hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kesinlikle bulabilir miyim? ·Bazı bitkilerin zehirli ikizleri olduğunu biliyor muyum? ·Zehirli oldukları için ölüm tehlikesine yol açabilecek […]

Tarımda Sermaye Ve Kredi

TARIMDA SERMAYE VE KREDİ 1.1 Giriş Günümüzde tarım politikasının önemli amaçlarından birisi de tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak suretiyle üreticinin yaşam düzeyinin yükseltilmesidir. Özellikle tarımsal verimliliğin arttırılması, yeterli ve etkin girdi kullanımı, mekanizasyondan yararlanma olanaklarının yükseltilmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, eğitim ve yayım hizmetleri ile çağdaş tarım teknolojisine daha fazla yer verilmesi gibi çeşitli […]

Pamuk Ve Viskonun Yapısı

PAMUK VE VİSKONUN YAPISI ŞEN-ER BOYA Laboratuarında pamuğun ve viskonun 60 ve 80 0C de boyanma işlemi oldukça yaygın şekilde uygulanan bir işlemdir. Tarladan toplanmış , işlenmemiş pamuğun bileşimi takriben şu şekildedir; Selüloz : %85,5 Yağlar, vakslar : %0,5 Pektatlar : %5,0 Anorganik tuzlar : %1,0 Nem : %8,0 Bu maddeler kısaca incelendiği taktirde : […]

– Ağaç Cinsleri

– AĞAÇ CİNSLERİ – Ağaç Cinsinin Seçimi Ahşabın bir önemli özelliği de birbirinden farklı binlerce türü olması. Dünyada 20.000’in üzerinde ağaç türü var, iyi araştırılırsa yapılacak işe uygun tür mutlaka bulunur. Ağaç türleri; renkleri, dokuları, sertlikleri, taşıma kabiliyetleri, dayanıklılıkları, boya tutma kabiliyetleri, kurutulma kolaylıkları, lif düzgünlükleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Burada Türkiye’de çok kullanılan ağaç türlerinden bazılarının […]

Virüsler

VİRÜSLER Çok küçük mikroorganizmalardır. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemiştir. Meydana getirdiği hastalıklar hep bakterilerden bilinmiştir. Elektron mikroskobunun bulunmasıyla ancak virüslerin farkına varılmıştır. İlk olarak tütün bitkisinin yapraklarında hastalık meydana getiren virüs bulunmuştur. Daha önce tütnlerde bu hastalığın bakteriler tarafından meydana getirildiği sanılıyordu, fakat incelemelerin hiç birisinde bakteriye rastlanmıyordu. Hasta tütün yapraklarından elde edilen özütün […]

Haşhaş’ta Kaçak Ekim Sayılma Halleri

HAŞHAŞ’TA KAÇAK EKİM SAYILMA HALLERİ 1- Haşhaş ekim bölgeleri içerisinde izin belgesi almamış olmak, 2- İzin belgesinde belirtilen yüz ölçümü kayıtlı alandan fazla alana ekim yapmak, 3- İzin belgesinde kayıtlı yerden başka yere ekim yapmak 4- Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapmak KAÇAK EKİMİN İMHA ŞEKİLLERİ Kaçak olarak ekilen haşhaşlardan kemale ermiş olanlarla çizilen haşhaş […]

Çilek Yetiştiriciliği

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Çilek yetiştiriciliği bilhassa küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için önemli bir ziraat koludur. Bu meyve yatırımların kısa zamanda geriye dönmesi nedeniyle küçük aile işletmeciliğine de uygundur. Pazarda taze meyvenin az olduğu dönemde olgunlaşması nedeniyle iyi bir pazar avantajına sahiptir. Birim alandan elde edilen gelir öteki ürünlere göre daha yüksektir. Taze olarak tüketiminin yanında, […]