Enerji Tasarrufu

ENERJİ TASARRUFU Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır. Hafta içinde, bütün yurtta enerji tasarrufu […]

Özet

ÖZET Ergonomi insan faaliyetlerinin işe, aletlere, makinalara, üretim sistemlerine ve çalışma ortamına etkili bir uyum sağlamasına yönelik bilgiler topluluğu şeklinde tanımlanabilir. Ergonomi, çalışma hayatında duyulan ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmış bir bilim dalı olup, inceleme, araştırma ve uygulamalarda sistematik bilgilere dayanır ve bilimsel metodlara dayanır. Elinizdeki ergonomi çalışmasını hazırlarken birinci bölümde endüstri mühendisliği ve ergonomi arasındaki […]

Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ Mühendislik tarihinin medeniyet tarihi ile aynı olduğu söylenebilir. 19. Yüzyılda bilim ve mühendislikteki gelişmelerin yanı sıra buhar gücünden de yararlanmanın sonucunda endüstri devrimi gerçekleşmiştir. Endüstri devriminin başlangıcı buhar enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü 1776 yılı kabul edilir. Bu tarihte bir İskoç olan James Watt buharlı motoru bulmuştur. Bu yıla kadar üretim, usta ya […]

Enerji, Enerji Çeşitleri, Enerjinin Tasarruflu Kullanımı, Türkiye’nin Enerji Konusund

ENERJİ, ENERJİ ÇEŞİTLERİ, ENERJİNİN TASARRUFLU KULLANIMI, TÜRKİYE’NİN ENERJİ KONUSUNDAKİ SIKINTILARI Hareket eden her canlı enerji harcar. Örneğin; uyurken, koşarken, yürürken enerji harcamış oluruz.Canlılar enerjiyi beslenerek alırlar. Enerji çeşitleri: a)Isı enerjisi=Güneş b)Kinetik enerji=Oyuncaklar c)Potansiyel enerji=Dalda duran elma d)Elektrik enerjisi= Makineler Isı enerjisi En büyük ışı kaynağı güneştir. Sobalarımızda odun, kömür veya doğal gaz yanınca etrafına ısı […]

Sabun İmalatini Arastiriniz

Sabun imalatini arastiriniz Sabun : Bir alkalanin yagli bir madde üstüne etkisiyle elde edilen, çamasir yikamada ve temizlik islerininde kullanila ürün . SABUN SANAYISININ TARIHI Eski zamanlardan beri sabunlar, asagidaki bagantiya göre yag asidi ve gliserin esterleri olan dogal yagli maddeler üstüne alkali bir iletkenin etkisiyle üretilmislerdir . CH – COO – CH – CH […]

Did Daire Başkanlığı Notu

DİD DAİRE BAŞKANLIĞI NOTU Dünyadaki küreselleşme sürecinde enerji çok önemli bir yer tutmaktadır. Jeostratejik konumuna baktığımızda ise yakın bir gelecekte doğu ile batıyı birleştiren bir enerji köprüsü ve terminali olmaya aday olan ve ihtiyacı olan enerjinin %60’ını ithal yoluyla karşılayan ülkemizin hızla büyüyen ekonomisinin ihtiyacı olan enerji ile su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi için ihtiyaç […]

Giriş

GİRİŞ Bu çalışmanın amacı Klasik Tezgahlarla CNC- Tezgahlarının ekonomik yönden karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada Ön Tekerlek Bijon Saplamasının her iki tezgahta işlenmesi halinde maliyeti hesaplanmış ve bir grafiğe aktarılmıştır. Bunun sonucunda bir optimum parça sayısı bulunmuştur. Buna bağlı olarak seri imalatla işlenecek parça sayısına göre parçanın hangi tezgahta işlenmesinin daha avantajlı olacağı hakkında bir fikir edinilebilinir. […]

Yüksek Hızda Talaşlı İmalat, Havacılık/ Uzay Sanayi, Otomotiv Ve Kalıpçılık Konuların

Yüksek hızda talaşlı imalat, havacılık/ uzay sanayi, otomotiv ve kalıpçılık konularında CNC tezgahlarda parça işleyen firmalarda kullanılmaya başlanan yeni bir işleme yöntemidir. Bu yöntem genel anlamda yüksek devir ve ilerlemelerde, düşük kesme pasosu ile küçük takımlar kullanılarak yapılan kesme işlemidir. Bu işlem, az sayıda paso ve büyük takımlar ile yavaş ve daha fazla talaş kaldırılarak […]

7.3. Parça Malzemesine Göre Hız Ve İlerleme Seçimi: [7]

7.3. Parça Malzemesine Göre Hız Ve İlerleme Seçimi: [7] Firmalardan aldığımız bilgilere göre çelik malzemeler için Vc=150 m/dak (T=240 dak ve f=0,25 mm için) ve buna bağlı olarak S=1500 dev/dak F=375 mm/dak seçilmesi uygundur. Bu değerler vida açma işlemi hariç tüm işlemler için kullanılabilir. Vida açmada çelik malzemeler için n=300 dev/dak seçilmesi uygundur. 7.4. İşleme […]

Camın Yapısı Ve Özellikleri

CAMIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Camın en yaygın tanımı:Soğuma sonucunda kristalleşmeden sertleşen inorganik bir ergitme ürünüdür. Camın başka bir tanımı da Morey tarafından şöyle yapılmıştır:Cam sıvı hali ile sürekli bir geçiş aşamasında ve bu hale benzer bir yapıda bulunan,fakat ergimiş durumdan soğuma sonucunda,pratik bakımdan katı olarak kabul edilebilecek viskoziteye sahip inorganik bir maddedir. Malzemeciler camı aşırı […]