Önsöz

Kasım 6th, 2007

ÖNSÖZ Üretim yapan işletmelerin genel olarak amacı gerekli girdileri bir takım malzeme ve makineler yardımıyla işleyerek üretilecek ürünü maximum verimlilikte elde edebilmektir. Hızla değişen dünyada işletmeler üretim prodüktivitelerini arttırabilmek için sürekli yenileşen, iyileşen, kendini geliştiren bir dinamik yapı içinde olmalıdır. Günümüz koşullarında değişimim şirketlerin ayakta kalabilmesine yardımcı olan en büyük etkenlerdendir. Tüm bu değişim gereksinimleri […]

İçindekiler

Kasım 6th, 2007

İÇİNDEKİLER 1. Nem Etkisi 1.1 Nem Etkisi Hakkında Ön Etüd- Nem Difüzyonu 1.2 Nemin Genel Özelliklere Etkisi 1.2.1Nemin Genel Özellikleri İndirgemesi 1.2.2Nemin Camsı Geçiş Sıcaklığı Üzerindeki 1.2.2.a Camsı Geçiş Sıcaklığı 1.2.2.b Tg nin Ölçülmesi 1.2.2.c Tg nin Etkilenmesi 1.2.3Statik Mekanik Özellikler 1.2.4Zamana Bağlı Özellikler 1.2.5Termofiziksel Özellikler 1.2.6Viskoelastik Özellikler 1.2.7Arayüzey Yapıştırıcıları 1.2.8İnceleme Koşullarının Hızlandırılması 1.2.9Nem Kontrolü […]

Özgeçmiş

Kasım 6th, 2007

ÖZGEÇMİŞ 1979 yılında Denizli’nin Buldan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli, lise öğrenimini Hatay’da tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı Üretim Öğretmenliği’ni kazandı. Halen Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı Üretim Anabilim Dalın son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir.

Özet

Kasım 6th, 2007

ÖZET Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayar sistemli çalışma her iş dalına olduğu gibi talaşlı imalat dalına da yansımıştır. Bu yansımanın sonucu olarak seri üretim, seri üretimin getirdiği ölçü tamlığı ve hassasiyet sağlama oranı artmıştır. Bunlar katkı olarak tüketiciye ucuz fiyata kaliteli mal elde etme imkanı, üreticiye ucuz maliyette mal üretimi serbest piyasada rekabet gücü ve […]

Endüstriyel Otomasyon Kavramı Ve İleri

Kasım 6th, 2007

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri, otomasyon olanaklarının daha geniş uygulanışı, otomatik işlem görücülerin ve sanayi robotlarının, çeşitli tipte yükleme gereçleri, yükleme gereçleri, transfer tezgahları ve otomatik kontrol sistemlerinin kullanımı demektir. Tüm bunlar için sürekli […]

Finansman Ödevi

Kasım 6th, 2007

FİNANSMAN ÖDEVİ BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş NİN ORANLAR YOLU İLE ANALİZİ ORANLAR YOLU ILE ANALİZ FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR a) Öz Sermaye Payı=Öz Sermaye/Tüm Sermaye 1999 22.433.862 / 39.879.523 = 0,56 %56 2000 38.043.825 / 53.034.601 = 0,71 %71 2001 54.833.489 / 79.058.568 = 0,69 %69 Öz sermaye payı, çeşitli sektörlere göre […]

Ayçiçek Yağı Üretimi Atıksuyunun Kesikli Anaerobik Reaktörle Arıtımı

Kasım 6th, 2007

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ ATIKSUYUNUN KESİKLİ ANAEROBİK REAKTÖRLE ARITIMI ÖZET Bu çalışmada ayçiçek yağı üreten bir fabrikadan alınan atıksuyun anaerobik arıtılabilirliği incelenmiştir. Fabrikada, yağ asidi ve yemeklik yağ haftada sırasıyla 1 gün ve 4 gün üretilmektedir. Bu iki atıksu debi ve KOİ bazında oldukça farklıdır. Yağ asidi ve yemeklik yağ üretimleri kaynakli atiksularin KOİ ve debileri […]

Janset Berzeg / 96785 / Çalışma Eko. Ve End. İlişkileri

Kasım 6th, 2007

Janset BERZEG / 96785 / Çalışma Eko. ve End. İlişkileri E R G O N O M İ Case Study: Ayyakkabı İmalatında İzlenen Metod Kaynak: CTD News, 1995, Red Wing Shoes’ Early Warning System, Ergonomics that Work, CTD News. Önceki İş Tanımı Þ İşçiler , bir çift ayakkabı üretmek için 75 ila 100 farklı imalat […]

1. Endüstri Mühendisliğinin Tanımı

Kasım 6th, 2007

1. Endüstri Mühendisliğinin Tanımı 19. yy sonlarında, daha önce açıklanan niteliklere uygun bir meslek olarak oluşan Endüstri Mühendisliğinin farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımları yapılmaktadır. Ancak bu tanımlar içinde en fazla kabul göreni ve geçirdiği evrimsel süreç sonunda günümüzde geldiği noktayı en iyi belirleyen tanım Amerika Endüstri Mühendisleri Odası tarafından yapılan tanımdır. Bu tanım göre; "Endüstri […]

Enerji Tasarrufu

Kasım 6th, 2007

ENERJİ TASARRUFU Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır. Hafta içinde, bütün yurtta enerji tasarrufu […]