Psikoloji Ve Kültür

Kasım 6th, 2007

PSİKOLOJİ VE KÜLTÜR Kültürel psikoloji insan toplum kültür ilişkilerinin ve bunlarda ki değişmeleri kapsamaktadır.Geleneksel psikoloji ise genelde davranışı kültürel bağlamdan soyutlayarak inceler. Çünkü temel amacı davranışın evrensel boyutlarını ve kurallarını bulmaktır. Bu amaca yönelik olarak ta davranışta ortak yanların üzerinde durmuştur. Bu yaklaşım psikoloji biliminin sınırlarını belirlemiş ve onu basit davranışsal konular olan şartlanma ve […]

İçeriği :

Kasım 6th, 2007

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] İÇERİĞİ : 1-Platon’un Yaşamı 2-Platon’un Yapıtları 2.1-Yapıtların Asıllığı 2.2-Yapıtların Zamandizini 3-Bilgi Kuramı 3.1-Bilgi Duyusal-Algı Değildir 3.2-Bilgi Yalnızca "Doğru Yargı" Değildir 3.3-Bilgi Doğru Yargı Artı Bir "Açıklama" Değildir 3.4-Gerçek Bilgi 4-Biçimler Öğretisi (İdealar Kuramı) 5-Platon’un Ruhbilimi 6-Ahlak Kuramı 6.1-Summun Bonum (Mutluluk) 6.2-Erdem 7-Devlet 8-Platon’un Fiziği 9-Sanat ve Platon’un Etkisi 9.1-Güzellik 9.2-Platon’un Sanat Kuramı 10-“İdea-Felsefe” İlişkisi […]

Pisagorculuk

Kasım 6th, 2007

Pisagorculuk Pisagorcuların amacı; insanın kendisini, beden ve ruh göçüne köle olmaktan kurtarmaktır. İnsan ne denli kötü ve günahkâr bir yaşam sürerse, öldükten sonra ruhunun aşağılayıcı bir hayvan bedenine girme olasılığı o denli yüksek olur. Pisagorcu cemaat yalnız dini nitelik taşımakla kalmamış aynı zamanda siyasî bir nitelik sergilemiş ve siyasî amaçlar belirlemiştir. Bu anlamda Pisagorculuk, Kroton […]

Paradoks

Kasım 6th, 2007

Paradoks Kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme. Antikçağ Yunanlılarında paradoks deyimi yaygın düşünceye aykırı düşünceyi dile getiriyordu ve özellikle Parmenides ile Zenon’un aporia (çıkmazlık)’larıyla antinomia (çatışkı)’larında örneklenmişti. Metafizik düşünce sisteminin temeli olan biçimsel mantık ve onun çağdaş biçimi dizi kuramları bu aykırı düşünce’yi mantıksal bir çelişme olarak […]

Özgürlük

Kasım 6th, 2007

ÖZGÜRLÜK [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Birey (insan) toplumda en değerli ve temel varlıktır. "Toplum", "halk", "devlet", "millet" gibi bütünler hiçbir zaman bireyin üstünde kabul edilemezler. Birey hiçbir kollektiviteye feda edilemez. Birey "somut" bir varlık, toplum ise "soyut" bir gerçektir. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Bireycilik, insanı merkez kabul eden ve insan hak ve özgürlüklerini temel amaç olarak kabul eden bir felsefi öğretidir. […]

Râzî [864-925]

Kasım 6th, 2007

RÂZÎ [864-925] KİMDİR İslam dünyasının sayılı doktor ve kimyacılarındandır. Keşifleriyle tanınır. HAYATI 864’te Rey şehrinde doğdu, İskit Türklerindendir. Batıda Rhazes, Doğuda ise Ebû Bekir Er-Râzî veya kısaca Râzî adıyla tanınır. Küçük yaşlarındayken pek göze çarpar bir durumu yoktu. Akranları gibi filoloji ve matematik okudu. Kabiliyeti daha çok mûsikî sahasında gelişti. Mûsıkîde şöhrete kavuştuğu sırada geçimini […]

Psikoloji Ve Kültür

Kasım 6th, 2007

PSİKOLOJİ VE KÜLTÜR Kültürel psikoloji insan toplum kültür ilişkilerinin ve bunlarda ki değişmeleri kapsamaktadır.Geleneksel psikoloji ise genelde davranışı kültürel bağlamdan soyutlayarak inceler. Çünkü temel amacı davranışın evrensel boyutlarını ve kurallarını bulmaktır. Bu amaca yönelik olarak ta davranışta ortak yanların üzerinde durmuştur. Bu yaklaşım psikoloji biliminin sınırlarını belirlemiş ve onu basit davranışsal konular olan şartlanma ve […]

Olguculuk = Positivizm

Kasım 6th, 2007

OLGUCULUK = POSİTİVİZM (Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr. Positivisme, Al. Positivismus, İng. Positivism, İt. Positivismo) İnsan için olumlu ve yapıcı olanın sadece olguları gözlemleyerek betimlemek olduğunu ileri süren öğreti… (Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, […]

Postmodernizm

Kasım 6th, 2007

Postmodernizm Modern kelimesi ilk olarak Latince modernus biçimiyle 5.yüzyılda Romalı ve Pagan geçmiş ile Hıristiyan dönemi ayırmak için kullanıldı. İçerikleri sürekli değişse de modernlik hep bir eskiden yeniye geçiş olarak algılandı. Bazılarına göre ise modernlik, Rönesans ile sınırlanır. Aslında bu çok dar bir tanımdır; zira Avrupa’da modern terimi, hep yeni bir dönem bilincinin, antik çağlarla […]

Bugünkü Konumuz Şu: Post-modernizm Nedir?

Kasım 6th, 2007

Bugünkü konumuz şu: Post-modernizm nedir? Baştan söyleyeyim. Bana göre post-modernizm; son tahlilde sosyalizme düşman bir düşünce sistemdir. Yalnız sosyalizme mi düşman? Hayır!! Hümanizme, özgürlüğe, kurtuluşa, evrenselliğe, gerçekliğe, bilime ve us’a (akla) da düşmandır. ‘Post-‘ kelimesi İngilizce bir kelimedir. Kelimenin anlamı ‘sonra’ demektir. Post-modernizm ise ‘Modernizm-sonrası’ anlamına gelir. Bu bakımdan post-modernizm hem bir tarihsel dönem, hem […]