Borusan Sanat Galerisi

Borusan Sanat Galerisi “Çifte Bela” – 9 Şubat – 31 Mart Sergi kıratörün seçtiği ölüm ve kişilikleri konu alan 4 ayrı eserin bir araya getirilmesiyle oluşmuş.Galeri ufak olduğu için az sayıda esere yer verilmiş. Güvenlik iyi konumlandırılmış kameralarla sağlanıyor. Üst kata çıkış için kullanılan merdiven çok rahatsız edici şekilde küçük yapılmış. Halkla ilişkileri oldukça iyi, […]

Kent Mobilyaları

KENT MOBİLYALARI Kent mobilyaları, bir kentin planlanması, yaşama mekanlarının örgütlenmesi kadar öncelik verilmesi gereken önemli şehir kimliği öğeleridir.Sokağa çıkıp baktığımız her şey bu kimliğin belirleyicisidir. Kentlerimiz şu anda bir kimlik bunalım içerisindedir.Yerel yönetim lerin bu konuda etkileri büyüktür. Projemizde amaç kargaşaya son verecek ve ortak bir dile ulaşabilecek tasarım geliştirmek olmalıdır. Şehirlerdeki görsel kaos içerisinde […]

Ağaç Malzeme (Ahşap) Evler

AĞAÇ MALZEME (AHŞAP) EVLER Ağaç malzemenin yangına karşı gayet hassas oluşu ve piyasada pahalı satılışı, ahşap yapıları ve bilhassa bina yapımını çok daraltmıştır. Nitekim bugün büyük şehirlerimizde ağaç malzemeden ev inşa etmek yasaklanmıştır. Bu itibarla ahşap ev yapımı, bugün daha ziyade orman kanunundan faydalanan köy ve bazı kasabalarda görülmektedir. Memleketimizin bilhassa ormanlık mıntıkalarında uygulanmakta olan […]

Ahşap Pencereler

AHŞAP PENCERELER Ahşap pencereler ahşabın olumlu özellikleri nedeni ile asırlardır kullanılmış bugünde aynı kullanım değerini koruya gelmiştir. Ahşap pencere iyi korunursa hava etkileri ile değişmez. Yağmura, güneşe, havadaki çeşitli gazlara, soğuk ve sıcağa dayanıklıdır. Hafiftir, gereği kadar serttir, işleme tekniği açısından uygundur, her biçime uyar, her isteği yerine getirebilir. Ahşap başka hiçbir malzemede olmayan özelliklere […]

Ahşap Döşeme Kaplamaları

AHŞAP DÖŞEME KAPLAMALARI Ahşap döşeme kaplamaları, genellikle parke ve tahta olarak iki grup altında toplanırlar. Bu kaplamalar, ahşap ızgara veya tesviye edilmiş beton zemin üzerine yapılırlar. Ahşap kaplamalar, sağlık açısından, görünümden, ısı ve ses yalıtımından dolayı tercih edilirler. Sudan uzak olan yerlerde kullanılması durumunda uzun ömürlüdür. Genellikle konutların ıslak mekanlarının dışında bütün mekanlarda, kapalı spor […]

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG] YAPI TEKNOLOJİ UYGULAMA V AHŞAP KAPI DOĞRAMALARI AHŞAP PENCERE DOĞRAMALARI AHŞAP KAPLAMALAR Danışman Öğr.Gör. İsmail UZUN HAZIRLAYAN Ali Necat BASİT Ayşegül CİHAN Cengiz BOZDAĞ Isparta-2003 AĞAÇ Ağaç yaşayan büyüyen bir canlıdır ve bitkiler gurubundandır. Büyümesi için besinlere, havaya, ışığa ve suya gereksinim duyar. […]

Ahşap Kapılar

AHŞAP KAPILAR Kapı: Bina içindeki veya dışındaki açıklıları örten yapı elemanıdır. Görevi, iç hacimlerden birbirine geçmeyi,dışarıdan iç hacimlere girmeyi ve hacimlerin birbirine karşı kapanmasını sağlamaktır. Bu kapanış sağlanırken emniyetin de sağlanması gerekir. Dış kapı olması halinde ise her çeşit dış-etkenlere karşı koruyucu olması, binanın dışa karşı da emniyetini sağlaması gerekir. Kapıların büyüklük ve kanat sayıları,bina […]

Coğrafi Yapısı

Coğrafi Yapısı [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar arasında bulunmaktadır. Toplam 86.600 km2’lik yüzölçümü ve 7.953.000 kişilik nüfusu ile üç Kafkas Cumhuriyeti içinde (Gürcistan, Ermenistan) en fazla toprağa ve nüfusa sahiptir.(Gürcistan’ın yüzölçümü 69.700 km2, nüfusu 5.500.000 kişi, Ermenistan’ın yüzölçümü 30.000 km2, nüfusu 3.500.000 kişidir.) Kuzeyde Gürcistan (322 km) ve […]

Notasyon Listesi

NOTASYON LİSTESİ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] :Burulma yayının merkezinin kavrama diski merkezine uzaklığı [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] :Tel çapı mm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] :Kangal çapı mm De iyafram yayın dış çapı D iyafram yayın iç çapı Dort :Baskı diskinin ortalama çevre uzunluğu E :Elastiklik modülü fR :Tekerleklerdeki yuvarlanma direnci [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] :Kavramanın baskı kuvveti G :Aracın maksimum yükte ağırlığı [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] :Kayma modülü sayısı h0 […]

Masa Üstü Yayıncılık

MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Masa üstü yayıncılık, dizgi, düzenleme, işlerini orta seviye bit maliyette yapabileceğiniz sayfa makyajıdır. Masa üstü yayıncılık işlerini yerine getirebilmek için Page Maker programını kullanacağız. Page Maker programı, kitap yazma, tez hazırlama, reklam katalogu, el afişleri, renkli tasarımlarda ve gazete hazırlamada kullanılır. BİR YAYININ OLUŞTURULMASI 1-Planlama : Planlamada asıl olarak içerik, zaman ve […]