4.7 Homojenizatörlerin Temizlik Ve Dezenfeksiyonu

4.7 HOMOJENİZATÖRLERİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU Hoinojenizatörlerde HTST unite— siiidc kullanilaii asit ye alkali vikamalartiiin avnisi ti~u.nlattir~ Bununla beraber kir durumn (rag, protein ye pastörize sütten gelen basit kalsivnm milan) HTST Utitesi nden çok daha at oldugu içi a asi m ‘c alkali vika mania u~~ulatna sOresi HTST Onitesi idc uvgulanan sürcdcn çok daha azdtr. Orne~ii. […]

Sosyal Bilgiler Test Soruları Ve Cevapları

Adı ve Soyadı: No: KARAHÜSEYİNLİ İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR 2.DÖNEM 3.YAZILI Tarih:…../…../2000 1-Osmanlı Devletini kuran aşiret hangi boya mensuptur? A)Kınık B)Kayı C)Afşar D)Yıva 2-Osmanlı Devletinin Bizans ile yaptığı ilk savaş hangisidir? A)Maltepe Savaşı B)Çirmen Savaşı C)Koyunhisar Savaşı D)Varna Savaşı 3-Osmanlı Devleti Aşağıdaki Beyliklerin Hangisinin Donanmasını kullanarak Rumeli’ye geçişi sağlamıştır? A)Karasioğulları Beyliği B)Aydınoğulları Beyliği C)Germiyanoğulları Beyliği D)Hamitoğulları […]

Gıda Sektörü

GIDA SEKTÖRÜ Seçtiğim şirketler: PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. MARET MARMARA BESİCİLİK VE ET SAN. VE TİC. A.Ş. BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Bu şirketleri seçme amacım: Ülkemizde yeterince yararlanılmadığına inandığım gerek hayvan varlığı açısından , gerek hayvancılığın gelişmesi , verimliliğin artması ve toplumun dengeli beslenmesi için ve ihracat imkanlarını yaratmak amacıyla […]

Gıdaların Işınlanması

GIDALARIN IŞINLANMASI Yüksek ışık enerji içerikli alfa, beta ve gamma partiküllerinin kaynağı olan radyoaktif enerjiden yararlanılarak uygulanan gıda ışınlama güncel bir koruma yöntemidir. Bazı maddelerin atomları sürekli olarak parçalanırlar ve bu reaksiyon sırasında çevreye iyonizan ışınlar yayarlar. Bu şekilde parçalanarak iyonize ışık yayan maddelere radyoaktif maddeler denir. Uranyum gibi elementler doğal olarak radyoaktif nitelikli maddelerdir. […]

Gıdaların Ambalajlanması

GIDALARIN AMBALAJLANMASI 1. Giriş : Gıda sanayi içinde ambalaj sanayiinin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu önem ambalajın besin maddelerini dış etkilerden korumasında taşıma, depolama, dağıtım, tanıtma gibi pazarlama işlevlerini kolaylaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Ambalajlamanın gıda sanayiinde önemini arttıran bir diğer etmende besin maddelerinin halk sağlığı ile yakından ilgili olmasıdır. Besin maddeleri en iyi bir biçimde hazırlansa […]

Sosyal Bilgiler Yazılı Sor. Ve Cevapları 3

T.C KARAHÜSEYİNLİ İLKÖĞRETİM OKULU 2000-2001 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6\A SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 3.YAZILI ADI: TARİH:….\…\2000 SOYADI: PUAN: NO: NOT: SORULAR 1-Malazgirt savaşı sonrasında kurulmuş olan Türk beylikleri kimlerdir?Kurucuları ile birlikte yazınız. 2-a-1048 b-1071 c-1176 d-1246 bu tarihlerde yapılan savaşların adları nelerdir? 3-Kösedağ savaşının sonuçlarından iki tanesini yazınız. 4-Karamanoğlu Mehmet Beyin Türk dil tarihi açısından önemi nedir? […]

Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları 3

T.C KARAHÜSEYİNLİ İLKÖĞRETİM OKULU 2000-2001 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6\A SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 3.YAZILI ADI: TARİH:….\…\2000 SOYADI: PUAN: NO: NOT: SORULAR 1-Malazgirt savaşı sonrasında kurulmuş olan Türk beylikleri kimlerdir?Kurucuları ile birlikte yazınız. 2-a-1048 b-1071 c-1176 d-1246 bu tarihlerde yapılan savaşların adları nelerdir? 3-Kösedağ savaşının sonuçlarından iki tanesini yazınız. 4-Karamanoğlu Mehmet Beyin Türk dil tarihi açısından önemi nedir? […]

Gıdaların Fiziksel Özelliklerinin Tesipiti

Gıdaların fiziksel özelliklerinin tespitinde konsantrasyon ölçümü önemli bir rol almaktadır. Özellikle kütle denkliklerinin kurulmasında ihtiyaç duyulan konsantrasyon miktarının ölçümü çeşitli şekillerde olmaktadır. Yöntemler örneğe ve konsantrasyonunun bulunması istenen maddeye göre farklılık gösterebilir. Örneğin meyve suyunda şeker konsantrasyonunu ölçmek amacıyla refraktometre kullanılır. Refraktometreler örnekten kritik kırılma açısını ölçerler. Kritik kırılma açısı konsantrasyonla değişir. Konsantrasyonda bir artış […]

Sosyal Bilgiler Yazılı Sor. Ve Cevapları 2

T.C KARAHÜSEYİNLİ İLKÖĞRETİM OKULU 2000-2001 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6\A SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI ADI: TARİH:….\…\2000 SOYADI: PUAN: NO: NOT: SORULAR 1-Coğrafya nedir?Tanımlayınız. 2-Geoit ne demektir? 3-Kıta ne demektir?Yeni dünya karalarını yazınız. 4-Türkiye’nin Matematik konumunu yazarak doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık fark olduğunu belirtiniz. 5-Gün dönümü tarihlerini yazarak güneş ışınlarının bu tarihlerde nerelere dik […]

Etlik Piliçlerin Beslenmesi

Broyler piliçler hızlı canlı ağırlık artışı gösteren ve yemi ete dönüştürme oranları yüksek olan hayvanlardır. Hayvanların bu özelliklerini ortaya koyabilmeleri için ihtiyaçlarının yeterince karşılanması gerekir. Bu amaçla çoğunlukla ad libitum olarak oldukça konsantre yemlerle beslenirler. Etlik piliçlerde kesim zamanı ve ağırlığı, kullanılan ırka ve pazar taleplerine bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Örneğin Cornish ırkı hayvanlar […]