Müşteri Memnuniyeti

KONU Müşteri Memnuniyeti Danışman Yrd.Doc.H.Sabri KURTULDU Hazırlayan Derya AKKAYA 85624 TRABZON-2002 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 1.MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 3 1.1.Müşteri Değeri 3 1.2. Müşteri İlişkileri Stratejisi 3 1.3.Müşteri Hizmeti 3 2.TOPLAM KALİTE YAKLAŞIMI 4 2.1.Müşteri Odaklı Kalite 4 2.2.Müşteri Odaklı Satış 5 3.MÜŞTERİ KİMDİR? 6 3.1. İç Müşteri 6 3.1.1.İç Müşteri İsteklerinin Tanımlanması ve Memnuniyetin Ölçülmesi 7 […]

Güçlü Bir Kurum Kültürünün İlkeleri-olumlu Bir Kurum İkliminin Koşulları

güçlü bir kurum kültürünün ilkeleri-olumlu bir kurum ikliminin koşulları 1- genel ilkeler: Başarılı kurumlara ilişkin araştırmalar bu kurumların temel ilke ve özelliklerinin aşağıdakiler olduğunu belirtmektedirler. Bu ilkeler güçlü bir kurum kültürünün ilkeleri ve dolayısıyla, olumlu bir kurum ikliminin de koşullarıdır. Eylemden yana olmak: Bunun özü karar alma sürecinin kurumu hareketsiz bırakmasını önlemektir. Hedef Kitleye yakın […]

Medya İle İlişkilerin İşleyişi

MEDYA İLE İLİŞKİLERİN İŞLEYİŞİ Bu bölüm bir şirketin,örgütün ya da kişinin medya ile ilişkilerini yürüttüğü araçların ve prensiplerin çerçevesini çizmektedir. MEDYA İLE İLİŞKİLER; Bir örgüt ve onun faaliyetleri ile ilgili medya bölümü arasındaki iletişim yapısı olarak tanımlanabilir.. Ayrıca bu bölüm iyi medya ilişkileri oluşturulmasında bazı yapılması ve yapılmaması gerekenleri ortaya koymaktadır. Bu bölüm; Medya ile […]

İşletmelerde Yönetim İşlevleri

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Ders Adı: İşletme Çalışma Konusu: İşletmelerde Yönetim İşlevleri HAZIRLAYAN : ZEKERİYA YELCİ BÖLÜM : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü NUMARA : 980803007 -Hereke 2002- İŞLETME TANIM: İşletme amaçlarını gerçekleştirmek için teknoloji, finansman, ve insan kaynaklarının mal ve hizmet üretimine belirli bir yönetim kültürü çerçevesinde yönlendirdiği yapılara ya da örgütlere, kuruluşlara […]

İş Planlaması

İŞ PLANLAMASI Yazarlar : EDWIN T. CREGO- JR. PETER D. SCHIFFRIN- RONALD A GUNN- JAMES C. KAUSS Yayınevi : Rota Baskı : İstanbul / 1993 / 322 shf. * 1. BÖLÜM: İŞ PLANLAMASINA GİRİŞ İş Planı Nedir: Bir şirketin başarılı olabilmesi için yada en azından ekonomik bakımdan yaşayabilmesi için neler yapması gerektiğini karar verme sürecine […]

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Name Surname: Iskender Asanaliyev DoB: 27th February 1984 PoB: Kyrgyz Republic/Bishkek Nationality: Kyrgysh Marital status: Single Sex:male Address: 12th microdistrict Bishkek 58th apartment No: 1 Kyrgyz Republic Email: iasanaliyev@yahoo.com Telephone: home: (+00-996-312) 52 85 70 business: (+0) 502 40 50 60 Education & Qualifications 2001 – 2005 Selзuk University, Turkey BA(Hons) Communication Faculty […]

İnsan Hakları

İnsan Hakları Özgürlük:İnsanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükler. Başkasına zarar vermeden yapılacak her şey. İlk başlarda insanın doğuştan hak ettiği haklar olarak görülmüş din, dil, ırk, mezhep fark etmeksizin. Bugün demokrasi adına 2 önemli gelişme var: 1.Özgürlük soyut olmaktan çıkmış, sosyal ve ekonomik hakları da içeren somut kurallara dayanmış. 2.İnsan hakları çoğulcu demokrasilerde, kanunlarda […]

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI Yazarı : Margaret PALMER-Kenneth T. WİNTERS Yayınevi : Rota Yayınları Baskı : İstanbul / 1993 / 208 shf. * 1.BÖLÜM: Temel Amaç: Organizasyonun Verimliliği: · Pazardaki diğer organizasyonlardan daha üstün üretim yapmak ya da hizmet vermek. · Organizasyonun Pazar payını yükseltmek. · Teknoloji açısından sektörün liderliğini üstlenmek. · Optimum işlen düzeyine ulaşmak. · […]

İletişim Kurma

İLETİŞİM KURMA BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK 1 İllede işbirliği diye diretmenin faydası ne? 1 Eğer Sorun Çözümüne Yönelik Bir anlaşmaya Vardıysanız 1 YÜZ YÜZE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÜÇ TEMELİ 2 TEMEL BECERİ 1: 2 Kendinizi Dinletmek Ve Anlaşılmanızı Sağlamak 2 Beden dili ne kadar önemlidir? 2 Beden dilini öğrenmek 3 TEMEL BECERİ 2: 3 İhtiyacınız Olan Bilgiyi […]

Güçlü Bir Kurum Kültürünün İlkeleri-olumlu Bir Kurum İkliminin Koşulları

içindekiler Güçlü bir kurum kültürünün ilkeleri-olumlu bir kurum ikliminin koşulları Genel İlkeler……………………………………. ………………………………………1 İnsan ve Motivasyona İlişkin İlkeler İnsanın Temel Özellikleri Bakımından…………………………….1-2 İnsanlar Aracılığıyla Verimliliğe Ulaşmak Bakımından……2-3 KURUM İÇİNDE HALKLA İLİŞKİLER Kurum İçinde İletişim Ve Sorunları………………………………….. ……….4 halkla ilişkilerle ilgili reçeteler Basınla İlişkiler………………………………….. …………………………………….5-6 Liderlerden Yararlanma…………………………………. …………………………6 Günlük İş Akışı İle İlgili Reçete…………………………………….. ……………6 Programların […]