Başarılı Bir Sunuşta Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar :

Kasım 6th, 2007

Başarılı Bir Sunuşta Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar : Konuşmacı sahnede düzgün görünmelidir. Doğal rol yapmalıdır. Okuma değil yorum yapmalıdır. Konuşmaya hemen başlamamalıdır. Konuşmaya başlamadan önce ortamı tanımalıdır. Durağan (monoton) olmamalıdır. Antipatik olmamalıdır. Konuşma masasında birşeyler bulundurmalıdır. Konu başlıklarını kendi stiline göre kağıtlara yazmalıdır. Dinleyicilerle göz kontağı kurmalıdır. Kelime haznesi fazla olmalıdır. Konuşma içinde havayı dağıtmak […]

Arkeolojinin Tanımı:

Kasım 6th, 2007

Bölüm 1: Arkeolojinin Tanımı: a.Kelime Anlamı: Arkhaio: eski (yunanca) logos: bilim (yunanca) Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir. Arkeolog terimi M.S.’nin ilk yüzyıllarına kadar Yunanistan’da sahnede dramatik mimiklerle eski efsanleri canlandıran aktörler için kullanılıyordu. Bugünkü anlamını ise 17. yüzyılda yaşamış bir doktor ve Lyons antikaları uzamanı olan Jacques […]

Türk Sineması Tarihi

Kasım 6th, 2007

Türk Sineması Tarihi 1910 – 1930 Dönemi 1914 1908 yıllarından başlayarak çeşitli kentlerde halka açılan sinema salonları, gösterilerini yabancı uyruklu ve Türkiye’de ki azınlıkların egemenliğinde sürdürürken devreye Cevat Boyer’le Murat Bey’ler girer. Ve Şehzadebaşı’nda Milli Sinema adı verilen "ilk Türk sineması" açılır (19 Mart). Ardından, İstanbul Sultanisi’nde film gösterileri düzenleyen Şakir Seden’le Fuat Uzkınay, Sirkeci’de […]

Toplam Kalite Yönetemi

Kasım 6th, 2007

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KIYASLAMA (BENCHMARKING) Hazırlayan: G9903.00067 İsmail Bozbay © Copyright 2002-Sakarya KIYASLAMA (BENCHMARKING) Günümüz işletmeciliğinde geleceği yönetme çerçevesinde fark ortaya koyan yaratıcı stratejiler ön plana çıkmaktadır. Bu yaratıcı stratejilerin hedefi sektörde dolayısıyla da pazarda en iyi olabilmektir. İşletmelerin en iyi yani lider olma çabaları […]

Lobi Ve Lobicilik

Kasım 6th, 2007

1 . LOBİ VE LOBİCİLİK Günümüzde iletişim ; reklam, halkla ilişkiler, radyo, televizyon, sinema, gazetecilik konularını içine alan bir tanım, bir iş sahası… Her biri birbiri ile bir şekilde ilintili, iletişim içinde, hepsinin kendi başlıkları altında, alt kolları, alt iş sahaları var. Örneğin, daha çok halkla ilişkiler ana başlığı altında ele alınan bir konu olan […]

Elektronik Ticaret

Kasım 6th, 2007

Giriş İçinde bulunduğumuz yüzyılın son döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişme sonucu elektronik ticaret giderek yaygınlaşmaktadır. Uluslararası rekabette üstünlük sağlayanlar, iletişim ve bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanan kesimlerdir. Bilimsel araştırmalardan elde ettikleri sonuçları ekonomiye kazandıran bu kesimlerin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip olmaları da doğaldır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, […]

Ticaret

Kasım 6th, 2007

Giriş İçinde bulunduğumuz yüzyılın son döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişme sonucu elektronik ticaret giderek yaygınlaşmaktadır. Uluslararası rekabette üstünlük sağlayanlar, iletişim ve bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanan kesimlerdir. Bilimsel araştırmalardan elde ettikleri sonuçları ekonomiye kazandıran bu kesimlerin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip olmaları da doğaldır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, […]

Reklam Yapmak Nedir?

Kasım 6th, 2007

GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere Reklam Yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır. Reklam yapmakla bir dizi eylemde bulunulur ve reklam (mesaj) Pazar birimlerine ulaştırılır. Böylece bir mala yada hizmete karşı olumlu davranışta bulunmaları için Pazar birimleri etkilenir. Reklam […]

Arjantin

Kasım 6th, 2007

ARJANTİN Dili: İspanyolca Başkenti: Buenos Aires Para birimi: Peso Nüfusu: 32,663,000 Güney Amerika’da Brezilya’dan sonra ikinci büyük ve ünlü yeridir. Dünyanın en büyük geliştirilmiş tarım alanlarından biridir. Çok büyük, kosmopolitan bir şehirdir. Öyle ki Güney Amerika’nın Paris’i diye adlandırılır. Avrupa şehirlerinde olduğu gibi moda ve çeşitli kültür düzeyleri turisti kendine çeken faktörlerden bir kaçıdır. Fransa’da […]

Kişilere Göre Tanıtım

Kasım 6th, 2007

Firma Coca Cola-Ülker Çamlıca Tarih 24-25 Temmuz 2002 Grup sayısı 4 Hedef kitle 16-19 Erkek AB 16-19 Erkek C1C2 16-19 Kadın AB 16-19 Kadın C1C2 Genel Tüm gruplarda ev dışında olmalarının ana nedeni arayış ihtiyacı. Sıkılma ve bu duygudan kurtulmak için arayış çabası yaşamlarında önemli bir yer edinmekte. erkekler Erkekler ev dışında çoğunlukla arkadaşları ile […]