Ormanlarımız

Ormanlarımız Halk arasında orman; sadece bir ağaç topluluğu veya yakacak ihtiyacını karşılayan bir varlık olarak algılanmaktadır. Halbuki orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız tabiat faktörlerinin birlikte oluşturduğu doğal bir bütünlüğü ifade etmektedir. Türkiye ormanları çeşitli tıbbi, aromatik, endüstriyel ve süs bitkileri ile çok sayıda flora (bitki) ve fauna […]

Organik Tarımda Yararlı Mikroorganizma Kullanımı

ORGANİK TARIMDA YARARLI MİKROORGANİZMA KULLANIMI ( MİKROBİYAL GÜBRELER ) Mikroorganizmalar, herbirinin kendine özgü oluşları, özel kültür ve çevre koşulları altında önceden tahmin edilemeyen yapı ve biyosentetik yetenekleri ile canlı bilimlerinde ve diğer bazı alanlardaki zor problemlerin çözülmesinde öncelik almışlardır. Son elli yıl içerisinde, medikal teknolojinin gelişiminde, insan ve hayvan sağlığında, gıda işlenmesinde, gıdaların güvenli ve […]

Organik Tarım Nedir?

Organik Tarım Nedir? Ekolojik sistemde yanlış uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve kimyasal gübrelerin kullanımın yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bunların kapalı bir sistemde […]

1- Ekolojık Tarım Ne Demektır?

1- EKOLOJIK TARIM NE DEMEKTIR? Ekolojik Tarım , sağlıklı gıdalar üretmek, doğanın dengesini bozmamak amacıyla bitkisel ve hayvansal üretimin uygun ekolojilerde, kültürel tedbirler , biyolojik mücadele ve doğal gübreleme yoluyla gerçekleştirilmesi öneren, üretimde sadece miktar artışını değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şekli olarak tanımlanabilir. Ekolojik tarım bir metot olmaktan […]

Tarım Ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisine Katkısı

TARIM VE HAYVANCILIĞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI Sanayileşerek gelişen toplumların ekonomilerinde bilindiği gibi tarım sektörünün payı diğer sektörleringelişmesine parelel olarak giderek düşmektedir. Tarım sektörü, Comhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini günümüze kadar sürdürmüştür. Tarım sektörünün önemi : Ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, Milli gelire ve istihdama katkı […]

Şeker

ŞEKER Şeker sanayinin tarım ve ekonomi üzerine etkileri: Şeker senayi neden olduğu şeker pancarı tarımı nedeniyle: -Tarımda münavebe (nöbetleşe ekim) olanağını arttırır. -Tarımı yoğun emek gerektiren bir bitki olması nedeniyle tarımda iş sahası yaratır. -Tarımda makinalaşmayı, sulama tesisleri kurulmasını ve diğer teknik gelişmeleri özendirir. -Çifçinin örgütlenmeyi ve işbirliği yapmayı öğrenmesine yardım eder. -Tahıl ve benzerine […]

Bitkilerde Taşıma Sistemleri

BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMLERİ Saçak köklü ve yaprak damarları paralel olan ileri yapılı bir bitkide; İletim elemanları gövdeye gelişi güzel dağılmıştır Kapalı demet tipi taşır Yapraklar periderma ile kaplıdır Gözenekler sadece yaprağın üst epidermsisinde bulunur Köklerde emici tüyler bulunur özelliklerinden hangileri kesin olarak doğrudur? Yalnız ll lll ve V l ve ll l, ll ve lll […]

Sera Sebzeciliği

1. GİRİŞ Sera sebzeciliği dünyada olduğu gibi bizde de giderek büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Bunun nedeni tüketicilerin sebzeleri sadece mevsimlerinde değil, mevsimleri dışında da sofralarında görmek istemeleridir. Bazı yabancı ülkelerde sera sebzeciliği o kadar gelişmiş, teknik donanım yönünden o kadar mükemmelleşmiştir ki; üreticiye sadece serada üretimi başlatmak kalmıştır. Ülkemiz seracılığında da, b ülkelerle aynı […]

Soru : Gübreleme Ne Zaman Yapılmalıdır?

Soru : Gübreleme ne zaman yapılmalıdır? Cevap : Gübreleme zamanı genelde verilecek gübrenin çeşitine, şekline (toz,likit vs) uygulanış tarzına, toprak tekstürüne, drenaj koşullarına, iklim ve bitkinin besin maddelerine olan ihtiyacına bağlı olarak değişir. Genelde gübreleme ilkbaharda, bitkinin hızlı bir büyüme periyoduna girdiği devrede yapılır. Gübre çeşidine göre; doğal gübreler genellikle ekim ve dikimden önce verilir. […]

Nesli Tükenen Hayvanlar Ve Türler

Nesli tükenen hayvanlar ve türler Nesli tükenen türler Günümüzden 150 milyon yil önce yasamis AllosaurusEskiden yeryüzünde yasayan bazi hayvan ve bitki türleri artik tümüyle yok olmus ve sözkonusu türlerden tek bir yetiskin bile kalmamistir. Dogal afetler, yerkürenin geçirdigi degisimler, iklim ve en önemlisi insanoglunun eliyle ortayan sehirlesme, sanayilesme vs. faaliyetlerle diger canlilarin dogal yasam alanlarinin […]