Veto Edilen Yasalar

|

Cumhurbaşkanları tarafından bir daha görüşülmek üzere

TBMM’ye iade edilen yasalar…

CUMHURBAŞKANI DEMİREL TARAFINDAN VETO EDİLEN AF YASASI İLE BİRLİKTE TBMM`DE BEKLEYEN VETOLU YASA SAYISI 17`YE ULAŞTI

TBMM`DE, 10 YILDAN BU YANA GÖRÜŞÜLMEYİ BEKLEYEN VETOLU YASALAR BULUNUYOR.

CUMHURBAŞKANI DEMİREL, 14 YASAYI VETO ETTİ. BUNLARDAN 7’Sİ TBMM’DE İKİNCİ KEZ GÖRÜŞÜLMEYİ BEKLİYOR.

DEMİREL’İN BAŞVURUSU ÜZERİNE, ANAYASA MAHKEMESİ 3 YASAYI İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından veto edilen Af Yasası ile birlikte, aralarında 10 yıldan bu yana TBMM`de görüşülmeyi bekleyenlerin de bulunduğu vetolu yasaların sayısı 17`ye ulaştı.

Bu yasalardan 3`ü 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 7`si 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 7`si de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından veto edildi.

Cumhurbaşkanlarının, Anayasa`nın 89. maddesinde tanımlanan yetkilerine dayanarak yeniden görüşülmek üzere TBMM`ye iade ettikleri yasalar şöyle:

KENAN EVREN TARAFINDAN VETO EDİLENLER:

13.4.1989 tarihli Milli Şeref Madalyası Hakkındaki Yasa,

31.5.1989 tarihli Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe ve Elden Çıkarılması, Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve Yurtiçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkındaki Yasa`nın bazı maddelerini değiştiren yasa,

16.6.1989 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası`na Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek ve Yollukları

Hakkındaki Yasa`yı değiştiren yasa.

TURGUT ÖZAL TARAFINDAN VETO EDİLENLER:

18.1.1990 tarihli Emekli Sandığı Yasası`na ek ve geçici maddeler ekleyen yasa,

10.1.1991 tarihli Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Yasa`yı değiştiren yasa,

27.2.1991 tarihli Hakimler ve Savcılar Yasası ile Avukatlık Yasası`nda değişiklik yapan yasa,

29.5.1991 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası`na geçici madde ekleyen yasa,

8.6.1992 tarihli Adli Tıp Kurumu Yasası`nın bazı maddelerinde değişiklik yapan yasa,

2.7.1992 tarihli TÜBİTAK Kurulması Hakkında Yasa`da değişiklik yapan yasa,

26.2.1993 tarihli Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Yasa`da değişiklik yapan yasa.

SÜLEYMAN DEMİREL TARAFINDAN VETO EDİLENLER:

20.1.1994 tarihli Özel Dedektiflik Yasası`nda değişiklik yapan yasa,

12.5.1994 tarihli Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerin Satışı Hakkındaki Yasa`da değişiklik yapan yasa,

17.6.1994 tarihli Emekli Sandığı Yasası`nda değişiklik yapan yasa,

17.6.1994 tarihli Devlet Memurları Yasası`nda değişiklik yapan yasa,

28.8.1996 tarihli Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkındaki Yasa,

20.3.1997 tarihli Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkındaki Yasa`da değişiklik yapan yasa,

28.8.1999 tarihli Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Yasa.

14 YASAYI GERİ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bugüne dek 14 yasayı TBMM’ye geri gönderdi. Demirel’in TBMM’ye iade ettiği yasalardan 6’sı TBMM tarafından yeniden kabul edilerek onaya sunuldu. Demirel bu şekilde ikinci kez önüne gelen yasalardan üçü hakkında Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı; Yüksek Mahkeme istem doğrultusunda üçünü de iptal etti.

Demirel’in Cumhurbaşkanlığı görevine başladığından bu yana TBMM’ye geri gönderdiği yasalar şunlar:

1994 yılı:

1- 3962 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. (22 Ocak 1994’de iade edilen Kanun, 4087 Sayılı Kanun olarak ikinci kez kabul edildi ve 20 Mart 1994’de onaylandı.)

2- 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu. (4 Şubat 1994’de iade edildi, henüz yeniden ele alınmadı.)

3- 3988 Sayılı Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun. (25 Mayıs 1994’de iade edildi, henüz TBMM’de ele alınmadı.)

4- 4006 Sayılı, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. (1 Temmuz 1994’de iade edildi, henüz TBMM’de ele alınmadı.)

5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1 Temmuz 1994 tarihinde iade edildi, henüz TBMM’de ele alınmadı.)

1995 yılı:

6- 4073 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (28 Şubat 1995 tarihinde iade edilen bu yasa, 4103 Sayılı Kanun olarak ikinci kez kabul edildi ve 17 Nisan 1995’de onaylandı)

7- 4080 Sayılı, T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. (6 Martz 1995’de iade edildi, 4104 Sayılı Kanun olarak ikinci kez kabul edildi ve 17 Nisan 1995’de onaylandı.)

1996 yılı:

8- 4159 Sayılı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (12 Ağustos 1996’da iade edildi, 4226 Sayılı Yasa olarak ikinci kez kabul edildi ve 27 Ocak 1997’de onaylandı.)

9- 4162 Sayılı Kamu Personeli ile Emeklilerinin Mali, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu. (12 Ağustos 1996 tarihinde iade edilen bu yasa, 4183 Sayılı Kanun olarak ikinci kez Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Demirel, 9 Eylül 1996 tarihinde yasayı onayladı ancak 10 Eylül 1996’da Anayasa Mahkemesinde iptal davası açtı. Yasanın iptalinden sonra aynı konuda 29 Masım 1996’da 4214 Sayılı Kanun çıkarıldı ve bu yasa 30 Kasım 1996’da onaylandı.

10- 4164 Sayılı Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında Kanun. (11 Eylül 1996 tarihinde iade edildi, henüz ele alınmadı.)

11- 4190 Sayılı, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun. ( (18 Eikim 1996 tarihinde iade edildi. 4263 Sayılı Kanun olarak 29 Mayıs 1997 tarihinde yeniden onaya sunuldu ve aynı gün onaylanarak yürürlüğe girdi.)

1997 Yılı

12- 4230 Sayılı Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu. (7 Nisan 1997 tarihinde iade edildi, henüz ele alınmadı.)

13- 4266 Sayılı, Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (16 Haziran 1997 tarihinde iade edildi; Bu Yasa daha sonra 4263 Sayılı Kanun olarak 29 Mayıs 1997 tarihinde bir kez daha onaya sunuldu ve aynı gün onaylandı.)

1999 Yılı

14- 4453 Sayılı, “Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun. (1 Eylül 1999 tarihinde iade edildi.)

ANAYASA MAHKEMESİNE AÇILAN İPTAL DAVALARI

1- 4183 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un çerçece 3 üncü Maddesi. (27 Kasım 1995 tarihinde dava açıldı, iptal edildi.)

2- 4183 Sayılı Kamu Personeli ile Emeklilerinin Mali, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu. (10 Eylül 1996 tarihinde dava açıldı, iptal edildi.)

3- 4149 Sayılı 832 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun. (4 Temmuz 1996’da iptal davası açıldı ve iptal edildi.)

KAYNAK: TBMM AYLIK BÜLTENİ SAYI: 69

(7 KASIM 1999)

Previous

Otv Kanunu

5101 Sayılı Korsanlıkla Mücadele Yasası’nın Yayın Sektörüne Etkileri

Next

Yorum yapın