Tekstil Bölümü

Iplik Tekstüre Tekniği

1. Ring büküm metodu Normal yalancı büküm makinelerinde üretilmiş olan ipliklerin elastikiyetleri büküm makinesine yerleştirilen ısıtıcının yardımıyla azaltılır. Bu işlem esnasında ipliğe 40-150 T/m büküm verilir. Burada da çıkış silindirleri giriş silindirlerinden %20 – 25 daha hızlı dönmektedir. Çok yavaş ve maliyeti yüksek olan bu metot 45 – 270 denye inceliğinde Nylon 6, Nylon 66 […]

Hazir Giyim Sanayinde Marka-reklam Ve Tüketici Ilişkileri

HAZIR GİYİM SANAYİNDE MARKA-REKLAM VE TÜKETİCİ İLİŞKİLERİ Doç. Fatma ERAY ÖZET İnsanlığın varoluşundan bu yana ekonomik, kültürel ve teknolojik açıdan büyüyen ülkeler dünya pazarına çok çeşitli ürünler sunmakta ve bunun sonucu olarak birbirine benzer ürünler arasında bir kargaşa yaşanmaktadır. Bu soruna çözüm bulma arayışları, insanları aradıkları nitelikteki ürünü kolayca bulmaya yarayacak ve insan ilişkilerini çeşitli […]

Dokumacilik Bilgileri

DOKUMACILIK BİLGİLERİ a. Dokuma, Örgü, Çözgü, Atkı, Dokuma Örgüsü, Örgü Raporu, Desen, Çözgü Renk Raporu, Atkı Renk Raporu, Desen Raporu, Gücü, Tarak, Tezgah, Mekik, Ağızlık Terimlerinin Tanımı Dokuma: Çözgü ile atkı iplerinin alt ve üstten geçirilmesiyle elde edilen ürünlerdir. Örgü: Yün, ipek, pamuk vb. ipliklerin özel şiş, tığ, iğne, mekik gibi araçlarla yapılmış ilmeklerinin, bir […]

Open-end İplikçilk Sistemi…

resimler çıkmadığı için dosyayı upload ettim…25 sayfa http://rapidshare.de/files/17718088/open-end.doc.html 1. Besleme Plakası 2. Telef haznesi 3. Açıcı silindir 4. Açıcı silindir garnitürü 5. Besleme kanalı 6. Rotor Yatağı 7. iplik çıkış kanalı 8. Besleme bandı 9. Lif birikim yüzeyi 10. iplik düzesi 11. Çıkış silindirleri 12. Besleme silindiri 13. İplik OPEN-END EĞİRME SİSTEMLERİ Open-End eğirme, en […]

Haşıllama İşlemi Ve İşlem Akışı

HAŞILLAMA İŞLEMİ : Haşıllamada esas olarak üç ana işlem yapılmaktadır. Bu işlemler; ham çözgünün hazırlanması, haşıl sıvısının (Flottenin) hazırlanması ve haşıllama işleminin yapılmasıdır. Haşıllama işleminin yapıldığı makinelere “haşıl makinesi“ denir. 4.1.1 ) ÇÖZGÜ HAZIRLAMA : Çözgü hazırlama dokuma öncesinde oldukça önemli bir işlemdir. Dokunacak kumaşın kalitesine doğrudan etki ettiği için yapılacak hata büyük maliyet kayıplarına […]

Çözgü Dairesi

ÇÖZGÜ DAİRESİ ÇÖZGÜ MAKİNALARI Çözgü makinaları dokuma işleminden önce dokumanın boyuna ipliklerinin hazırlandığı dairedir. Bu işletmede yapılacak hata dokumanın kalite ve randımanını büyük ölçüde etkileyecektir. Bu dairedeki çalışma; düz yani seri ve konik olmak üzere ikiye ayrılır. İkisi arasındaki farklar şunlardır. 1) Düz çözgüde, iplikler çağlıktan levente kadar birbirlerine paralel olarak gelirler. Bu çözgüde levente […]

Tekstil Terbiyesinde Temel Işlemler

TEKSTİL TERBİYESİNDE TEMEL İŞLEMLER Tekstil mamüllerin terbiye işlemleri genel olarak; – Yaş Terbiye İşlemleri – Kuru Terbiye İşlemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru terbiye işlemleri daha ziyade bitim işlemleri ile ilgili olup mekaniksel bitim işlemleri dışında kalan tüm terbiye işlemleri yaş terbiyedir. Yaş terbiye işlemlerinin yapılış nedenleri, şekilleri ve sağladıkları terbiye etkileri kendi aralarında büyük […]

Örme Kumaş Hatalari

ÖRME KUMAŞ HATALARI Örme kumaşlarda sıkça oluşan hatalar genellikle makine ayarlarından, iplik özelliği ve düzenleri ile örme dairesinin şartlarından yada kumaş bitim işlemlerinden kaynaklanmaktadır. İplikten kaynaklanan örme hataları: Örme ipliklerinde olan hatalar, direkt olarak örme kumaşı etkiler ve örme kumaşta hatalara, kalite düşmesine sebep olur. İplikten kaynaklana örme kumaş hataları piyasada en çok bilinen isimleriyle […]

Dokuma Makinelerinde Üç Temel Hareket

DOKUMA MAKİNELERİNDE ÜÇ TEMEL HAREKETİN İNCELENMESİ ARMÜRLÜ AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI Armürlü sistemde kumanda edilebilen çerçeve sayısı maksimum 36 adet olup desen yapma aralığı kamlı sisteme göre daha geniştir. STAUBLI Rotasyon – Armür Makinası 2670 a ait teknik çizim görülmektedir. Bu armür makinası elektronik bir armür olup çerçevelere kam kolu yerine armür kolu bağlı olup çerçevelerin […]

Iplikte Son Işlemler

İPLİKTE SON İŞLEMLER İpliklerde çeşitli işlemlerle kazandırılan formun korunması gelecek işlemlerde kolaylık sağlanması güzel bir görünüm kazandırılması iplik değerinin ve kalitesinin geliştirilmesi veya piyasaya sunulacak ipliklerde müşterinin kullanımına hazır hale getirilebilmesi için bir takım işlemler yapılır. Bunlar iplikteki bütün işlemleri ve son işlemler olarak ele alınır. Bir takım işlemler bütün ipliklere uygulanabilmekle beraber ipliğin hammaddesine […]