Maden

Granitik Kayaların Mineralojisi,petrografisi, Tektonik Ve Jeokimyasal Sınıflandırılma

GRANİTİK KAYALARIN MİNERALOJİSİ,PETROGRAFİSİ, TEKTONİK VE JEOKİMYASAL SINIFLANDIRILMASI Giriş Granitler, yerbilimlerinde hemen her dönemde dikkatleri üzerine toplayan, gerek bulunuşları, gerek oluşum şekilleri ve gerekse birlikte bulundukları maden yatakları- mineralizyon zonları bakımından yerbilimcileri daima meşgul eden bir kayaç topluluğunu oluşturmuşlardır. Arazi ve laboratuvar çalışmalarında genel ilkeleri açısından birbirine benzemekle birlikte, temel alınan ölçütlerin farklı olmasından dolayı, çeşitli […]

Türkiye’ Deki Kaplıcalar Ve Maden Suları

Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgi: Ilıca olarak da bilinir, maden sularından yararlanma amacıyla kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere verilen genel addır. Araştırmalar sonucunda çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı oldu- ğu anlaşılan mineral iyonlarıyla yüklü maden sularının oluşumuna ilişkin değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden biri, çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek […]

Maden

ERDEMİR MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. ERDEMİR (ERDEMİR MINING INDUSTRY & TRADE INC.) DİVRİĞİ-SİVAS TÜRKİYE MADEN TÜRKİYE DEMİR MADENİ YATAKLARI İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI EYLÜL 2004 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1.GİRİŞ 2 2.DEMİR CEVHERİNİN EKONOMİKLİLİĞİ 2 3.DEMİRİN DOĞADA BULUNUŞU VE DEMİR MİNERALLERİ 3 4.DÜNYADA MEVCUT DURUM 4 5.TÜRKİYE DEMİR MADENCİLİĞİNİN DURUMU 8 6.DEMİR YATAKLARI 15 TÜRKİYE DEMİR […]

Türkiye Maden Rezervleri

*TÜRKiYE MADEN REZERVLERİ * * Rezerv (Gör+Muh) (Ton)* Açıklamalar Altın* 300 Au İçeriği Alünit* 4 000 000* %7.54 K2O Antimuan* 106 306 *Sb içeriği Asfaltit* 74 370 000 AID.2896-5536 Kcal/kg Asbest* 29 646 379 Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ‘ un üzerinde Bakır* 2 279 210* *- Barit* 35 001 304 %71-99 BaSO4 içerikli […]

T.p.a.o. , Ankara

T.P.A.O. , Ankara 1954 yılında,M.T.A.´nın Türkiye´de bir petrol potansiyeli ortaya çıkarması sonucunda bu potansiyelin hızla değerlendirilip yurt ekonomisine katkısı amacıyla6326 sayılı Petrol Yasası çıkarılmıştır.Aynı tarihte T.P.A.O. kurulmuştur. T.P.A.O. kurulması ile , Batman tecrübe rafinerisi ve M.T.A. ´nın diğer tesisleri T.P.A.O.´ya devredilmiş,Türkiye´deki petrol faaliyetlerini bu kuruluş yürütmeye başlamıştır.Başlangıçta Raman sahasında üretilen 58.008 tonluk petrol,1956 yılında 278.467 […]

Türkiye’de Enerji Kaynakları Ve Kullanımı

1. Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Kullanımı Enerji kaynakları genel olarak birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Birincil enerji kaynakları da kendi içinde petrol, doğal gaz, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynakları ve hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İkincil enerji […]

Madencilik

MADENCİLİK Türkiye maden yatakları, çeşitlilik ve rezervleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Maden yatakları açısından birçok madende dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Krom, mermer, trona ve manyezit gibi rezervlerin yanında dünya bor rezervlerinin üçte ikisi Türkiye’de bulunmaktadır.* DÜNYA MADENCİLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN PAYI Maden Cinsi Dünya Rezervi Türkiye Rezervi**** Dünyadaki Payı (%)* Altın 71 000 300 0,42 […]

Rapor

RAPOR “Türkiye’deki mermerlerin Mineralojik ve Petrografik Özelliklerine Göre Kesilebilme ve İşlenebilme Parametrelerinin Matematiksel Modellemesi” adlı tez çalışması ile ilgili olarak; * 2001 – 2002 Güz yarı yılı içerisinde yapılan çalışmalar: Öncelikle; tez çalışmasında yapılacak işlerin genel bir planlaması yapıldı. Bu planlamaya göre ise; Mağmatik, Metaformik, Sedimanter kökenli mermer türlerinin iç yapısal özelliklerinin incelenmesinin gerektiği ve […]

Yeniden Kristalleşme Tavı

Yeniden kristalleşme tavı Çelikler ve diğer soğuk şekillenmiş olan kristal yapılı malzemelere uygulanır. Yeniden kristalleşme tavının ön şartı malzemenin tavlama öncesi en az %10 gibi soğuk şekillendirilmiş olmalıdır. Soğuk şekillendirme tav öncesi olmamış ise tavlamada olmaz. Metalin soğuk şekillendirme esnasında kristal tane yapısının şekli bozulur,dislokasyon yoğunluğu artar.bunun neticesi, malzemenin sertliği artar, sünekliği azalır, şekillendirme işlemi […]

Tüp Gaz (Lpg)

TÜP GAZ (LPG) Tanım LPG (liquiefied petroleum gas – sıvılaştırılmış petrol gazı çoğunlukla 3 ve 4 karbonlu (C3 ve C4) hidrokarbonları içeren ve düşük basınçlarda sıvılaşabilen gazları tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Doğal haliyle LPG renksiz, kokusuz, toksik özelliği bulunmayan bir maddedir. Havadan daha yoğundur ve basınç altında sıvı halde depolanır. Kaçak oluşması durumunda kolayca fark […]