Kimya

Analiz Metodları Hakkında Genel Bilgiler

ANALİZ METODLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ESER ELEMENT ANALİZLERİNİN ÖZELLİKLERİ Eser element analizleri özellikle jeokimyasal aramalarda (prospeksiyonlarda) çok fazla kullanılır. Bir analiz yönteminin seçilmesinde göz önüne alınması gereken önemli özellik vardır. Bunlar: 2. Duyarlılık (sensivity) 3. Doğruluk (accuracy) 4. İncelik (precision) 5. Analitik aralık (range) 6. Basitlik 7. Alet ve Malzeme Masrafları 8. Analiz Zamanı […]

Asit & Bazların Endüstride Ve Günlk Hayatta

ASİT & BAZLARIN ENDÜSTRİDE VE GÜNLK HAYATTA KULLANIMI Günlük hayatta kullandığımız sabun,çamaşır suyu,tuz ruhu,bazı ilaçlar,gazoz,sirke,tıraş köpüğü,cilt bakım kremi,ketçap gibi maddelerin yapısında asit yada baz bulunmaktadır. Bazı asit ve bazlar ise yediğimiz sebze ve meyvelerde doğal olarak vardır. Hatta bazı asit ve bazların eksikliğinde canlı vücudunda birtakım hastalıklar meydana gelir. Folik asit eksikliğinde aneminin oluşması gibi. […]

Atomun Yapısı Ve Atom Modelleri

ATOMUN YAPISI VE ATOM MODELLERİ Atom : Elementi n tüm özelliklerini taşıyan en küçük parçası. DALTON ATOM MODELİ • Tüm maddeler atomlardan oluşmuştur. • Aynı elementin tüm atomları birbirinin tamamen aynıdır.(X) • Farklı elemwentin atomları da farklıdır. • Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. • Atomlar bölünüp parçalanamaz.(X) • Atomlar belli oranlarda birleşerek molekülleri oluşturur. ***ATOMUN […]

Atom

ATOM Bir demir parçasının önce ikiye,sonra dörde,sonra sekize ve giderek daha küçük parçalara bölündüğünü düşünün.Bu bölünme sonsuza kadar gider mi yoksa iyice küçülen parçacıkların daha fazla bölünemeyeceği bir an gelir mi?Bu soruyu yanıtlamak ilk düşünürlerin en çok uğraştığı konulardan biriydi.İÖ yaklaşık 400’de Eski Yunan düşünür Demokritos,bütün maddelerin bölünemyen küçük parçacıklardan oluştuğunu öne sürdü ve bu […]

Nükleer Reaktörler

NÜKLEER REAKTÖRLER Nükleer rektörler; içersinde nükleer reaksiyonların yürütüldüğü ortamlardır. Çok büyük enerji açığa çıkaran iki tür nükleer reaksiyon vardır. Bunlar ; büyük atom çekirdeklerinin parçalanması (fizyon) veya küçük atom çekirdeklerinin birleşmesi (füzyon) reaksiyonlarıdır. Bu yüzden nükleer reaktörler ; içerisinde gerçekleşen reaksiyonlara göre ikiye ayrılabilirler : 1. Fizyon Reaktörleri 2. Füzyon Reaktörleri Halihazırda füzyon reaksiyonuyla çalışan […]

Karışımların Ayrıştırılması

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI 1. Elektriklenme ile Ayrıştırma 2. Mıknatıs ile Ayrıştırma 3. Öz kütle Farkı ile Ayrıştırma 4. Çözünürlük Farkı ile Ayrıştırma 5. Hâl Değiştirme Sıcaklıkları Farkı ile Ayrıştırma 6.Süzme ile ayırma Karışımları Ayırma Yukarıdaki 6 Yöntemledir. Karışımların Ayrıştırılması 1. Mıknatıs yardımı ile bazı maddeler ayrıştırılabilir. (Başlıca demir, kobalt, nikel metalleri mıknatısla ayrıştırılır.) 2. Bir katının […]

Sıvı Deterjanın Üretimi

Sıvı deterjanın üretimi Gerekli maddeler LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonit Asit), Lauryl Alkol(C12H25OH),diethanolamin, triethanolamin, sodyum sülfat, Su(H2O), Sodyum hipoklorit (%10’luk çözeltisi), Caustic sodyum hidroksit (%45’lik sodyum hidroksit çözeltisi) Yapılışı Önce %83,7 oranındaki suyun içerisinde %10’luk LABSA yavaş yavaş yedirilerek karıştırılır.LABSA ‘nın karışımı tamamlanınca %1’lik diethanol amin ve %2’lik triethanol amin ilave edilir. Daha sonra %1,7’lik […]

Özet

ÖZET Bu tezi hazırlarken amacım, bazı ilaç üretim prosesleri hakkında bilgi vermek ve Türkiye’deki ilaç üretimi yapan bazı firmaları tanıtıp üretim yaptıkları ilaçların üretim yöntem ve teknolojilerinden bahsetmekti. Aynı zamanda ilaç üretim proseslerinde toplam kalite kontrolünün sağlanmasını öngören GMP de ana hatlarıyla ele alınmıştır l. GİRİŞ İlaç endüstrisi ülkemizde ve dünyada önemli bir yer teşkil […]

Test

1.x bir tamsayı olmak üzere x=2a+5,a=4b+3 olduğuna göre.x sayısının 8 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 2.Hangi sayının 3 fazlasının 4 katı, o sayının 2 eksiğine eşittir? ifadesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? a) 4x+3=x-2 b) 4(x+3)=x-2 c) 4x-3=x+2 d) 4(x-3)=x+2 3.Bir doğal sayının 6 fazlasının 2 katı ile, […]

Avrupa Ve Amerika’da

Son yıllarda özellikle Avrupa ve Amerika’da ısı transferi uygulamalarında, sıcaklık ölçümleri için görsel sıvı kristal tekniği geliştirilmiştir [not: bundan sonra zaman zaman kısaltma amacıyla LC (liquid crystal) veya TLC (thermocromic liquid crystal) denilecektir]. LC maddesi kimyasal sıvı bir karışımdır ve yüzeye ince bir film şeklinde püskürtülür. Yüzeyde kuruduktan sonra akım yönünde herhangi bir bozucu ve […]