Kimya

Kimyasal Bağlar

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelir. Tepkimeye giren elementlerden birinin atomları,elektron kaybedip pozitif yüklü iyonlara dönüşürken,diğer elementin atomları elektron kazanıp negatif yüklü iyon oluştururlar. Böylece zıt(artı-eksi) bir şekilde yüklenmiş iyonlar arasındaki elektrostatik çekim […]

Kimyacı Nedir?

Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizlerinde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendisinin ve kimyagerlerin denetimleri altında çalışan kişidir. Kimyacıda bulunması gereken özellikler;Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı,Dikkatini bir noktada uzun süre toplaya bilen,Ayrıntıyı algılaya bilen,Sabırlı, titiz ve araştırmadan hoşlanan,Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,Bedence sağlam ve güçlü (özellikle koku […]

Kimya Nedir?

Kimya kimi zaman "kolay zengin olmayı sağlayacak olan filozof taşını bulmayı sağlayan bir uğraş" kimi zamanda "uzun yaşamayı sağlayacak olan hayat iksirini bulma yolu" olarak görülmüştür. Şüphesiz bu tanımlar günümüzde de geçerli olan tanımlar değildir. Günümüzde kimyaya mucize yaratıcı bir bilim gözüyle de bakılmaktadır. Bugün de kimya için tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Kimine […]

Atom Modelleri

Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski yunanlılara kadar uzanır.Milattan önce 5. yüzyılda Leucippus ve Democritus maddenin sonsuz küçük parçacıklara ayrılamayacağını öne sürdüler.Onlar,bir madde daha küçük parçalara bölünmeye devam edilirse en sonunda atomun bölünmeyeceğini iddia ediyorlardı.Atom sözcüğü Yunanca’da bölünmez anlamına gelen atomos sözcüğünden türetilmiştir. Eski yunan atom kuralları planlı deneylere dayanmıyordu.Bunun […]

Mol Kavramı…

Mol :Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir. Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır. Atom Ağırlığı :12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. […]

Anorganik Kimya..alaşımlar.1.

Alaşım: İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir. Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva yalnız demir ve platin madenleriyle malgama yapmaz. Madenlerin çeşitli özellikleri vardır. Bazı madenler yumuşak yalnız başına kullanılamazlar. Altın ve gümüş gibi. Bazı madenler ise döküme elverişli değildirler. Bakır gibi, bazıları kolayca aşınabilirler. Bazıları dayanıklı […]

Elementlerin Periyodik Tablosu

IAElementlerin Periyodik TablosuVIIIA1HIIAElementlerin Özellillerini Görmek İçin Üzerine TıklayınIIIAIVAVAVIAVIIAHe2LiBeBCNOFNe3NaMgIIIBIVBVBVIBVIIBVIIIBIBIIBAlSiPSClAr4KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr5RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe6CsBaLaHfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn7FrRaAcUnqUnpUnh LantanitlerCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLuAktinitlerThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLr Simge RengiKatıSıvıGazSentetik Arkaplan RengiA:-):-):-):-)llerYarı:-):-):-):-)llerAlkali :-):-):-):-)llerHalojenlerToprak Alkali :-):-):-):-)llerSoygazlarGeçiş :-):-):-):-)lleriToprak :-):-):-):-)llerDiğer :-):-):-):-)ller

Medikal Plastikler

Uzun zaman kullanımlı medikal implant malzeme kullanımında sadece sınırlı sayıdaki elastomerler biyo-kararlılık ve biyo-uygunluk göstermektedir. 30 yıldan uzun bir süre boyunca implant malzemede iki biyomalzeme yaygın olarak kullanılmıştır. Bunlar, çapraz bağlı silikon kauçuk ve termoplastik poliüretandır (TPU). Uzun süreli implant kullanımlarda fiziksel dayanıklılık ihtiyacını karşılayan ürünlerde TPU’ lar ve benzer özellikte çözücü tip kısımlı poliüretanlar […]

Plastik Malzemelerin Tarihi

Plastik Malzemelerin TarihiSuni reçinelerin keşfinden önce, plastik maddeler yalnız tabii maddelerden hazırlanıyor ve orta kalitede ürünler elde edilebiliyordu. 1840’ta kauçuğun kükürtle işlenmesi, plastik maddelerin daha üstün nitelikler kazanmasını sağladı. 0 zaman, tabii maddelerin plastik madde haline getirilmesi için araştırmalar yapıldı. Bunun sonucu, 1869’da nitrik asidin selüloza tepkimesiyle elde edilen ve temel maddesi nitroselüloz olan selüloit […]

Atomun Elektrikli Yapısı..1..

1. Çekirdekteki Dev Güç: Güçlü Nükleer Kuvvet Çevremizde gördüğümüz her şeyin, kendimiz de dahil olmak üzere atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da pek çok parçacıktan meydana geldiğini gördük. Peki bir atomun çekirdeğini oluşturan tüm bu parçacıkları bir arada tutan güç nedir? İşte çekirdeği bir arada tutan ve fizik kurallarının tanımlayabildiği en şiddetli kuvvet olan bu […]