İlahiyat – Din Kültürü

Zekâtın Önemi

Zekâtın Önemi İslâmın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur. Mal ile yapılan ibadettir. Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir. Zekât, Kur’an-ı Kerim’de namaz ile birlikte otuzyedi yerde geçmektedir. Zekâtın üzerinde bu kadar çok durulması onun dinimizde büyük […]

Veda Hutbesinin Önemi Ve Değeri

Veda Hutbesinin Önemi ve Değeri Şükrü ÖZBUĞDAY Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı İslâm inancına göre insan; aklî, bedenî, ahlâkî ve ruhânî en mükemmel meleke ve yeteneklerle donatılmış bir varlıktır. İnsan, maddî ve manevî her çeşit yükselmeye müsâit bir şekilde, günâhsız, tertemiz olarak doğar. Gerek dış görünüşü gerekse iç âlemi itibariyle varlıkların en güzelidir. KurÕan-ı KerimÕde: […]

Yalan Ve Hile Hakkında Ayetler, Hadisler

YALAN VE HİLE HAKKINDA AYETLER, HADİSLER : Tevbe (9/119) “Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olunuz !” Ahzab (33/35) “ Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve […]

Yardımlaşma Ve Yardımlaşmanın Önemi

Yardımlaşma ve Yardımlaşmanın Önemi a) Yardımlaşmanın Önemi: Genellikle ifâde edildiği gibi İslâmiyet bir yardımlaşma dinidir. İslâmiyetten önce de sonra da hiç bir din ve fikir sistemi onun kadar bu konuya eğilmemiş yardım anlayışını ve bu anlayışın uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştıramamıştır. Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz bu gerçeği, hayatımızın her anında görüyoruz. Geçmişte olduğu gibi, şimdi […]

Hendek Savaşı

HENDEK SAVAŞI Mekkeliler hz. Muhammed’ in planını anlayarak harekete geçtiler.627 yılında müttefik kabilelerden sağladıkları kuvvetlerle Medine üzerine yürüdüler. Hz. Muhammed, Mekkelilerin faaliyetlerini günü gününe haber alıyordu. Medine’ den dışarı çıkılmayarak savunma savaşı yapılmasına karar verildi. Müslümanlığı yeni kabul eden Selman- Farisi’ nin önerisiyle şehrin hücuma açık tarafına, atların atlayamayacağı genişlik ve derinlikte bir hendek kazıldı. […]

Çııööçşhz.ıbrahım (S.a.)

HZ.IBRAHIM (S.A.) 1. Hz. Ibrahim hakkinda genel bilgiler Hz. Îbrahim Kur’an-i Kerim’de bildirilen peygamberlerdendir : « Kitap’ta Ibrahim’i an. Zira o, sidki bütün bir peygamberdi » . Ülül’azm denilen peygamberlerin ücüncüsü olup Mezopotamya’daki Keldâni kavmine gönderilmistir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’dan sonra Allah katinda insanlarin en üstünüdür, cünkü ileride görecegimiz gibi Allahü Teâlânin varligini kendi akil […]

Yunus Emre

YUNUS EMRE Gönüller Sultanı, sevgi ve hoşgörü aşığı Yunus Emre, XIII. y.y’da yaşamış bir Türkmen dervişidir. Anadolu’da birliğin bozulduğu, Moğol ordularının yakıp yıktığı, insanların umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, şiirleriyle bir sevgi seli oluşturmuş, insanlara manevi huzuru, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel değerleri anlatmıştır. XIII. ve XIV. y.y.’lar Anadolu’nun büyük siyasal çalkantılar geçirdiği dönemlerdir. Bu dönemde […]

Hz Yusuf

Hz Yusuf’a geldiklerinde Şimdi aynı ilahi kaynaktan gelen vahi ile vücüd bulan ve insanlar tarafından tahrif edilen Hz Musa (a.s.v) aracılığı ile İsrailoğullarına indirilen Tevrat ile günümüzden bindörtyüz yıl önce Hz Muhammed (a.s.v) aracılığı ile tüm insanlara bir yol gösterici olarak indirilen ve indirildiği zamandaki şeklini günümüze değin muhafaza eden Kur’anı Kerim kitabında Hz Yusuf […]

Zekâtın Önemi

Zekâtın Önemi İslâmın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur. Mal ile yapılan ibadettir. Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir. Zekât, Kur’an-ı Kerim’de namaz ile birlikte otuzyedi yerde geçmektedir. Zekâtın üzerinde bu kadar çok durulması onun dinimizde büyük […]

Zekatın Farz Olmasının Şartları

ZEKATIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI a- Mükellef açısından gerekli olan şartlar: Zekât verecek olan kişi akıllı, hür, erginlik çağına ermiş, dinen zengin ve Müslüman olmalıdır. Buna göre; Müslüman olmayanlara, delilere, çocuklara ve hürriyetini kaybetmiş olan köle ve esirlere zengin de olsalar zekat farz değildir. Zekâtın farz olmasına engel olan akıl hastalığında (delilik) iki hal düşünülebilir: 1- […]