İktisat

Sermaye Bütçelemesi

SERMAYE BÜTÇELEMESİ I. GÎRİŞ Sermaye bütçelemesi teorisi ile uygulaması arasında büyük farklar vardır. Geçen onbeş yıl içinde sermaye bütçelemesi teorisi; kârlılık analizi, matematiksel programlama, olasılık ve istatistik teorisinden büyük ölçüde yararlanmıştır ve bu nedenle sermaye büt-çelemesini bunlar olmaksızın düşünmemek gerekir. Kuşkusuz ay¬nı süre içinde sermaye bütçelemesi uygulamasında da değişiklikler olmuştur, fakat işletme yöneticileri yeni tekniklerin […]

İktisada Giriş

İKTİSADA GİRİŞ; 1-) İktisat:Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kıt kaynakları kullanarak maximum fayda sağlamaktır. Nasıl ki günümüz şirketlerinde üretilen mal veya hizmetlerin az giderlerle çok kar elde etme isteği esas amaçtır.Bunu idame için ayrı bireyler görevlendirilip,ayrı birimler kurulur.Hatta yönetim şekli dahi belirlenebilir.Eğer insanların günlük hayatlarına indirgersek,her fert minimum giderle maximum şekide yaşamak ister.Bütün insanların ihtiyaç ve […]

B I L A N Ç O

B I L A N Ç O : TANIMLARI : – Belirli bir tarihte firmanin varliklarini, borçlarini ve öz sermayesini tasnifli bir biçimde gösteren tablodur. – Bir firmanin sahip oldugu ekonomik degerlere sahip faaliyet araçlari ile bu araçlarin hangi kaynaklardan saglandigini gösteren tablodur. – Isletmenin varliklarini ve bu varliklar üzerindeki haklari gösteren temel durum raporudur. […]

İçindekiler

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİLLER LİSTESİ 1 TABLOLAR LİSTESİ 2 1. ŞEBEKE ORGANİZASYONLARININ OLUŞUM SÜRECİ 3 2. ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR 4 2.1 Şebeke Organizasyonlarda Çalışma Kuralları 8 2.2 Şebeke Organizasyonların Çalışma İlkeleri 9 2.2.1 Şebeke Yapı için Gerekli Bireysel Tutum ve Davranış Kuralları 9 2.2.2 Şebeke Takımları ve Takım Oluşturma Kuralları 10 2.2.3 Takım Normları ve Kuralları […]

Tam Rekabet Piyasası

TAM REKABET PİYASASI Tam rekabet piyasası rekabetin en iyi şekilde sağlandığı aşağıdaki özellikleri taşıyan ideal bir piyasadır. Özellikleri: 1-Alıcı ve satıcılar piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıdadır. Her satıcının sattığı ve her alıcının satın aldığı miktarlar piyasanın toplam hacmine kıyasla o kadar küçüktür ki bunlardaki herhangi bir değişme piyasayı etkilemez. (n sayıda alıcı, n sayıda […]

What’s Charısma

WHAT’S CHARISMA? CHARISMA Charisma is often used to refer to individuals who have the “gift of grace.” A unique quality, charisma sets certain individuals above ordinary mortal so they are recognized as having exceptional powers. Found in everyday people and leaders of varied groups, charisma may lead to both good and evil. A successful charismatic […]

Kaynakça

5 NİSAN EKONOMİK İSTİKRAR KARARLARI 1. KARARLARA YOL AÇAN EKONOMİK ORTAM 5 Nisan Ekonomik istikrar kararlarına yol açan gelişmeler, bizzat kararların başlangıç kısmında şu şekilde açıklanmaktadır:Türkiye ekonomisinde temel yapısal değişiklik yaratan 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirlerinden sonra, özellikle 1990 yılından itibaren kamu kesimi açıklarının hızla artması, vergi gelirlerinin iç borç servisine bile yetmemesi, devletin […]

Factorıng

FACTORING FACTORING NEDIR? Factoring, büyük miktarda kredili satislar yapan firmalarin, bu satislardan dogan alacak haklarinin "factor" veya "factoring sirketi" olarak adlandirilan finansal kuruluslar tarafindan satin alinmasi esasina dayanan bir finansal faalyiettir. Bir fa ctoring anlasmasi ile factor, satici firmanin yaptigi kredili satislarla ilgili her türlü muhasebe kayitlarinin tutulmasi, kredili satislardan dogan alacaklarin vadesinde tahsil ve […]

Uluslararası Ticaretin

BÖLÜM I ULUSLARARASI TİCARETİN TEMELİ 1.1. Ticaret Kavramı Ticaret, genel olarak üretici ve tüketici arasında varolan malların el değiştirmesi (alım – satım) ve hizmet etkinliklerine ilişkindir. Tek devlet açısından bakıldığında iç ve dış ticaret ayırımına gidilirken, devletlerarası toplulukta bu ayırım, ulusal ve uluslararası ticaret adlarını alacaktır. Aynı şekilde, ticaret politikaları da ulusal ve uluslararası ticaret […]

Tüketici Kredileri

BÖLÜM1 1.1.TÜKETİCİ KREDİLERİ Bir mal ya da hizmetin satın alınması amacına bağlı olarak ya da olmaksızın, ticari amaçlar dışında gerçek kişilere , belli faiz, taksit ve ödeme şartlarında geri ödenmek üzere kullandırılan krediler tüketici kredisi olarak tanımlanmaktadır. Tüketici kredileri , ülkeler , bankalar ve banka dışı tüketici kredi kurumları , konu ve müşteri itibariyle farklılık […]