Hukuk Dersleri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ Madde 1; Teoride geniş bir yelpazede değerlendirilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un amacı;

Çocuk Hakları

18 yasina kadar herkes cocuktur. Calisma yasasina gore 15 olan calisma yasi yukseltilmistir. Cocuk mahkemelerinden yararlanma yasi da yukseltilmistir. Her cocuk temel yasam hakkina sahiptir.

Türk Ceza Kanunu

MADDE 1. – (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı

Hukuk Sözlüğü….

abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek acele itiraz: verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren

Tutuklulara Uygulanacak Asgari Kurallar

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN "TUTUKLULARA UYGULANACAK ASGARİ KURALLAR"A İLİŞKİN (73)5 SAYILI KARARI Bakanlar Komitesi, Ceza politikası konusunda ortak ilkeler saptamanın, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin yararına

T.c Anayasası

ANAYASA KAVRAMI Konu olarak ele aldığımız "ANAYASA" kavramı çok geniş kapsamlıdır. Dünyanın gelişmesine paralel olarak Anayasa hukukunda da gelişmeler olagelmiştir. İnsan oğlunun fikri yapısı geliştikçe

Şikayet Ve Dilekçe Hakkı

ŞİKAYET VE DİLEKÇE HAKKI MADDE 74: Vatandaşlar karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye

Bilgi Edinme Hakki Kanunu

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ülkemizde demokratik ve şeffaf yönetim sağlanabilmesi için bilgi edinme hakkına sahiptir. Ancak, pek çoğumuz ya bu yasayı bilmiyor, ya da vatandaşlık