Hukuk Dersleri

Hukuk Sözlüğü

A abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek acele itiraz: verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. (CMUK. 304) […]

At Yarışları Tüzüğü

AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜ (1) (2) (3) Bakanlar Kurulu Kararırın Tarihi : 19.7.1955, No: 4/5592 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6132 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.8.1955, No: 9085 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 36, S: 1985 BÖLÜM : I Umumi Hükümler ve Tarifler Madde 1 – 6132 numaralı kanun hükümlerine göre yapılan bütün […]

Hukuk Arşivi

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı MADDE 1. – (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, […]

Yeni Trafik Kanunu !

TBMM İçişleri Komisyonu’nda, Trafik Kanunu Tasarısı kabul edildi. Tasarıyla, Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere bundan böyle trafik cezası kesebilmeleri imkanı getirildi. Tasarıyla tek gözü görmeyenlere de ehliyet imkanı doğdu. Yine tasarıyla, sürücü belgesi almaya hak kazananlara 2 yıllık stajyer sürücü belgesi verilecek. Özellikle büyük şehirlerde bazı cadde ve sokaklarda halktan yetkisiz […]

Adalette Pazarlık Dönemi

Hükümetin TBMM’ye gönderdiği tasarıya göre, öldürme, yaralama, kötü muamele dahil birçok suçta dava açılmadan mağdurla zanlı uzlaşabilecek. Bazı suçlarda savcı kamu davasını, mahkeme de hükmü erteleyebilecek Hükümetin "Temel Ceza Yasalarına Uyum" başlığıyla TBMM’ye gönderdiği tasarıdan, hukuk sistemini kökten değiştiren tartışmalı bir düzenleme çıktı. Savcılar, "Kusur sonucu adam öldürme, adam yaralama, kötü muamele, çocuk kaçırma" dahil […]

Tüketici Hakları

AYIPLI MAL 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; satın aldığınız malın varsa standardına uygun olması, standardı yoksa tatmin edici bir kalitede olması zorunludur. Satın aldığınız mal ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yada reklam ve ilanlarında belirtilen veya satıcı tarafından size anlatılan özellikleri taşımaması yada sizin kullanım amacınıza aykırı eksiklikler taşıması durumunda o mal […]

Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi

Evrensel Tüketici Hakları BeyannamesiI-HEDEFLER Madde 1 : Bütün ülkelerdeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin menfaatlerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak tüketicilerin çoğu zaman ekonomik şartlar, eğitim seviyeleri ve pazarlık gücü yönünden dengesizliklerle karşılaştıklarının idrakinde olarak; ve adil, tarafsız ve idame ettirilebilecek ekonomik ve sosyal bir gelişmeyi teşvik etmenin önemi kadar, tüketicilerin zararlı olmayan ürünlere erişme […]

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ Madde 1; Teoride geniş bir yelpazede değerlendirilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un amacı; ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin ekonomik çıkarlarını, sağlığını ve güvenliği korumak, zararlarını tazmin etmek, aydınlatmak ve eğitmek, çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenlemek, bu konudaki politikaların oluşturulmasında yarar sağlayacak gönüllü örgütlenmeleri […]