Hukuk

Yargı

YARGI I. Genel hükümler A. Mahkemelerin bagimsizligi Madde 138.- Hâkimler, görevlerinde bagimsizdirlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kisi, yargi yetkisinin kullanilmasinda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkinda Yasama Meclisinde yargi yetkisinin kullanilmasi […]

Anayasa

Anayasa Türkiye’de anayasal hareketler 19. yüzyılın ikinci yarı sında başlamış ve ilk anayasa Osmanlı ımparatorluğu’nun son dönemlerinde, 1876 yılında kabul edilmiştir (Kanuni Esasi). 1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkarılan, savaş koşulları ve gereklerinin zorunlu kıldığı kuralları içeren ikinci anayasadır. Cumhuriyet döneminde üç anayasa çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924’te, ikincisi 1961’de ve bugün yürürlükte olan […]

Insahaklari Nelerdirn ?

InsaHaklari Nelerdirn ? Maurice Cranston Insan Haklari" (human rights) eskiden "insan(in) haklari" (rights of man) olarak adlandirilan seyin oldukça yeni adidir. "Insan haklari" ifadesinin kullanilmasini tesvik eden, Birlesmis Milletler’deki görevi esnasinda dünyanin bazi bölgelerinde insan haklari kavraminin kadinlarin haklarini (rights of women) da kapsadiginin anlasilmadigini gören Elanor Roosvelt idi. "Insan haklari"kavrami daha önceki bir tarihte […]

Genel Kurul

Genel Kurul Toplumun her bir birey ve her bir organinin, bu Bildirge’yi her zaman göz önünde tutarak, söz konusu hak ve özgürlüklere saygiyi gelistirmek için egitim ve ögretim yoluyla ve gerek üye devletlerin halklari arasinda, gerek üye devletlerin yönetimi altindaki bölgelerin halklari arasinda bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde benimsenmesi ve uygulamasi için […]

Xv Yapılara Değer Biçme

XV YAPILARA DEĞER BİÇME 1. GENEL BİLGİLER Bir tarım iş1etmesinin normal faaliyetleri için gerekli bütün yapılar (binalar), tarımsal yapı olarak kabul edilmektedir. Tarımsal yapılar özel olarak şunlardır. a) Toprağı işleyen kimselerin işletmede oturdukları konutlar, (toprak sahibinin kentte oturduğu konutlar hariçtir), b) Muhtelif ahır ve kümesler, c) İşletmeden elde edilen ham ürünlerin koruma ve iş1enmesiyle ilgili […]

Adli Görev Yetkileri

ÜNİTE 01-1800 ADLİ GÖREV YETKİLERİ AMAÇLAR Bu üniteyi işledikten sonra : • Genel olarak arama kavramı, arama kararı alınmasını ve uygulanmasını bilip kavrayacak, • El koymanın genel esaslarını, el koyma işleminin uygulanmasını kavrayacak, • Çeşitli olayların soruşturulması esnasında şahısları yakalama, gözaltına alma ve muhafaza altına esaslarını bilip kavrayacak, • Soruşturmanın en önemli kısımlarından olan ifade […]

Kaçakçılık

v Bu üniteyi işledikten sonra : • Kaçakçılık ile ilgili tanımları bilecek, • Kaçakçılık sayılan eylemleri bilip kavrayacak, • Kaçakçılık çeşitlerini bilecek, • Gümrük ve tekel kaçakçılığı sayılan eylemleri bilip kavrayacak, • Uyuşturucu madde kaçakçılığı sayılan eylemleri bilip kavrayacak, • Uyuşturucu kaçakçılarının genel taktiklerini bilip kavrayacak, • Silah ve mühimmat kaçakçılığı sayılan eylemleri bilip kavrayacak, […]

Küresel Ve Ulusal Ticarette Elektronik İmzalar Yasası

ABD’de Clinton Hükümeti Eliyle Yürürlüğe Sokulan "Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmzalar Yasası" Üzerine… Avniye Tansuğ Tür: Ödev Yıl: Haziran 2001 Email: tansug@tansug.com Bu yazıda, bu konu ile ilgili olarak İnternet üzerinde bulunan kaynaklar ile bunların bazılarından benim çıkarabildiğim sonuçlar ve izlenimler var… ____________________ İÇERİK: Teknolojinin değiştirdiği altyapı ve "hukuk"… Altyapı üstyapıyı belirler, evet, ama… […]

Çocuk Hakları

çocuk hakları Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem sivil hem de politik alanda ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından Uluslararası İnsan Hakları’nın uygulamalı tek çalışmasıdır. Anlaşmaya göre devletler bu haklara saygı göstereceklerini imza koyarak kabul etmektedirler. Çocuk […]

Üst" Kurullar Ve İfade Özgürlüğü

İnternet ve "Düzenleme" Kavramı: "Üst" Kurullar ve İfade Özgürlüğü Özgür Uçkan Tür: Makale Yıl: 2001 İletişim stratejisti, yazar – ozuckan@netscape.net "Topluluk (Community) ve iletişim (Communication) sözcükleri aynı köke sahiptir. Bir iletişim ağı kurduğunuz her yerde bir topluluk da kurarsınız ve ne zaman bu ağı yıkarsanız -yasadışı ilan ederseniz, çökertirseniz ya da erişilemeyecek kadar pahalı kılarsanız-, […]