Halkla İlişkiler

Globalleşme

1. GİRİŞ Globalleşmeyle beraber ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması, teknolojide meydana gelen gelişmeler, iletişimdeki kolaylıklar ve her gün ortaya çıkan yeni bir değişim, üretim ile hizmet işletmeleri çalışanlarını sürekli kendini geliştirme ve öğrenmeye zorlamaktadır. Bununla birlikte bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için kar oranının dengede tutulması gerekmektedir. Dolaysıyla işletmelerin verimli çalışması, üretilen ürünün yada verilen hizmetin […]

İsntabul Avrasya Maratonu Tarihi

İsntabul Avrasya Maratonu Tarihi Bir umudun ve atletizme dair bir heyecanın ürünü olarak çıkmıştı Avrasya… Henüz böyle bir maratona dair belirli bir fikir yoktu ancak yarışın ilk organizatörleri dünyada ilk ve tek olabilecek bir atletizm olayı tasarlıyorlardı. Dünyanın gerek tarihi ve gerekse tabii özellikleri, coğrafyası ve turizmi ile eşsiz şehri İstanbul’da yapılacak bir maratona da […]

Yerleşme

YERLEŞME ________________________________________ Konut Tipinde Etkili Faktörler İklim ve bitki örtüsü: Nemli iklim bölgelerinde genellikle ahşap evler, kurak iklim bölgelerinde ise toprak ve kerpiç evler vardır.örnek ; Karadeniz Bölgesinde ahşap , İç Anadolu, Doğu Anadolu ve G.Doğu Anadolu Bölgelerinde kerpiç evler hakimdir. Doğal çevrede en fazla bulunan yapı malzemesi Ekonomik ve sosyal yapı: Göçebe hayatı sürdürenlerde […]

Avrupada Yönetici Eğitimi

AVRUPADA YÖNETİCİ EĞİTİMİ ALISON ALSBURY Rekabetin giderek kızgınlaştığı bir piyasada, şirketler konumlarını sürsürebilmek için artık eğitime yeterli, tutarlı ve uzun vadeli yatırım yapma gereğini kavramaktadırlar. Bu yüzden dünya üzerindeki tüm büyük şirketlerde eğitime çok büyük önem vermektedirler. Eğitim uygulamalarına ve değrlendirmesine ilişkin geniş bitr literatür bulunmakla birlikte, üst düzey yöneticilerine sunulan kısa kurslara ilişkin bir […]

Görev Süresi

GÖREV SÜRESİ 11 KASIM 1938 22 MAYIS 1950 1884 yilinda Izmir’de dogdu. Ilk ve orta ögrenimini Sivas’ ta tamamladiktan sonra Mühendishane Idadisini (Askerî Lise) bitirdi. 1903 yilinda Kara Harp Okulu’ndan, 1906 yilinda Harp Akademisi’ nden mezun olarak, ordunun çesitli kademelerinde görev yapti. 1910-1913 yillari arasinda Yemen Isyani’nin bastirilmasi harekâtina katildi. Bu ve bundan önceki görevlerinde […]

İş Analizi

İş ANALİZİ Bölüm 4 ________________________________________ 4.1. İŞ ANALİZİ VE İŞ ANALİZİNİN İÇERDİĞİ BAŞLICA UNSURLAR İşletmelerde önceden belirlenen amaçların gerçekleşebilmesi için çalışanlar ve yaptıkları işler, bölüm, birim, departman gibi çeşitli adlarla anılan gruplara ayrılmışlardır. İşletme faaliyetlerinin etkinliği açısından bu grupların sınırlarının belirlenmesi, özelliklerinin bilinmesi ve görevlerinin tanımlanması gerekmektedir. Bunun için de her birimde gerçekleştirilen faaliyetleri oluşturan […]

İnkılapçılık

İNKILAPÇILIK Türk Yenini,İyinin,Güzelin ve Doğrunun Arayıcısı : ATATÜRK ilkelerinin özünü, iyiye, güzele ve doğruya gitmek oluşturur.İnsa- na yakışan, insanca olan her şey bu özde yerini bulur.İnsanı öteki yaratıklar- dan ayıran nitelik akıl olduğu gibi, yaşamındaki sürekli gelişimdir de… Bu sü- rekli gelişim hareketi gerektirir.Duran şey gelişmez.İçinde bulunduğu dururmu kabulemek de bir duruştur. İnsan tabiatta her […]

Tez Özeti

TEZ ÖZETİ Rekabetin hızla arttığı, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, herşey süratle değişmektedir. Bu değişim içinde yer alabilmek ancak nitelikli işgücüne sahip olmakla mümkün görülmektedir. Bu ise ancak insana yapılacak yatırımla ve onu verimlilik eksenli geliştirmekle gerçekleştirilebilecektir. Yönetici geliştirmenin verimlilik üzerindeki etkisini konu alan bu araştırmanın birinci bölümünde, genel olarak kavram ve kapsamı açıklanmıştır. Ikinci bölümde […]

Türkiye-ab İlişkileri

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KRONOLOJİ 3 GİRİŞ 4 ANKARA ANLAŞMASI 4 Ankara Anlaşması’nın Amacı ve Hukuki Özellikleri 4 Ankara Anlaşmasının Kapsamı 5 Ortaklık Organları 6 1. Ortaklık Konseyi 6 2. Ortaklık Komitesi 7 3. Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 7 4. Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) 7 5. Gümrük Birliği Ortak Komitesi 7 Ankara Anlaşması’nın Dönemleri 8 -Hazırlık Dönemi […]

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler AB Halkla İlişkiler Kavramı Halk Nedir? Bir ulusun belirli bir çevre içinde yaşayan kesimini veya aynı yerde toplanmış kimseleri ifade eder. Halkla ilişkilerin halkı; örgütün eylem ve işlemlerinden etkilenen düşünce ve eylemleriyle örgütü etkileyen, ortak çıkarlara sahip insan gruplarını ifade eder. Halk=Hedef Kitle= Duyarlı Kitle=İlgili Çevreler Hedef Kitlenin belirlenmesinde önemli 3 nokta Örgütün […]