Gıda

Pazar / Satış Planlaması

a1. PAZAR / SATIŞ PLANLAMASI Neden Pastane? Pasta , toplumumuzda her kesimde tüketilen ve bazı toplumsal değerlerle bütünleşmiş bir üründür. Mesela ; doğum günü kutlamaları , yıldönümleri , ev ve kişi ziyaretlerinde vazgeçilmez bir tüketim alanı oluşturmaktadır. Pastanın yerini bu gibi durumlarda alabilecek bir ürün henüz yoktur. Pazarın Genel Durumu Özellikle gıda sektörü insanlar için […]

Ürün Tanımı

ÜRÜN TANIMI FORM – 1 1. ÜRÜN İSMİ/İSİMLERİ Tüketime hazır donmuş döner 2. ÖNEMLİ ÜRÜN KARAKTERLERİ Dondurulmuş ( -18°C), pH; 5.5-6.0, tuz oranı %1.28-2.08 3. ÜRÜNÜN NASIL KULLANILACAĞI/NE ŞEKİLDE TÜKETİLECEĞİ Isıtılarak tüketim (ocak, mikrodalga, vb.) 4. PAKETLEME Vakumlu paketleme 5. RAF ÖMRÜ 3 Ay (-18°C) 6. HEDEF TÜKETİCİ KİTLESİ Her yaşta, bütün tüketici grupları 7. […]

İşletmede Kontrol Altına Alınamayan Tehlikeler

İŞLETMEDE KONTROL ALTINA ALINAMAYAN TEHLİKELER FORM – 9 ÜRÜN İSMİ/İSİMLERİ İşletmede kontrol edilemeyen tüm Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel tehlikelerin listesini yap Tehlikeler Tehlikenin nasıl kontrol altına alınacağı konusundaki önerileri belirt (ürün etiketi üzerine pişirme önerileri, tüketici eğitimi vs) Gelen Materyal Biyolojik Satın alınan etler ısıya dayanıklı stafilokok enterotoksini içerebilir Uygulanabilecek Programlar: – hammadde üretimi konusunda […]

Tehlikelerin Belirlenmesi: Kimyasal Tehlikeler

TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ: KİMYASAL TEHLİKELER FORM –6-6A ÜRÜN İSMİ/İSİMLERİ Katkı maddeleri, diğer materyaller, İşleme, Ürün Akışına aıt tüm Kimyasal tehlikelerin listesini yap Belirlenen Kimyasal Tehlikeler Kontrol edildiği nokta Materyaller: Et: – Antibiyotik ve hormon kalıntısı içerebilir. Bak Form-9 Ambalaj Materyali: – Dezenfektan kalıntısı içerebilir. CCP 1BCP Kuru İngrediyentler: – Baharatlarda pestisit kalıntısı olabilir. CCP 1BCP Proses: […]

Gıdaların Hazırlanmasında Kullanıla Maddeler

Konu: Gıdaların Hazırlanmasında Kullanılan Mikroorganizmalar ve kullanım alanları Hazırlayan: Enes KÜLCÜ Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ( 1. sınıf ) Tarih: 4 Kasım 2002 Ders: Gıda Biyolojisi (Doc. DR. Mustafa Özyurt) A dan Z ye Mikrobiyoloji İÇİNDEKİLER: A.Gıda Mikrobiyolojisine Giriş 01. Giriş 02. Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler 03.Mikroorganizmaların Yarar ve Zararları 04.Mikroorganizmaların Gelişmesi 05.Mikroorganizmaların […]

Pastalar

PASTALAR 9 FRİGO 9 KARYAĞDI PASTASI 9 EKLER PASTA 10 MİLENYUM PASTASI 11 PRENSES TATLISI 12 PAVLOVA 13 PROFİTEROL 14 AMONYAKLI PASTA 15 SOSLU PASTA 16 İNCİRLİ PASTA 17 ALMAN PASTASI 18 HAVUÇLU PASTA 19 ELMALI PASTA 20 LOR PASTASI 21 KÜLAHLI PASTA 21 KAKAOLU KEK PASTA 22 KUBBELİ PASTA 23 JÖLELİ PASTA 24 CEVİZLİ […]

İklim Şartlarının Buğday Üzerindeki Etkileri

ANKARA 2002 Özet: Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerde buğdayların ve buğdaylardan elde edilmiş unların özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Deneyler sonunda çalışılan buğdayın hektolitre ağırlığı 69,7kg, yüzde yaş gluten miktarı %27,4, gluten indeks değeri 74,085, düzeltilmiş sedimantasyon değeri 27,38 ve düşme sayısıdeğeri ise 495 olarak bulunmuştur. Giriş ve Literatür: Gluten başta buğday olmak üzere tahılların çoğunda bulunan toz […]

Yüksek Fırın Teknolojisi Ve Sıcağının Belirlenmsi Ve Ölçülmesi

4.7 HOMOJENİZATÖRLERİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU Hoinojenizatörlerde HTST unite— siiidc kullanilaii asit ye alkali vikamalartiiin avnisi ti~u.nlattir~ Bununla beraber kir durumn (rag, protein ye pastörize sütten gelen basit kalsivnm milan) HTST Utitesi nden çok daha at oldugu içi a asi m ‘c alkali vika mania u~~ulatna sOresi HTST Onitesi idc uvgulanan sürcdcn çok daha azdtr. Orne~ii. […]