Endüstri

Bölüm1

BÖLÜM1 1.1.TÜKETİCİ KREDİLERİ Bir mal ya da hizmetin satın alınması amacına bağlı olarak ya da olmaksızın, ticari amaçlar dışında gerçek kişilere , belli faiz, taksit ve ödeme şartlarında geri ödenmek üzere kullandırılan krediler tüketici kredisi olarak tanımlanmaktadır. Tüketici kredileri , ülkeler , bankalar ve banka dışı tüketici kredi kurumları , konu ve müşteri itibariyle farklılık […]

Zaman Etüdü Ölçüm Sonuçları

OP120 Grup dişlisi ara montajı 0,31 Avara dişlisi ara montajı 0,61 3-4 vites çatal hazırlanması 0,47 1,39 OP130 1-2 vites senkromeç komple toplanması 1,14 3-4 vites senkromeç komple toplanması 0,57 Anamil 1. Taraf montajı 2,87 Anamil 2. Taraf montajı 2,11 Anamil komplesinin fikstüre konması 0,34 7,03 OP140 Arka kutunun fikstüre yüklenmesi ve çakılması 1,67 Arka […]

2-a) Gezi Diyagramı:

2-a) Gezi Diyagramı: [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 1 2 3 4 5 6 7 1-Hammadde Stok – 40 20 – – – – 2-Testere – – – – 40 – – 3-Giyotin Makas – – – 20 – – – 4-Abkant Pres – – – – – 20 5-Torna Tezgah Grubu – – – – – 40 – […]

Tesis Planlaması Proje Değerlendirme Formu

Tesis Planlaması Proje Değerlendirme Formu Hazırlayan : Kamuran ÇELİK 151319973014 1.Projenin adı………………….: Şanzıman Montaj Hattı İyileştirme 2.Ön proje ile karşılaştırma.: a.Çalışma amaçlarına ulaştı mı? Çalışma etkili bir biçimde amacına ulaşmıştır. Çalışma sonucunda atölyedeki yeni yerleşim ile alan tasarrufuna gidilmiş ayrıca yeni bant ve iş bölümlerinin yeniden yapılandırılması sonucunda ise standart süreye etkisi olmuştur. b.Sorulara cevap […]

3.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 3. Bu konumlandırma yapılırken en küçük potansiyel enerji ( Muther ) ilkesi benimsenmiştir. En küçük potansiyel enerji ilkesinde iş istasyonları arasındaki ilişkilere göre çekici bağ veya itici yaylar bulunduğu farz edilmektedir. Örneğin iki istasyon arasında sıkı bir ilişki varsa temsilen bu ilişki için araya lastik konulduğu kabul edilir. İlişkinin sıkılığına göre lastik sayısı arttırıldığında […]

2.

2. a) Taşıma miktarları günlük iş istasyonları aralarında 70’şer adettir. b) Faaliyet İlişki Çizelgesi 1. İş İstasyonu 2. İş İstasyonu 3. İş İstasuonu 4. İş İstasuonu 5. İş İstasyonu 1. İş İstasyonu – A – – – 2. İş İstasyonu A – A – – 3. İş İstasuonu – A – A – 4. İş […]

Teşekkür

TEŞEKKÜR Bu çalışmanın konusunu bana veren, çalışmam sırasında beni yönlendiren ve her türlü yardımını esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ’ye teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam sırasında bana her türlü yardımda bulunan başta arkadaşım Kadir GÖK olmak üzere Doç. Dr. Ulvi ŞEKER hocama, ODTÜ Makine Bölüm Başkanı Prf. Dr. Erez SÖYLEMEZ’e, ODTÜ Makine Bölümü Arş. […]

Toplam Kalite Yönetimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Günümüz koşullarında kuruluş yöneticiliği klasik usullere göre yapılmaktadır. Yani en üst makam işin genel tanımını yapmakta, bu genel tanım daha alt kademelere inildikçe ayrıntılandırılmakta, ve en alt kademede de uygulanmaktadır. Uygulayıcının işi tarif edildiği şekilde yapmaktan başka sorumluluğu bulunmamaktadır. İş ile ilgili geliştirme faaliyetlerini düşünme ve planlama daha üst kademelerin görevidir. Oysa […]

Önsöz Türkiye’de Son Yıllarda Hızlı Bir Gelişme Gösteren Turizm Sektörünü Ele

ÖNSÖZ Türkiye’de son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren turizm sektörünü ele aldığımız çalışmamızda bu alandaki bir yatırımın yapılabilirliğini ve ülkeye olan katkısını ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışma; endüstri mühendislerinin imalat endüstrisinin yanı sıra hizmet sektöründe de başarılı çalışmalar yapabileceğini ve farklı yaklaşımlar getirebileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle turizm konusunu ele almamızın nedeni, turizmin hizmet sektörlerinin en […]

Yarı İletkenler

YARI İLETKENLER A – İLETKEN, YALITKAN VE YARI İLETKEN 1.İletkenler İletkenler, elektrik akımının geçmesine kolaylık gösteren maddelerdir. Aşağıdaki şekilde, bakır iletkeninin kesiti görülmektedir. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Valans elektronlar Bakır iletken Şekil 1 – 1: Bakır iletkeninin kesiti Bakır atomunun en dış yörüngesinde (valans yörünge) sadece bir elektron bulunur. En dış yörüngede sadece bir elektronun bulunması, iletkenlik yönünden […]