Eczacılık

Grip Nasıl Bir Hastalıktır?

Grip Nasıl Bir Hastalıktır? Grip asıl olarak solunum yollarında yerleşen Influenza A, B ve C virülerinin neden olduğu, yüksek ateş ve yaygın kas ağrıları ve kırgınlık ile seyreden; toplumda aynı anda bir çok kişiyi hastalandırıp çok sayıda ölümlere yol açan, kolay yayılabildiğinden bilhassa kış mevsiminde salgınlar yapan bulaşıcı bir hastalıktır. Grip Virüsünün Özelliklerinden Bahseder misiniz? […]

Pasteur, Louis 1822 — 1895

Pasteur, Louis 1822 — 1895 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Chemist and biologist, famous for his germ theory and for the development of vaccines. Born December 27, 1822 in the small town of Dole, the son of a tanner. He studied in the college of Arbois and at Besancon, where he graduated in arts in 1840. As a student […]

Proteinler Çok Çeşitli Görevleri Olan Biyokimyasal Polimerlerdir. Görevleri Arasında:

Proteinler çok çeşitli görevleri olan biyokimyasal polimerlerdir. Görevleri arasında: organizmanın yapısal elemanı olmaları, katalitik, regülatör, taşıma, savunma, besin ve depo oluşturmaları, hareket sağlayıcı eleman olmaları gelir. Basit proteinler bir veya birden fazla polipeptid zincirinden oluşur. Birleşik (konjuge) proteinler apoproteine ek olarak lipid, karbohidrat, nükleik asit, metal gibi protein dışı gruplar içerirler. Molekül şekli bakımından globüler […]

Kontrollu İlaç Salımı

KONTROLLU İLAÇ SALIMI Kelimeler: akıllı polimerler ayarlanabilen sistemler biyobozunur sistemler biyomateryal difüzyon-kontrollu drug-delivery ilaç salımı kimyasal-kontrollu kontrollu salım oral polimer polimerik su geçiş-kontrollu transdermal Uzun zamandır, vücudun belirli bölgelerine ilacı bırakabilen ya da uzun süreli ilaç salım hızını kontrol edebilen salım sistemlerinin düşü kurulmasına karşın, ancak son yıllarda bu tür sistemlerin geliştirilebilmesi mümkün oldu. Kısa […]

19. Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

19. DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Milli Eğitim Bakanlığı taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin Disiplin amirlerini tesbit etmektir. Madde 2-Bakanlık merkez,taşra,yurt dışı teşkilatındaki personel için uygulanır. Dayanak: Madde 3- Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 815336 sayılı kararıyla yürürlüğe giren disiplin kurulları ve disiplin […]

Özet

ÖZET Bu tezi hazırlarken amacım, bazı ilaç üretim prosesleri hakkında bilgi vermek ve Türkiye’deki ilaç üretimi yapan bazı firmaları tanıtıp üretim yaptıkları ilaçların üretim yöntem ve teknolojilerinden bahsetmekti. Aynı zamanda ilaç üretim proseslerinde toplam kalite kontrolünün sağlanmasını öngören GMP de ana hatlarıyla ele alınmıştır l. GİRİŞ İlaç endüstrisi ülkemizde ve dünyada önemli bir yer teşkil […]

Antibiyotik Direnci

Antibiyotik Direnci Bakteriyel Tehditler Bakterilerin antibiyotik direncini azaltmak için ne yapabilirsiniz? Hiçbir antibiyotiğin durduramayacağı bakteriyel bir hastalık düşünün. "Diyelim ki birçok enfeksiyon hastalığının sorumlusu olan bakteriler güçlü antibiyotik ordumuzdan korunmayı öğrendi." Bu varsayım gerçekleşirse, enfeksiyona neden olan mikropları hiçbir antibiyotik yok edemez. Bu ürkütücü senaryo bir gün gerçek olabilir. Tüberküloz, gonore, pnömoni ve menenjit gibi […]

Aşılar

AŞILAR Aşılamanın temelindeki ilke,bakteri ve virüs gibi enfeksiyon etkenlerini yada çeşitli zehirli maddeleri belirli işlemlerden geçirdikten sonra kişiye vererek vücudun bu maddelere karşı antikor üretmesini,yani bağışıklık kazanmasını sağlamaktır. Böylece vücudun,hazırlıklı olduğu hastalık etkenlerinden biriyle karşılaştığında, Önceden,oluşmuş antikorlar sayesinde bu maddelerle savaşması kolaylaşır. AŞILARIN BİLEŞİMİ Aşılar ya hastalık etkeni olan mikroorganizmalardan(bakteri,virüs vb)yada bunların ürettiği zehirlerden yapılır.Vücuda […]

İlaç Nedir ?

İlaç nedir ? İnsanlara yada hayvanlara bir hastalığın tedavisi , önlenmesi yada teşhisi amcıyla verililen maddeleri belirten genel terimdir.İlaçlar , ağrıları yada başka rahatsız edici durumları dindirmek , zihin ve bedenin normal dışı durumlarını düzeltmek ve denetim altında tutmak için kullanılırlar.Reçeteyle verilen bir ilacın hekim yada diş hekimi tarafından özel olarak yazılması gerekir.Reçetesiz verilen ilacın […]

Sabun İmalatını Araştırınız

Sabun imalatını araştırınız Sabun : Bir alkalanin yağlı bir madde üstüne etkisiyle elde edilen, çamaşır yıkamada ve temizlik işlerininde kullanıla ürün . SABUN SANAYİSİNİN TARİHİ Eski zamanlardan beri sabunlar, aşağıdaki bağantıya göre yağ asidi ve gliserin esterleri olan doğal yağlı maddeler üstüne alkali bir iletkenin etkisiyle üretilmişlerdir . C H – COO – CH – […]