Dizayn

Şekil Listesi

ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1 Kavramanın şematik gösterilişi Şekil 1.2 Kavrama bağlanmış durumda Şekil 1.3 Kavrama çözülmüş durumda Şekil 1.4 Tek diskli kavramanın ana parçaları Şekil 1.5 Tek diskli kavrama ve parçaları Şekil 1.6 İki diskli kavramanın ana parçaları Şekil 1.7 İki diskli kavramanın şematik şekli Şekil 2.1 Ana kavrama grupları Şekil 2.2 Diskli kavrama çeşitleri […]

Önsöz

ÖNSÖZ Çıktığı günden beri büyük beğeni toplayan ve programcılığı zevke dönüştüren Visual Basic programlama dili,programcılık korkulacak,sıkıcı bir iş olmaktan çıkıp herkesin ilgisi haline gelmiştir. Bunda Visual Basic dilinin katkısı azımsanamayacak kadar çoktur. Visual Basic hem Basic dilinin getirdiği kolaylığı hem de Windows ortamının getirdiği görselliği en üst seviyede programcıya sunabilmektedir. Eskiden Basic dili ile başlangıç […]

Visual Basic (Bölüm-2) Projeler Ve Bileşenleri

Visual Basic (Bölüm-2) PROJELER VE BİLEŞENLERİ Visual Basic’te bir uygulama geliştirmek proje denilen yapı içerisinde gerçekleştirilir. O halde yeni uygulama yeni bir proje oluşturmayı gerekli kılacaktır. Bir Visual BASİC Projesi,formlar,Formlar üzerine yerleştirlen kontrol nesneleri, nesnelere bağlı kodlar (event procedures-olay prosedürleri) ile bağımsız modüllerden oluşur. Visual BASİC ‘te proje dosyalarının uzantıları .max ya da . vbp […]

Visual Basic 6.0 Proje Tasarım Penceresine Bakış

Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza ekran görüntüsü gelecektir. Örnekler Standard EXE projeleri ile oluşturulacaktır. Visual basıc tasarım penceresi açıldığında göze ilk çarpan önemli özellik tasarım ortamının MDI modunda açılmasıdır MENÜ SATIRI: 11 adet ana menü başlığı ve herbirinin alt menülerini içerir. Visual BASIC ortamında proje(yazılım) geliştirirken yararlanılabilecek […]

Bölüm 1

BÖLÜM 1 1.ÜÇÜNCÜ BOYUT 1.0 Giriş İnsanlar ilk çağlardan bu yana çevresinde bulunan cisimleri, meydana gelmekte olan olayları diğerlerine anlatabilmek için resim,heykel ve yazı gibi vasıtaları kullana gelmiştir. İnsanlık, ilerleyen zaman içerisinde, teknolojinin de gelişmesinin etkisiyle, cisimlerin temsili yapılırken ne kadar çok gerçekçi olunursa, o kadar etkili bir temsil ortaya çıkacağını anlamış ve bu yönde […]

Önsöz

ÖNSÖZ İki binli yıllara girdiğimiz şu günlerde artık insanlık kabına sığmamakta ve mevcut dünya insanlara dar gelmektedir. Bilgisayarlar artık, bir iletişim aracı olarak, sanal bir dünya oluşturmuş bulunmaktadırlar. Meydana gelen bu sanal ortamda cisimlerin temsili ise başlı başına bir sektör haline gelmiştir. İlk başlarda iki boyutlu olan bilgisayar görüntüleri, bir takım geometrik ve fiziksel hesaplamalarla […]

Özet

ÖZET Ülkemizde montaj ile başlayan otomotiv sanayisi oldukça gelişmiş ve kendisi için önemli olan parçaların üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. Otomotiv sanayisi için çok önemli bir parça olan mekanik taşıt kavramasının(debriyaj) üretim ve tasarım aşamaları otomobil şanzımanlarının ve motorlarının gelişmesiyle artan ihtiyaçlar doğrultusunda her geçen gün yeni teknolojik bilgilere gereksinim duymaktadır. Bu çalışmada günümüzde taşıtların […]

Önsöz

ÖNSÖZ 3D Studio hayatımızda çok geniş bir yer tutmaktadır . TV reklamlarında , mimari yapıların düzenlenmesinde , bilimsel örneklerin incelenmesinde , uzay simülasyonlarında ,çizgi film animasyonları , sinema ve özel efektlerde, tıbbi ve ticari alanda , hatta antropolojide bile , endüstriyel tasarımda , tiyatro sahnelerinin düzenlenmesinde ve daha bir çok alanda 3D Studio kullanılmaktadır. Bilgisayar […]

Yağ Pompası Dizaynı :

YAĞ POMPASI DİZAYNI : ·Motor içine yakıtla intikal eden ısı miktarı: Q0 = 197,636 kj/s. ·Motor dışına yağ ile taşınan ısı miktarı: Q0 = 0,03Q0 = 0,03*197,636 = 5.929106kj/s. ·Yağın ısıl kapasitesi: co = 2,094 kj/kg K ·Yağın yoğunluğu: ρ0 = 900kg/m³ ·Yağın motor içersindeki ısıtma miktarı: ∆t˚ = 10 K ·Yağ dolaşım oranı: Vc […]