Diğer Konular

Diş Ticarete Ait Uluslar Arasi Ödeme Şekilleri

GİRİŞ PEŞİN ÖDEME AKREDİTİF (LETTER OF CREDİT) AKREDİTİFİN ÖDEME METODUNA GÖRE TÜRLERİ İbrazda Ödemeli Akreditif (Sight Credit) Vadeli Poliçe İle Kullanılan Akreditif (Acceptance Credit) Vadeli Akreditif (Deferred Payment Credit) AKREDİTİF AÇMA ŞEKİLLERİ Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit) Dönülemez Teyitsiz Akreditif (Irrevocable, Unconfirmed Credit) Dönülemez Teyitli Akreditif (Irrevocable Confirmed Credit) ÖZELLİKLERİ OLAN AKREDİTİFLER Devredilebilir Akreditif (Transferable Credit) […]

Finansal Kiralama (Leasing)

ÖZET………………………………………………………………………2 ÖNSÖZ ve TESEKKÜR………………………………………………….4 IÇINDEKLER…………………………………………………………….5 KISALTMALAR………………………………………………………….9 SEKiLLER LiSTESi ……………………………………………………..10 ÇZELGELER LSTES …………………………………………………..11 GR……………………………………… ………………………………………….. …………12 BÖLÜM I 1. FNANSAL KRALAMANIN (LEASING) TANIMI, TARHÇES ve GÜNÜMÜZDEK DURUMU…………………………………….. ……………….14 1.1. FNANSAL KRALAMANIN TANIMI ve GENEL BLGLER…14 1.2. FNANSAL KRALAMANIN TARHÇES ve GÜNÜMÜZDEK DURUMU…………………………………………………………………19 1.2.1. Finansal Kiralamanın Dünya’daki Tarihi Geliimi ve Bulunduu Konum……………………………………………………………………..19 1.2.1.1. ngiltere’de Finansal Kiralama………………………….…………20 1.2.1.2. […]

Alarko Carrier Şirketinin Incelenmesi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAZIRLAYAN : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : PROF. DR. AHMET FAHRİ ÖZOK İÇİNDEKİLER: 1. ŞİRKETİN TANITIMI 1.1. Alarko Carrier 1.2. Alsac Fabrikası 1.3. Ticaret ve Pazarlama Faaliyetleri 1.3.1. Pazarlama ve Satış 1.3.2. Carrier Ürünleri Pazarlama ve Satışı 1.4. İthalat, İhracat ve Temsilcilik 1.5. Eğitim ve Müşteri Hizmetleri 2. ERGONOMİ […]

Siyasal Partiler Ve Türkiyedeki Parti Yasaklari

TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLER Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, siyasal partilerin ortaya çıkışında “temsili demokrasi”nin ve “oy hakkının genişletilmesi”nin önemli bir rol oynadığı yadsınamaz. Türkiye’de ilk siyasal örgütlenmeler, I. Meşrutiyet döneminin sonlarında, gizli olarak kurulan derneklerle başlamıştır. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilânından sonra, dernek kurma özgürlüğü tanınmış ve siyasal partiler de, dernek statüsüne sokulmuştur. Bunun […]

Dünya Destanlari

DÜNYA DESTANLARI İLYADA Eski Yunan’da, şair Homeros’un yazdığı varsayılan büyük bir destandır. Bir başka Homeros destanı olan Odeysseia ile birlikte, batı edebiyatının en eski örneği ve tüm zamanların en güzel şiirlerinden sayılır. Hem İlyada hem de Oysseisa, Truva Savaşı ve bu savaşta yer alan insanlarla ilgili söylenceleri dile getiren, koşukla yazılmış destanlardır. Tarihçiler Yunanistan’tandaki Akhalar […]