Denizcilik

Denizcilik Sektörü

1960’lı yılların ortalarında, denizcilik sektöründe başlayan temel yapısal değişiklikler sebebi ile gemi sahipleri ve kíracılar verimliliğin artırılıp, birim işletme masraflarının düşürülmesi amacı ile daha büyük tonajlı ve fonksiyonel gemi dizaynlarına ihtiyaç duymuşlardır. Bu yüzden, yeni inşa sistemleri yanında ileri teknoloji ürünlerinin de gemi inşa sanayisine adapte edilmesi ile fiyatlar yükselmiştir. Dünya taşıma kapasitesindeki artış daha […]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ________________________________________ COĞRAFİ KONUM Türkiye’nin güney doğusunda yer alır. Nüfus miktarı ve yüz ölçümü ile en küçük bölgemizdir. Türkiye yüz ölçümünün % 7,5’ini kaplayarak bölgeler arasında yedinci sırada bulunur. YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Bölge genel olarak ova ve platolarla kaplıdır. Yer şekilleri tarıma elverişlidir. Batıdan doğuya doğru ve güneyden kuzeye doğru gidildikçe yükseklik artar. Karacadağ […]

Korozyon

1. KOROZYON Geleneksel anlamda korozyon metal ve alaşimlarinin çevreleri ile kimyasal ve elektro kimyasal reaksiyonlari sonucu bozunmalarini tanimlamak için kullandigimiz deyimdir. Ancak yeni bulgular metal olmayan malzemelerin ve çevresel koşullardan benzer biçimde etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Örnegin, metal ve alaşimlarinin gerilimli korozyonla bozunmalarını tariflemek için kullanılan yöntemler cam, seramik malzemeler, polimerler ve geleceğin yapı malzemesi olarak […]

Zokalı Takımların Lüfer Avında Kullanılmaları

7.5;ZOKALI TAKIMLARIN LÜFER AVINDA KULLANILMALARI Zokalı takımlarla kuzeyde, boğazlarda’ ve Marmara da Iüfer avlamak Çok kolay ve çok bereketli olduğu için, herkes tarafından benimsenir ve yaygın • • biçimde de kullanılır. Bu bakımdan, çinekop, -sarıkanat, lufer, palamut, kofana ve.torik verimi iİe bilinen• mer’ alar; heres tarafından vakitli vakitsiz•yoklanarak tedirgin edilir. Hatta iyi av verebilen yerlerin […]

Piri Reis’in Kullandığı İzdüşüm Yöntemleri

PİRİ REİS’İN KULLANDIĞI İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ Piri Reis’in yararlandığını söylediği haritalar çeşitli ülkelere ait olup, bunların çeşitli ölçekleri ve birçoğu aynı izdüşüm sistemli olsa dahi bazılarının daha başka izdüşümlü olması olasılığı vardır. Bunların bazıları çok yeni, bazıları da yüzyıllara aittir. Bu haritalarda kullanılan deniz mili ölçü sistemi de değişiktir. Piri Reis bir kartograf (haritacı) olmayıp, mesleğinin […]

Trol Çeken Ticari Balıkçı Teknesi

Trol çeken ticari balıkçı teknesi Trol çeken ticari balıkçı teknesi üstteki yeşil alttaki beyaz renkte olan ve her yönden görülür iki fener gösterecektir. Boyları 50 metreden daha kısa olan balıkçı teknelerinin, kıç tarafına do÷ru silyon feneri gösterme zorunlulu÷u yoktur. Su üzerinde ilerlerken bunlara ek olarak borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterecektir. Balıkçılıkla uğraşan bir tekne […]

Buz

Bu ödev yüksek enlemlerde yapılan seyrin değişik sebeplerinden dolayı geminin selametinin tehlikeye girdiği durumlarda nasıl hareket edileceğini ve seyrin nasıl devam ettirileceği konusunda bilgi verir. Bilindiği gibi yüksek enlemlerin en tehlikeli unsuru buz ve buzlanmadır. Bu konuda vardiya zabitinin yeteneği ve bilgisi ön plana çıkar. Kaptanın üstüne düşen görevi bilmesi, buz oluşumlarını takip etmesi, gemi […]

Deniz Araştırmaları

DENİZ ARAŞTIRMALARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DENİZ ARAŞTIRMALARININ GEÇMİŞİ VE SATIN ALACAĞI ARAŞTIRMA GEMİSİ İLE İLGİLİ OLARAK BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR Kurulduğu günden bu yana karada yapılan jeolojik çalışmalar ve maden aramacılığı konularındaki başarılı çalışmalarından sonra, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Genel Müdürlüğümüz denizaltı jeolojisinin önemini fark ederek, yerbilimlerinin bu dalında da araştırmalar yapmak gerektiği anlayışı […]

Denizcilik Terimleri

Denizcilik terimleri RÜZGARIN HIZI VE DENİZİN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ Birçok yönüyle diğerlerinden farklı olan denizcilik mesleği, kendine has terim deyim ve ölçülere sahiptir. Denizcilikte sıkça kullanılan bazı, terim, deyim ve ölçüler de bu bölümde açıklanacaktır. A-TERİMLER VE DEYİMLER : Aborda : Bir teknenin diğer bir tekne üzerine veya rıhtıma, iskeleye yanaşmasıdır. Abosa : Akan bir […]

Denizyollari

1 Denizyollari Limanları birbirine bağlayarak yolcu ve yük taşımını sağlayan düzen Yük ve yolcu ve yolcu gemilerinin işletilmesi , liman , yükleme-boşaltma tesisleri , deniz ulaşimiyla ilgili daha birçok konular denizyollarının kapsami içine girer. 1.1 Türk Denizyolları Denizyollarımız , yelkenli çağından makineli taşıtlar çağına 1827 yılında girmiştir.Bu tarihte , Tersane için ilk buharlı gemi satın […]