Coğrafya

Levha Tektoniği

Levha Tektoniği LEVHA TEKTONİĞİ Yeryuvarın yapı ve hareketlerini tüm olarak konu edinen Levha Tektoniği (Plate Tectonics) kavramına göre ;Yerin dış kısmını oluşturan 70-100 km. kalınlıkta ve rijit özellikteki Litosfer büyük ve birkaç küçük levhadan meydana gelmekte ve bu levhalar (Plates) Üst Mantonun Litosfere kıyasla daha yumuşak ve kısmen akıcı bir bölgesi olan Astenosfer veya düşük […]

Levha Tektoniği

LEVHA TEKTONİĞİ Yeryuvarın yapı ve hareketlerini tüm olarak konu edinen Levha Tektoniği (Plate Tectonics) kavramına göre ;Yerin dış kısmını oluşturan 70-100 km. kalınlıkta ve rijit özellikteki Litosfer büyük ve birkaç küçük levhadan meydana gelmekte ve bu levhalar (Plates) Üst Mantonun Litosfere kıyasla daha yumuşak ve kısmen akıcı bir bölgesi olan Astenosfer veya düşük hız zonu […]

Jeomorfoloji

Jeomorfoloji Dünya’nın Oluşumu ve İç Yapısı Güneş Sistemi’nin Oluşumu Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir. Bu teoriye göre, Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken, zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur. Gazlardan […]

Volkanizma

VOLKANİZMA Mağmanın yerin derinliklerinden hareket ederek yer yüzüne çıkması veya yer yüzüne yakın derinliklere kadar gelerek soğuması olayına volkanizma denir. Volkanizma denilince daha çok yer yüzünde meydana gelen mağmatik faaliyetler akla gelmektedir. Çünkü volkanik şekiller yer yüzünde oluşmaktadır. Volkanizma sırasında mağma katı, sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar. Çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere […]

Akarsular

AKARSULAR a) Akarsuyun oluşumu : Yeryüzündeki yatakların değişik büyüklüklerdeki yataklar içerisinde su toplanır ve bu yatak boyunca akmasına akarsu denir. – Akarsuların, küçüklerine dere denir. Büyüklerine ise çay, nehir denir. – Akarsuyun, çıktığı yere kaynak. Akarsuyun aktığı yere yatak denir. – Akarsuyun birim zamanda aldığı yola akarsuyun hızı denir. Bu hız mualine denilen araçla ölçülür. […]

Paraleller Ve Meridyenler

PARALEL DAİRELER Ekvator’a ve birbirine paralel uzandığı kabul edilen çizgilerdir. Paralel Dairelerin Özellikleri:Paralellerin başlangıcı Ekvator’dur ve en büyük paraleldir. Yeri doğaldır.Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir.Aralarındaki uzaklık 111’er km’dir.Merkezden alınan 1˚ lik açı farkı karşılığında çizilirler.Enlemlerin belirlenmesinde yardımcı vasıta olarak kullanılırlar.Paralellerin derece değerleri, Ekvator’dan kutuplara doğru büyür.Çevre uzunlukları Ekvator’dan […]

Kayalarin Çözülmesi, Toprak Oluşumu Ve Toprak Çeşitleri

DIŞ KUVVETLER KAYALARIN ÇÖZÜLMESİ, TOPRAK OLUŞUMU VE TOPRAK ÇEŞİTLERİ 1. Kayaların Çözülmesi Kayalar ve taşlar, dış olayların etkisi altında zamanla değişikliğe uğrayarak paslanmış, çürümüş gibi bir görünüm alır. Zamanla taşı oluşturan mineraller arasındaki bağ gevşer ve taş parçalara ayrılır, ufalanır. İşte, kayaların ve taşların uğradıkları bu değişikliklere çözülme denir. Kayaların yapısal değişikliğe uğraması iki şekilde […]

Asya Kitasi Ile Ilgili Bilgiler

ASYA KITASI’NIN FİZİKİ ÖZELLİKLERİAsya kıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan Huron, Kaledonya, Hersinya ve Alp Himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur. 1. zamandan önce oluşan Huron kıvrım sistemi kıtanın güneyinde Arabistan ile Hindistan(Dekkan) yarımadalarında etkili olmuştur. 1. zamanda ilk oluşan Kaledonya kıvrımları kıtanın kuzeyinde Yenisey ve Lena nehirleri arasında etkili olmuştur. 1. zamanın sonunda Hersinya […]

Yeralti Sulari Ve Kaynaklar

YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR Yağışlar sonucu yeryüzüne düşen suların bir kısmı yüzeyden akarken bir kısmıda yeraltına sızararak depolanırlar veya buralarda akış gösterirler. Bunlara Yeraltı Suları denir. Bu suların kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere de Kaynak denir. Yeraltı suyunun miktarını; • Yağış Miktarı • Yüzeyin Eğimi • Bitki Örtüsü • Zeminin Özelliği etkiler. Alüvyal Ovalar, Karstik Araziler, […]

Atlas

Tüm ögrenci ve ögretmenlerin çok isine yarayacagini düsündügüm bir yazilim… Dünya seklinde, nereyi seçerseniz ayrintili bir sekilde size bilgi veriyor..Gece gündüz durumunu bile görmeniz mümkün http://www.s.netic.de/dirk/wglobe2.zip