Çevre Bilimleri

Erozyonun Nedenleri

EROZYONUN NEDENLERİ Doğal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler • İklim İklimin erozyon üzerine etkisi; yağış, sıcaklık ve rüzgarla olmaktadır. Bunların içerisinde en önemlisi yağış olup, yağışın da şekli, şiddeti, süresi ve rejimi erozyona farklı etkiler yapmaktadır. Diğer taraftan sıcaklık, yağışların çeşidini, toprağın donmasını ve nem içeriğini etkilemek suretiyle detaylı olarak erozyonun şiddetine tesir etmektedir. Bu açıdan Doğu […]

Erozyon

A-) Erozyonun Tanımı Aşinmayi engelleyen bitki örtüsünün, biz insanlar tarafindan yok edilmesi sonucu korumasiz kalan topragin, su ve rüzgarin etkisiyle aşinmasina ve taşinmasina erozyon (toprak aşinimi) denir. Tanımlamada söylediğimiz gibi erozyonun temelinde, insan ve insanların doğaya karşı olan olumsuz etkileri rol oynamaktadır. Bir de jeolojik (doğal) erozyon vardır. Bu erozyonda, isminden de anlaşılacağı gibi, insanın […]

E R O Z Y O N N E D İ R?

E R O Z Y O N N E D İ R? EROZYON; Toprağın yağmur suları ile veya rüzgarlarla aşınması ve taşınmasıdır. Daha açık ifade ile yağmur tanelerinin çıplak toprağa çarptığında kopardığı parçacıkları beraberinde aşağılara taşıması veya şiddetli esen rüzgarlarla çıplak arazilerdeki ince toprak tanelerinin sürüklenmesi olayıdır. Erozyon, toprak-su-bitki arasındaki doğal dengenin bozulması sonucu ortaya […]

Erozyon

EROZYON Yer yüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşındırma olayıdır jeolojik aşındırma ,en geniş anlamı ile,karmaşık tabiat olaylarıdır.Bunlar parça koparıp sürükleyerek litosfer yüzeyini durmadan aşındırır. Yüzeyler özellikle dağlık bölgeler ve çöller gibi bitki örtüsünün bulunmadığı yerlerde çok karakteristik ve belirgin biçimler alırlar .Erozyon un yıkıcı etkisi,vadiler,kanyonlar,dik yarlar yalı yarlar,sirkler,dev kazanlar,mağaralar,güvercin delikleri ve tabii […]

Erozyon Nedir?

EROZYON NEDİR? Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir. TEMA’nın […]

Türkiye’ De Rüzgar Aşındırması.

TÜRKİYE’ DE RÜZGAR AŞINDIRMASI. Rüzgarın tanımı: Atmosfer basıncı farklarından ve yer kürenin değişik bölgeleriarasındaki sıcaklık farklarındankaynaklanan hava hareketi.Havanın hareket etmesine kara ve havasıcaklığındaki değişmeler neden olur.Sıcaklık farkları, yüksek, alçak basınç alanlarının doğmasına yol açar.Sıcak bölgelerde alçak basınç, soğuk blgelerde yüksek basınç alanları oluşur.Bu iki bölge arasında basınç farkının oluşması sonucu hava yer değiştirerek yüksek bölgelerinden […]

Sera Etkisi Ve Sonuçları

Sera etkisi ve sonuçları Atmosferin ortalama ısısının artmasının nedeni atmosferde bulunan karbondioksit, su buharı ve metan gazının giderek çoğalması. Buna "sera etkisi" deniyor. Isının bir iki derece değişmesi bile dünya yüzeyinde canlı yaşamını tehlikeye atacak sonuçlar yaratabilir. Petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması ve ormanların yok edilmesi atmosferdeki karbondioksiti artırıyor. Sanayi devrimi, fosil […]

Sürdürülebilir Yaşam

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONULAR Sürdürülebilir Tarım • Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu • Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu • Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu • Sürdürülebilir Tarım İçin Gerekli Koşullar Sürdürülebilir Ormancılık • Ormanların Günümüzdeki Durumu • Ormanlardan Yararlanma ve Ormanları Koruma Yolları Sürdürülebilir Meracılık • Meraların Dünyadaki ve Ülkemizdeki Durumu • Meraların Kullanımı ve Korunması Özet ARAŞTIRMA […]

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 18, No 1, 19-33, 2003 Vol 18, No 1, 19-33, 2003 KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ALTERNATİF TERMAL TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI Ö. Yusuf TORAMAN* ve Hüseyin TOPAL ** * Proje Dairesi Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 06520, ANKARA, oneryuto@yahoo.com ** Makina […]