Anne-baba Eğitimi

Edimsel Koşullama

EDİMSEL KOŞULLAMA BURRHUS FREDERİC SKİNNER: 1904-1990 yılları arasında yaşamış olan Skinner, öğrenme kuramlarının gelişimine katkıda bulunan en etkili psikologlardan biridir.en çok programlı öğretimin kurucusu olarak tanınmaktadır. Görüşleri psikoterapi alanında da yaygın kabul görmüştür.Skinner’in fikirlerine dayanılarak geliştirilen davranışı şekillendirme yaklaşımı otistik ve özürlü çoçukların eğitiminde de etkili şekilde kullanılmaktadır.araştımalarını güvercin,fare,köpek,maymun ve çocuklarda yapmıştır.ancak,organizmalar arasındaki büyük biyolojik […]

Fotografik Temeller

FOTOGRAFİK TEMELLER 1.FOTOĞRAF NEDİR? Genel anlamda fotoğraf , ışığa duyarlı bir katman üzerine bir kamera ile kaydedilmiş görüntüdür. Orijinal kayıtlar elde edilmiş bir kopya da olabilir. Buna pozitif , negatif fotoğraftan söz edilir. Bu kayıt yalnız grinin tonları olabilir , ya da doğal renklere yakın renklerde görülebilir. Büsbütün yapay renklerde görülebilir. Bu nedenle siyah / […]

Radyoaktivitenin Yararları

RADYOAKTİVİTENİN YARARLARI 1-Radyoaktivitenin İnsan Sağlığı Üzerindeki Yararları A-) Işınım: Bir ışık kaynağından çıkarak düz bir çizgi halinde bize ulaşan ışık demetlerine ışın denir. Atomlardan, Güneş’ten ve öbür yıldızlardan yayılan enerjiye de bu terimden esinlenerek ışınım ya da ışıma denmiştir. Işınımın batı dillerindeki karşılığı olan ve gene ışın anlamındaki Latince bir sözcükten türetilen radyasyon terimi de […]

Çocuğunuzun Ruh Sağlığı

ÇOCUĞUNUZUN RUH SAĞLIĞI Bu yazıyla ilgilenip okuduğunuza göre bir yetişkin olmalısınız. Çocuğunuza sevginizi göstermenin ya da ona yardımcı olacak en iyi yolu bulmanın zor olduğu zamanlar vardır. Çocuğunuz sizi şaşırtan, canınızı sıkan ya da çok korkutan davranışlar gösteriyor olabilir. Bu tür davranışların bir bölümü, gelişme ve büyümenin normal sonuçları olabilir. Eğer çocukların ruh sağlığı hakkında […]

Davranış Sorunlarıyla Baş Etmede Kullanılan

DAVRANIŞ SORUNLARIYLA BAŞ ETMEDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER ADIYAMAN 2003 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 1.YALAN Yalan söylemek herkesçe ayıplanan bir davranıştır. Ne var ki, yalanı kınayanlar bile ara sıra ona baş vurmadan edemezler. Genellikle kendi yalanlarımızı gerekli, başkalarınınkini ise büyük yalanlar olarak görmeye yatkınızdır. Gerçeği söyleyip başkasını incitmemek için “ küçük” bir yalan söylemekte sakınca görmeyiz. Yapılan […]

İyi Bir Öğretmenin Özellikleri

İYİ BİR ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ (Öğrenci nasıl bir öğretmen istiyor?) 1. Çocuk ruhundan ve psikolojisinden anlamalı, 2. Her hareketiyle öğrencilere örnek olmalı, 3. Öğretimden çok eğitime yer vermeli, Etkileyici ve akıllı konuşmalı, 4. Etkileyici ve akıllı konuşmalı, 5. Yazısı okunaklı olmalı, 6. Çağdaş, sosyal, güncel olmalı 7. Öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdiren bir kişi olmalı, 8. Öğrencisiyle […]

T.c. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük III. Selim Devri Islahatları (1789-1807) Açık düşünceli ileri görüşlü ve yenilik taraftarı bir insan olan III.Selim yapılan savaşlarda yeniçerilerin yetersizliğini anlamıştır. a-III.Selim yaptığı bütün ıslahatlara Nizam-ı Cedit (Yeni düzen) denir. Nizam-ı Cedit aynı zamanda kurulan ocağında adıdır. b-Bu ocağın masraflarını karşılamak üzere İrad-ı Cedit adında bir hazine kuruldu. c-Ocağın eğitimi […]

Televizyon

TELEVİZYON Araştırma İstanbul, Afyon ve Sinop illerinde 509 ailede 1293 yetişkin ve 5 yaş ile 15 yaş arası 705 çocuk olmak üzere toplam 1998 kişi ile görüşülmek suretiyle yapılmıştır. Araştırmanın konusu televizyonun Türk ailesine yaptığı genel ve bütünsel etkinin ne olduğunu saptamaktır. En önemli kültürel etki araçlarından olan televizyonun Türk aile yapısı içinde kullanım ve […]

Son Çocuklukta Gelişimi

SON ÇOCUKLUKTA GELİŞİMİ (Kızlarda 6-11 Yaş, Erkeklerde 6-13 Yaş) Son çocukluk döneminin başlarında dengesiz ve olumsuz bir gelişim dikkatimizi çeker. Özellikle 6 yaşına rastlayan bu gelişim özellikleri, 7 yaşından itibaren yerini giderek düzenli ve dengeli bir döneme bırakır. Son çocukluk döneminde çocuk; motor ve dil gelişimi açı*ndan büyük aşamalar kaydetmiş ve dengenin gelişmesi sonu-ı hızlı […]

Türk Ailesinde Adolesanların Sorunları

TÜRK AİLESİNDE ADOLESANLARIN SORUNLARI ÖZET: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu adına Makro Araştırma tarafından yapılan bu araştırmada esas olarak Türkiye genelinde, gençlerin sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma dört ayrı evreni temsil etmek üzere çok aşamalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş dört farklı örnek kitleye yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu dört kitle ØErgenlerin kendileri ØÖğretmenler […]