Word 97 For Wındows

WORD 97 FOR WINDOWS

Hesap Makinesi

1. ARAÇLAR mönüsünden ÖZELLEŞTİR komutunu çalıştırın.

2. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun KOMUTLAR bölümüne gelin.

3. KATEGORİLER listesinden aşağı doğru kayın ve TÜM KOMUTLAR satırını seçili duruma getirin.

4. Sağ taraftaki listenin değiştiğini göreceksiniz. Bu listede aşağı doğru kayın ve ARAÇLAR HESAPLA seçeneğini bulun.

5. Bu seçeneği fare ile sürükleyin ve Word araç çubuğunda herhangi bir yere bırakın. Üzerinde ARAÇLAR HESAPLA yazan bir düğme oluşturulacaktır.

6. Düğmeyi ekledikten sonra KAPAT düğmesine basın ve diyalog kutusunu kapatın.

Bundan sonra herhangi bir Word belgesinin satırında 2+2 yazar ve araç çubuğunda ARAÇLAR HESAPLA düğmesine basarsanız Word penceresinin sol alt köşesinde "hesaplamanın sonucu: 4" şeklinde işlemin sonucunu görebileceksiniz.

Boşlukların Yarattığı Problemlerden Kurtulmak

Bölünemez boşluk özel bir karakterdir, aynen boşluk gibi basılır, ancak önündeki ve arkasındaki kelimeleri birbirlerine görünmez bir bağla bağlar. Bu iki kelime hep aynı satırda kalmak zorunda kalır. Böylece satır sonuna yaklaşıldığında kelimelerin biri üstte biri altta kalmaz, hep beraber hareket ederler.

İki kelimeyi bu anlattığım yöntemle birleştirmek için yazarken aralarında boşluk tuşuna basmak yerine CTRL + SHIFT + BOŞLUK tuşuna basın. Bir şey fark etmeyeceksiniz ancak bu iki kelime bundan böyle hep beraber hareket edecektir.

Otomatik Yazım

Örneğin bir belgenin sonunda "imza" yazıp ENTER tuşuna basın adınız soyadınız, altına işiniz, altına da e-mail adresinizin yazılmasını istiyorsunuz diyelim. Bu durumda aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

1. Boş bir WORD belgesi açın.

2. Otomatik olarak eklenmesini istediğiniz satırları alt alta yazın.

3. Tümünü seçili duruma getirin.

4. ARAÇLAR mönüsünden OTOMATİK DÜZELT komutunu çalıştırın.

5. Diyalog kutusu içerisinde yazmış olduğunuz metnin YERİNE KONAN bölümünde gösterildiğine şahit olacaksınız. Sol taraftaki DEĞİŞTİRİLEN seçeneğinin bulunduğu yere "imza" yazın.

6. TAMAM düğmesine basın ve diyalog kutusunu kapatın.

Bundan böyle yazınızı yazdıktan sonra altında boş bir satıra İMZA yazıp ENTER tuşuna basınca, daha önceden tanımlanan yazılar olduğu gibi buraya aktarılacaktır.

Altı Kırmızı Çizili Kelimeleri İptal Etmek

Bunu yapmak için Word’ün otomatik yazım denetleme seçeneğini kapatmalısınız. Bu seçeneği kapatmak için de ARAÇLAR mönüsünden SEÇENEKLER komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun YAZI DENETİMİ VE DİLBİLGİSİ bölümüne gelin. Burada YAZARKEN YAZIMI DENETLE seçeneğini kapatın ve TAMAM düğmesine basın. Artık Word yazdığınız kelimeleri otomatik olarak kontrol edip hatalı gördüklerinin altına kırmızı çizgi çekmekten vazgeçecektir.

Word Kestirmeleri

Sayfa sonunu kendiniz belirlemek için:

Sayfa sonunun yapılacağı satıra gelin ve ENTER yerine CTRL + ENTER tuşlarına basın.

Bir Belge Penceresini Klavyeden Kapatmak İçin

CTRL + W tuşuna basmanız yeterlidir.

Tablo Satırlarını Kolay Silmek

Çok kolay silinecek satırı seçin Shift tuşunu basılı tutarak Delete tuşuna basın.

Küçük Harfleri Büyük Harfler Yapmak İçin

Değiştireceğiniz metni seçin, SHIFT + F3 tuşuna basın. Harfler istediğiniz dizilime (sadece ilk harfler büyük, hepsi büyük, vs…) gelen kadar da bunu tekrarlayın.

Üsleri Yazmak İçin

Sayıyı yazın, CTRL + SHIFT + 4 tuşlarına basın (imleç yukarı çıkacaktır), üssü yazın, tekrar CTRL + SHIFT + 4 tuşlarına basın ve boşluk bırakarak devam edin.

Gizli Karakterleri Görüntülemek İçin

SATIR sonu, boşluk, TAB gibi gizili karakterleri görmek için CTRL + SHIFT + 8 tuşlarına basmanızın yeterli olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz.

Belgeler Klasörünün Yerini Ayarlamak

WORD belgelerinin varsayılan olarak kayıt edildiği klasörü değiştirmek için ARAÇLAR mönüsünden SEÇENEKLER komutunu çalıştırın, ekrana gelecek olan diyalog kutusunun DOSYA KONUMLARI bölümüne gelin. BELGELER seçeneğine tıklayın ve DEĞİŞTİR düğmesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak istediğiniz klasörü belirleyebilirsiniz.

Bütün Belgeleri Tek Seferde Kaydetmek

Word’ün açık olan bütün belgelerini bir kerede otomatik olarak kaydetmesini sağlamak için SIHFT tuşuna basın ve basılı tutun, DOSYA mönüsü açın. İçinde TÜMÜNÜ KAYDET adında bir komut bulunduğunu göreceksiniz. Bu komutu kullanarak açık olan bütün belgeleri bir seferde kaydedebilirsiniz.

Belgelere Filigran (Silik Resim) Eklemek

1. GÖRÜNÜM mönüsünden SAYFA DÜZENİ komutunu çalıştırın. Daha sonra yine GÖRÜNÜM mönüsünden YAKINLAŞTIR komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda TÜM SAYFA seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın.

2. GÖRÜNÜM mönüsünden ÜSTBİLGİ ve ALTBİLGİ komutunu çalıştırın.

3. Üst bilgi ve Alt bilgi araç çubuğu ekrana gelecek. Burada "belge metnini göster/gizle" düğmesine basın. Böylece belge metni görünmeyecek, resmi belge içerisine rahatça yerleştirebileceksiniz.

4. EKLE mönüsünde RESİM * DOSYADAN komutunu çalıştırın. Burada ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak filigran olarak ekleyecek olduğunuz resmi seçin ve TAMAM düğmesine basın.

5. Resmi sayfa içerisinde görünmesini istediğiniz pozisyona yerleştirin.

6. Resim araç çubuğunda metin kaydırma seçeneğini YOK olarak ayarlayın. Daha sonra KAPAT düğmesine basarak Üst bilgi / Alt bilgi araç çubuğunu kapatın.

İşte bu kadar, artık bütün sayfaların arka planında göreceğiniz filigranınız hazır. Belgeyi kağıda dökebilirsiniz.

Otomatik Mektup Göndermek

1.ISIMLER.XLS diye bir Excel dosyası oluşturun ve bunun A sütununda firmanızda çalışanların isimleri yer alsın. Bu dosyanın ilk hücresinde İSİMLER gibi bir etiket bulunması gerekiyor.

2.Şimdi Word uygulamasına girin ve yazacağınız mektubu hazırlayın. Üst tarafına Sayın yazıp boş bırakın bir satır altına da mektubu yazıp bitirin.

3.Araçlar mönüsünden Adres Mektup birleştir komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Asıl Belge bölümündeki yarat düğmesine basın, mektup formları seçeneğini çalıştırın. Etkin pencere düğmesine basın. Şimdi alttaki Veri Kaynağı bölümü aktif olacak. Veri Al düğmesine basın ve Veri kaynağı Aç seçeneğini çalıştırın. Excel dosyasını bulun ve Aç düğmesine basın. Sırasıyla Tamam ve Ana Belge Düzenle düğmelerine basın.

4.Şimdi diyalog kutu kapanacak ve siz asıl belgenizle yani mektupla baş başa kalacaksınız. Fare imlecini Sayın yazısının sağına getirin. Dikkat ederseniz yukarıda Adres mektup birleştirme araç çubuğu açılacak. Burada Birleştirme alanı ekle * İsimler komutunu çalıştırın. Bunu yaptığınızda Sayın yazısının sağ tarafına (yani imleci getirdiğiniz yere) <<İSİMLER>> diye bir alan kodu girilecek. İşte bu Excel dosyasının İSİMLER sütunundan gelen verileri temsil ediyor.

Not :Bu aşamada iki seçeneğiniz var. Ya oluşturulan belgelerin nasıl göründüklerini test edersiniz, ya da belgeleri direkt olarak yazıcıya yollarsınız. Önce birinci seçeneği yapalım;

1.Bunun için yapacağınız tek şey araç çubuğunda üzerinde ONAY işareti olan Hataları Denetle düğmesine basmak. Bunu yaptığınızda yeni bir belge açılacak ve içinde birleştirme sonucu ortaya çıkacak olan belgeler listelenecek. Bu dosyayı kaydetmeden kapatabilirsiniz. Hataları denetledikten sonra dosyayı kapatın. Şimdi de ikinci seçeneği deneyelim;

2.Bunu da aynı araç çubuğunda üzerinde yazıcı simgesi olan yazıcıya Birleştir düğmesine basarak yapacağız. Düğmeye basın ve bekleyin. Yazıcınızdan herkesin adına yazılmış birer mektup sırayla basılacaktır.

Otomatik Boş Alanlar Yaratmak (“Buraya Tıklatın Ve Adınızı Yazın”)

Önce şablonunuzu açın. Metnin ekleneceği yere gelin. Ekle mönüsünden Alan komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda sağ tarafta alan adları listesinden MACROBUTTON seçeneğine gelin. Alt tarafa aynen şöyle yazın;

<>MACROBUTTON nomacro {tıklanınca gözükecek olan metin}

Artık belgenizde tıkladığınızda tümünün seçileceği ve yazıp değiştirebileceğiniz bir metin oluşacak.

Aynı Belgede Yatay Dikey Sayfalar

Kapak sayfası olarak kullanacağınız metni hazırlayıp seçili duruma getirin.

Dosya mönüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kağıt Boyutu bölümüne gelin. Burada Yönlendirme seçeneğini yatay olarak belirleyin. Daha sonra Uygula bölümündeki aşağıya doğru açılan liste kutusuna gelin, burada Seçili Metne seçeneğini aktif hale getirin. Tamam düğmesine bastığınızda sadece seçmiş olduğunuz metin tek bir sayfaya yatay olarak basılacak geri kalan sayfalar normal yöneliminde kağıda dökülecekler. Bu işlemi belge içinde ortalarda bir yerlerde bir metin seçip uygulayabilirsiniz. Sadece o kısım yatay olarak basılır.

Word’de Şablon Yaratmak

Önce boş bir belge açın ve görünüm mönüsünden Üst bilgi/Alt bilgi komutuna tıklayın; karşınıza üst bilgi alanı gelecektir. Bu alanda antetinizi istediğiniz gibi hazırlayabilir, hatta BMP resimler bile koyabilirsiniz. Aynı şekilde alt bilgi alanına da geçiş yapıp yeni şeylerde ekleye bilirsiniz. antetli kağıdınızı tamamladığınızda Dosya * Farklı kaydet komutuna tıklayın. Karşınıza çıkan diyalog kutusunun "Kayıt türü" bölmesinden Belge şablonu seçin. Şablonunuza bir isim verip kaydedin. Artık yeni bir antetli sayfa açmak istediğinizde Dosya * Yeni tıklayabilir ve açılan diyalog kutusunda yeni yarattığınız şablonu seçebilirsiniz.

Word’ün Varsayılan Fontunu Değiştirmek

Biçim mönüsünden Yazı tipi komutunu çalıştırın. Burada varsayılan olarak kullanmak istediğiniz fontu, puntoyu ve stili belirleyin. Geçerli düğmesine basın. Ekrana NORMAL şablonunun değiştirileceği mesajı gelecek. Onaylayın. Artık yeni Word belgelerinizin hepsinin fontu burada ayarlamış olduğunuz font olacaktır.

Sütunlar İle Çalışmak

Word içinde belli bir bölümü çift sütun, belli bir bölümü üç sütun vs.. yapma seçeneğiniz vardır. Bunun için yapacağınız şey önce belgeyi hazırlamak daha sonra da biçimlendirmek için Görünüm mönüsünden Sayfa Düzeni komutunu çalıştırarak sayfa düzeni görüntüsüne geçmektir (değişiklikleri anında görebilmek için). Daha sonra çift sütun yapmak istediğiniz bölüme gelin ve çift sütun yapacağınız metin parçasını seçili duruma getirin. Bölüm seçili durumdayken Biçim mönüsünden Sütunlar komutunu çalıştırın. Burada sütunu nasıl biçimlendirmek istediğinizi belirleyin. Değişik metin parçalarını bu yöntemi kullanarak istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.

Süslü Çerçeveler Oluşturmak

Biçim * Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutunu seçin ve Sayfa Kenarlığı sekmesine geçin.

Çerçeve türünü Ayar bölümünden seçin.

Basit bir çerçeve istiyorsanız Biçem bölümünden çizgi türünü seçin.

Çerçeveye renk vermek için Renk listesinden rengi seçin.

Genişlik bölümünden çerçeve kalınlığını seçin.

Çerçeve çizgi değil de grafik şeklinde olsun diyorsanız Resim listesinden uygun bir grafik seçin.

Uygulanacak Yer listesinden çerçevenin konumunu seçin.

Konumu ayarlamak istiyorsanız Seçenekler düğmesine tıklayın.

İşlemi tamamlamak için Tamam düğmesine tıklayın.

Bir Belgede İki Word Kullanmak

Bazen Word’de de aynı Excel’de olduğu gibi görünümü ikiye bölmek isteyebilirsiniz. Örneğin birkaç sayfa önce yazdığınız bir paragrafın belli bölümlerini birkaç sayfa sonra başka bir yere kesip yapıştırmak ya da kopyalayıp yapıştırmak isteyebilirsiniz. Klasik kullanıcı tipi bunu defalarca önceki sayfaya gidip gelerek, yada tüm paragrafı hatta sayfanın tamamını birkaç sonraki sayfaya kopyalamak suretiyle yapar. Ancak Word kelime işlemcisinde de aynı Excel’de olduğu gibi belgeyi iki ayrı parçada görüntüleme imkanı vardır.

Bunun için sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğunun en üstündeki yukarı ok işaretinin üzerindeki hafif kabarık duran minik dikdörtgenin üzerine gelip (üzerine geldiğinizde yukarı aşağı bir ok görüntülenecek) farenizle bu kutucucuğu aşağıya doğru bir miktar sürükleyip bırakın. Ve işte ikiye bölünen Word. Şimdi artık yukarıdaki sayfayı istediğiniz konuma getirin ve aşağıdaki sayfaya kolayca kopyalayacağınız kısımları kopyalayıp yapıştırın.

Bunun bir başka yolu da Word mönüsünden Pencere * Böl komutunu kullanmaktır. Bu komut da pencerenizi ortadan ikiye böler.

Biçim Boyacısını Faresiz Kullanmak

Biçim Boyacısını tuş takımı yardımıyla kullanmak için;

Biçimini kopyalamak istediğiniz kısmı Shift + Yön tuşları yardımıyla seçip Ctrl+Shift+C ye basın.

Biçimini yapıştırmak istediğiniz metni yine aynı tuşlar yardımıyla (Shift +Yön tuşları) seçip Ctrl+Shift+V tuşlarını kullanın.

Metinlerinizi Canlandırın

Yazılarınızın belli bölümlerinin hareketli olmasını sağlayabilirsiniz (belki aradığınız başlıklara kolayca ulaşabilmenizi sağlamak için kullanırsınız).

Bunun için ;

Canlandırmak istediğiniz metni seçin,

Biçim mönüsünden Yazı tipi komutunu çalıştırın,

Yazı Tipi diyalog kutusunun Canlandırma sekmesini seçip Canlandırma liste kutusundan aşağıda örneği görüntülenecek efektlerden birini seçip Tamam’ı tıklayın.

Kelimenin Tümü Değil, Sadece Benim Seçtiğim Harfler Seçilsin

ARAÇLAR mönüsünden SEÇENEKLER komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun DÜZEN bölümüne gelin. Burada SEÇERKEN OTOMATİK OLARAK TÜM SÖZCÜK SEÇİLSİN seçeneğini kapatın. TAMAM düğmesine basın. Bunu yaptıktan sonra isterseniz yine kelimeyi seçebilirsiniz ; kelimenin üzerine çift tıklayın.

Değişen Mönüler

Word’de de Excel’de olduğu gibi mönüleri SHIFT tuşu ile değişir. Örneğin SHIFT’e basılı tutarak Dosya mönüsünü tıklatın. Fark edeceğiniz gibi Tümünü Kapat ve Tümünü Kaydet gibi iki değişik komut mönüye yerleşmişler.

Word’de Sürpriz Yumurtalar (Easter Eggs)

1."=rand()" yazın ve enter’e basın

Başlıkları Hızlı Bulmak (Bağlantılı Görünüm)

Bazen bilgilerimizi başkalarına aktarmak için ufak çapta bir kitapçık yazmayı düşünmüşsünüzdür. El kitapçığı önce cep kitabına, detaya indikçe de kocaman bir romana dönüşebilir.

İşte böyle durumlarda sayfalar arasında kaybolur gideriz. Oysa başlangıçtan itibaren işi sıkı tutmak elimizdedir. Bunun için Word kelime işlemcisinde belki de hiç denemediğiniz yada gördüğünüzde şaşırıp kaldığınız GÖRÜNÜM’leri kullanmak oldukça eğlenceli çalışmalar yapmanıza yardımcı olacaktır. Bunu yapmak için;

1.Belgenizin bir bölümünü hazırlayın.

2.Görünüm mönüsünden Ana Hat’ı seçmek yada ekranın sol altında bulunan Ana Hat Görünümü tuşuna basın.

3.Burada küçük karecikler ve + işaretleri ile karşılaştınız mı? Eğer öyle ise doğru yerdesiniz demektir. Mönülerinizin de değiştiğini fark edeceksiniz.

4.Bu ekranda küçük içi boş kutucuklar gövde metinlerini, artı işretleri ise konu başlıklarını gösterir.

5.Şimdi başlık olmasını istediğiniz satırı seçin ve Biçem (sol üst köşede normal yazılı kutu) kutucuğunu tıklatıp açın ve Başlık 1’i seçin.

6.Peki ya alt başlıklar ne olacak diye bir soru aklınıza geldiyse onun da sırası tam şimdi. Bunun için alt başlık olacak satırı seçin ve Biçem (sol üst köşede normal yazılı kutu) kutucuğunu tıklatıp açın ve Başlık 2’yi seçin.

7.Anlayacağınız gibi her bir başlık için bir alt başlığı seçiyoruz ve işlemi bu şekilde tamamlıyoruz.

8.Neler olduğunu görmek için, görünümü değiştirmeniz gerekiyor.

9.Bunun için de Görünüm mönüsünden Bağlantılı Görünümü seçin yada sol alt köşedeki kutucuğu tıklatın.

10.Sol tarafta başlıklarınız ve alt başlıklarınızı listeleyen bir kısım oluşacaktır. Alt başlıklarınız görünmüyorsa telaş etmeyin ana başlığın yanındaki artı işretini tıklatarak alt başlıklarınızı görebilirsiniz. Ayrıca sağ taraftaki kaydırma çubuğunun üzerinde bulunan kutuyu yukarı yada aşağı doğru sürükleyin konu başlıklarınız sarı baloncukta görüntüleniyor mu?

Madde Numaralandırma İşleminden Kurtulmak

Bazen sayfanızda maddeler halinde bir şeyleri yazmak gerekir siz de madde numaralandırma işlevini çalıştırırsınız ama madde numaralandırma işleminiz bittiğinde de numaralandırmanın devam ettiğini fark edersiniz ve… bir kez daha Enter tuşuna basarak madde numaralandırma işlemini sonlandırırsınız.

Gülen Yüzler

Belgenize şirinlik katmak istiyorsanız madde imlerinin yerine şunu da kullanabilirsiniz;

bu gülen bir yüz oluşturacaktır ( J gibi) ya da bu da ağlayanını ( L gibi).

İçindekiler Dizinini Yaratmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Eğer belgenizi standart word kurallarına göre yaptıysanız, içindekiler dizinini yaratmanız o kadar kolaydır ki, inanamazsınız. Word kurallarına göre yazdığınız belgenizde boş bir sayfaya geçin.

1.Ekle mönüsünden Dizin ve Tablolar komutunu çalıştırın.

2.İçindekiler sekmesini tıklayın.

3.Biçimler kutucuğundan Resmi seçeneğini tıklatın.

4.Tamamı tıklatın.

5.İşlem bu kadar. Kolay değil mi?

İçindekiler Sayfasının Büyüsü

Eğer içindekiler sayfasını hazırladıysanız, sayfa numaralarının üzerine farenizi getirin (!) şaşırmayın Word bunu da halletmiş. Durmayın tıklayıp ne olduğunu görün. J

İlk İki (Yada Üç) Sayfada Sayfa Numaraları Sayılmasın

Genellikle bir kitap yazarken içindekiler sayfasını ilk 2-3 sayfaya yerleştiririz, ancak içindekiler sayfalarının belgenin aslında bulunacak sayfa numaralarıyla alakası olmadığı için bu sayfalardaki sayfa numaralarının diğer sayfalarda devam etmesini istemeyiz. Çünkü asıl olan bizim yazdığımız belgelerin sayfa numaralarıdır ve içindekiler sayfaları bu sayfalara dahil edilmemelidir.

Bu tür bir işlemi şöyle yapabiliriz;

1.Görünüm mönüsünden Alt Bilgi ve Üst Bilgi komutunu çalıştırın.

2.Ekle mönüsünden Sayfa Numaraları… komutunu çalıştırın, gelen diyalog kutusundan Tamam’ı seçin.

3.Numaralandırılmasını istemediğiniz sayfaları geçerek numaralandırmanın başlayacağı noktaya gelip,

4.Ekle>Kesme komutunu seçin açılan diyalog kutusundaki Sonraki Sayfa seçeneğini aktif duruma getirip Tamam’ı seçin.

Bu durumda önceki sayfalarınız 1-2-3 biçiminde devam edecek ancak bu kesmeyi koyduğunuz noktadan sonraki sayfalar yeniden 1-2-3-4… biçiminde numaralandırılmış olacaktır.

Özel Karakterler İle Ayırma Çizgileri Oluşturmak

Word altında birkaç özel karakter yardımıyla hızlı bir biçimde yatay ayırma çizgileri oluşturulabilir. Söz konusu özel karakterlerden satır başına üç tane girildikten sonra [Enter] tuşuna basacak olursanız o satır boyunca bir ayırma çizgisi otomatik olarak meydana gelir.

Bu karakterler ;

# , _ , – , = , ~

Ara Başlıkları Üst Bilgi Ve Alt Bilgi Alanında Göstermek

Bu alanı oluşturmak için ilk olarak Üst bilgi veya Alt bilgi alanını seçin veya Görünüm/Üst bilgi ve Alt bilgi komutunu çalıştırın. Daha sonra kullanmak istediğiniz alanları seçebileceğiniz alan penceresini açmak için Ekle/Alan komutunu çalıştırın Bu iletişim penceresi üzerindeki Bağlantılar ve Başvuruları ve Alan adı listesinden de StyleRef alanını seçin. Bunun sonucunda aynı pencere üzerinde bulunan komut kutusunda ekrana gelen StyleRef alanının kullanılabilmesi istenen biçemin parametre olarak girilmesi gerekmektedir. Kullanılacak parametrenin de girilmesi sonrasında asıl komut –StyleRef "Başlık1"- biçiminde olmalıdır. Daha sonra Alan penceresi üzerindeki Seçenekler düğmesine tıklatın. Ekrana gelen iletişim penceresi üzerindeki Biçemler kartını aktif hale getirin. Bu kart üzerindeki Adı listesinde doküman içerisinde kullanılan tüm biçemlerin bir listesi bulunur. Bu liste üzerinden kullanmak istediğiniz biçeme ve Alana Ekle düğmesine tıklayın. Üst bilgi ve Alt bilgi alanında, alan parametresine uyan, o sayfa üzerindeki ilk metin parçası görüntülenecektir.

Mönü Komutlarını Ve Düğmelerini Silmek

Eğer araç çubuğu üzerinde veya mönüler içerisinde ihtiyaç duymadığınız komutlar mevcutsa ve bu durum işlerinizi zorlaştırıyorsa bunları silebilirsiniz. Bunun için Araçlar/Özelleştir komutunu kullanabilirsiniz. Ama daha hızlı bir yol daha var. Önce silmek istediğiniz komutun (araç çubuğu üzerindeki simge veya mönü girişi) üzerinde [ALT] tuşunu ve farenin sol düğmesini basılı tutun. Komutunu aşağı doğru sürükleyin ve imlecin sol altında çarpı işareti belirince bırakın. Bu sayede istediğiniz tüm komutları silebilirsiniz. Daha sonra yapılan bu değişiklikleri geri almak için araç çubuğuna farenin sağ düğmesiyle tıklayın ve açılan mönüden Özelleştir/Araç Çubukları/Sıfırla düğmesine tıklayın. Böylece araç çubukları standart durumlarına geri dönecekler.

Hızlı Ve Eksiksiz Tablo Oluşturma

Yeni bir satıra [+] tuşunu kullanarak başlayın. Daha sonra sütunun genişliğini belirlemek için gerektiği sayıda [-] eksi işaretini yazın. Son olarak sütunları birbirinden ayırmak için aralarında tekrar [+] işaretini girin. Satırın sonunda ise [Enter] tuşuna basın.

Quickinfo’larda Kısa Yol Tuşlarının Gösterilmesi

Araçlar/Özelleştir bölümünde Seçenekler kısmına geçin. Burada ‘Kısa yol tuşlarını Ekran İpuçlarında göster’ seçeneğini aktif duruma getirin ve Kapat’ı tıklayarak pencereyi kapatın. Artık simgeler için gösterilen kısa bilgilerle birlikte uygun kısa yol tuşu da gösterilecektir, tabii ki eğer bu simgeye bir kısa yol tuşu ile ulaşmak mümkünse.

Binde Simgesi ( ‰ )

Binde simgesi eklemek için Otomatik Düzelt içerisine eklenti yapabilirsiniz. Araçlar/Otomatik Düzelt komutunu çalıştırın ve Değiştirilen kutusunu aktif hale getirin. Şimdi Değiştirilen kutusu içerisine "%" simgesini ve ‘0’ sayısını aralarında boşluk bırakmadan yan yana yazın. Yerine Konan kutusuna tıklayın ve [ALT] tuşu basılı durumdayken sırasıyla [0] [1] [3] ve [7] rakamlarına basın. Yazım esnasında ‘%0’ karakterlerini girecek olursanız, binde simgesi bunların yerine otomatik olarak ekrana gelecektir.

Hızlı Biçimlendirme

Eğer bir kelimeyi kalın yazmak isterseniz, o kelimenin başına ve sonuna birer yıldız koymalısınız. Mesela

‘*kalın*’ .İtalik biçimde yazmak için de birer tane alt çizgi kullanmalısınız. Mesela ‘_italik_’. Yazdığınız metnin bir bölümünü de aynı şekilde kalın veya italik olarak yazabilirsiniz.

Insert Tuşu Üzerine Yaz Konumuna Geçmiyor

Birçok kullanıcı bunu fare yardımıyla halletmeye çalışır, gerçektende nedendir bilinmez ama Microsoft, Word97 kullanıcılarını bu konuda bir dert ile baş başa bırakmış gibi görünüyor.

Bunu düzeltmek gerçekten çok basit öncelikle Word97’de şu ayarı kontrol ettikten sonra göstereceğimiz yöntemi kullanmalısınız aksi halde canınızı sıkacak başka bir problemle boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. (Not: Muhtemelen Microsoft, bu ayardan dolayı Insert tuşunu anladığımız şekilde kullanmamızı kısıtlamıştır diye düşünüyorum.)

Lütfen şu ayarı kontrol edin :

Araçlar>Seçenekler mönüsünü seçin gelen diyalog kutusundan Düzen sekmesini aktif hale getirin.

Burada, “Yapıştırmak için INS tuşunu kullan” seçeneği işaretlenmemişolmalıdır.

Eğer bunu kontrol ettiyseniz şimdi INSERT tuşunu Üzerine yaz moduna getirecek işlemi yapalım.

Araçlar>Özelleştir mönüsünü seçin gelen diyalog kutusundaki Araç Çubukları yada Komutlar sekmesini tıklayın.

Burada sağ altta Klavye… düğmesini tıklayın, Kategoriler kısmından Tüm Komutlar seçeneğini seçin hemen yanında bulunan komutlar listesindeki herhangi birini bir kez tıklayarak seçin ve “Ü” harfini tuşlayın (bu sizi Ü harfi ile başlayan komutların olduğu bölüme götürecektir) biraz aşağılara göz atın ve Üstüne Yaz komutunu bir kez tıklayın. Yeni kısa yol tuşuna bas kısmına tıklayıp INSERT tuşuna basın (kutuya ‘ins’ ibaresi gelecektir.) Şimdi sağdaki Ata düğmesini tıklayın ‘ins’ ibaresi Geçerli Tuşlar bölümüne geçecektir. Artık açık olan tüm diyalog kutularını kapatabilirsiniz. Çünkü artık Insert tuşunuz istediğiniz gibi çalışıyor.

Fareniz çalışmıyor ama sayfanıza bir tablo eklemek zorundasınız

Bu durumda yapılacak basit bir şey var: geçici bir zaman için nostaljik olmak.J

Bunu biraz açalım isterseniz, şöyle ki daha Windows ve dolayısı ile Word for Windows popüler olmadan önceki dönemlerde bilgisayar kullananlarınız hatırlarlar Lotus 123 diye bir DOS programı var idi ve eziyetle orada + ve – işaretleriyle tablolar oluşturmaya uğraşırdık.

İşte Word’de bu olay hâlâ var, ama biraz daha modernleştirilmiş.

O zamanlar yaptıklarımızı biraz hatırlayalım;

Bir tablonun sol üst köşesine bir + işreti koyarak başlardık işe ve ardından bir dolu – işareti sağ köşe olacak noktaya yine bir + işareti aynen aşağıdaki gibi.

İşte Word’de bunu yaptığınızda ve Enter’a bastığınızda modern bir tablo parçası elde etmiş oluyorsunuz.

“+—————————————-+” [ENTER]

“+————————————+——————————–+————————-+”[ENTER]

çizdiğinizde de şöyle bir şey çıkıyor karşınıza ;

Nasıl belki de fare kullanmaktan vazgeçme zamanı gelmiştir, ne dersiniz.

Form Alanları Oluşturarak Daha Kolay ve Standart Belgeler Oluşturmak

Bir form yaratmak için aşağıdaki temel adımları kullanmalısınız.

1.Yeni bir şablon yaratın.

2.Izgara tipinde bir form oluşturmak için tablolar ekleyin.

3.Metin formu için paragraflar yazarak formu düzenleyin.

4.Formunuza form alanları ekleyin (metin alanları,onay kutuları ve açılır liste kutuları gibi.).

5.Şablonu koruyun ve kaydedin.

Not: Bu bölüm seminere katılan arkadaşlara uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir