Mezopotamya

Mezopotamya

Mezopotamya, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezine kadar uzanan Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır. …

Eğitim Bilimi Nedir?

Eğitim bilimi

Genellikle önceden belirlenmiş müfredatların uygulandığı, yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım edilen bilim dalıdır. Aynı zamanda belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştiren ve geliştiren bilim kolu da denebilir.

Bitcoin Nedir ?

Bitcoin Nedir ?

Bitcoin 2009 yılında yaratılmış bir dijital para birimidir. Gerçek kimliğini henüz doğrulamamış olan Satoshi Nakamoto tarafından önerilen bir algoritmadan ortaya çıkmıştır. Bitcoin (BTC), geleneksel ödeme mekanizmalarından daha düşük bir işlem ücreti vaadi sunar. Devlet tarafından sigortalanmayan ve merkezi bir kontrol olmadan işletilir. 2017 yılı itibariyle pazar payı dolaşımda 7 milyar doları aşmaktadır.

Banka Dilekçe Örneği

Bankalar artık hayatın bir parçası haline gelen işletmelerdir. Kredi, banka kartları sıkça kullanılıyor. Örneğin marketten satın alınan bir su bile bankanın vermiş olduğu kart ile satın alınıyor. Ev kirası bankadan ödeniyor. Elektrik ve su bankanın internet sitesi üzerinden yatırılabiliyor.

Hostel Nedir?

Hosteller ekonomik konaklama tesisleridir. Genellikle kısıtlı bütçe ile seyahatler yapan gezginler, sırt çantalılar, öğrenciler tarafından kullanılan, ucuz konaklama fırsatı sağlayan küçük otellerdir.

Metabolik Cerrahi Nedir?

Tıp alanında yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış metabolik cerrahi kavramı, metabolizmayla alakalı olan ve halk arasında şeker hastalığı olarak geçen rahatsızlıkların ameliyat ile çözülmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Ülserasyon Nedir?

Ülserasyonlar deri ve mukoza yüzeyinden doku kaybı sonucu ortaya çıkan lezyonlardır. İyileşmeleri ancak nedbe dokusuyla olur. Lepra, tüberküloz, sifilis, piyo-derma gangrenozum gibi hastalıklarda ülserlere rastlanır. Kelimenin ingilizcesi: ulceration Sözlük anlamı: yaralaşma

Levha Tektoniği

Levha Tektoniği LEVHA TEKTONİĞİ Yeryuvarın yapı ve hareketlerini tüm olarak konu edinen Levha Tektoniği (Plate Tectonics) kavramına göre ;Yerin dış kısmını oluşturan 70-100 km. kalınlıkta ve rijit özellikteki Litosfer büyük ve birkaç küçük levhadan meydana gelmekte ve bu levhalar (Plates) Üst Mantonun Litosfere kıyasla daha yumuşak ve kısmen akıcı bir bölgesi olan Astenosfer veya düşük […]

Türkçe’de Cümle Çeşitleri Testleri

CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi bir eylem cümlesi değildir? A) Tek eğlencem, kitap okumaktı. B) Her sayfa onu dakikalarca oyalar. C) Kitaba karşı ilgisi iyice arttı. D) Davranışlarınız hoşuma giderdi. E) Herkes erkenden işi bıraktı. 2.Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır? A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak B) Yeşil pencerenden bir gül at […]